Ders Notları

80% Complete (success)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (programId: 2746, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İKT101 İktisada Giriş I 927001 4 2 0 5 7
İKT105 Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 4
İKT107 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 4
İKT127 Sosyal Bilimlere Giriş I 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TBMAT107 Matematik I 927001 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İKT102 İktisada Giriş II 927001 4 2 0 5 7
İKT106 Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 4
İKT108 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 3 4
İKT128 Sosyal Bilimlere Giriş II 927001 3 0 0 3 5
TBMAT108 Matematik II 927001 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-3 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 8
İKT201 Mikroiktisat Teorisi 927001 4 2 0 5 7
İKT203 İktisatçılar İçin İstatistik I 927001 3 2 0 4 5
İKT205 İktisat Tarihi I 927001 3 0 0 3 5
İKT209 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-4 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 8
İKT202 Makroiktisat Teorisi 927001 4 2 0 5 7
İKT204 İktisatçılar İçin İstatistik II 927001 3 2 0 4 5
İKT206 İktisat Tarihi II 927001 3 0 0 3 5
İKT210 Çalışma Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-5 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 10
İKT303 Ekonometriye Giriş I 927001 3 2 0 4 5
İKT313 Para Teorisi ve Politikası 927001 3 0 0 3 5
İKT315 Matematiksel İktisat 927001 3 0 0 3 5
İKT317 Uluslararası İktisat I 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-6 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 10
İKT304 Ekonometriye Giriş II 927001 3 2 0 4 5
İKT314 Kamu Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5
İKT318 Uluslararası İktisat II 927001 3 0 0 3 5
İKT326 İktisadi Düşünceler Tarihi 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-7 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 20
İKT403 Türkiye Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5
İKT405 Kalkınma Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKS-8 Seçmeli Ders 927003 3 0 0 3 20
İKT402 Dönem Projesi 927001 3 0 0 3 5
İKT404 İktisat Politikası 927001 3 0 0 3 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT112 Temel İktisat II 927003 3 0 0 3 0
İŞL309 Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 0
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 0
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT211 Türkiyen'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 927003 3 0 0 3 4
İKT213 İleri İngilizce I 927003 3 0 0 3 4
İKT217 Ekolojik İktisat 927003 3 0 0 3 4
İKT251 Doğrusal Cebir 927003 3 0 0 3 4
İKT253 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 4
İKT255 Pazarlama İlkeleri 927003 3 0 0 3 4
İKT257 Envanter Bilanço 927003 3 0 0 3 4
İKT271 Siyaset Bilimi I 927003 3 0 0 3 4
İKT275 Anayasa Hukuku 927003 3 0 0 3 4
İKT277 Medeni Hukuk 927003 3 0 0 3 4
İKT279 Kent Tarihi 927003 3 0 0 3 4
İKT281 İşletme Finansmanı I 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT212 Temel İktisadi Göstergeler 927003 3 0 0 3 4
İKT214 İleri İngilizce II 927003 3 0 0 3 4
İKT250 Pazarlama Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
İKT252 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 4
İKT270 Siyaset Bilimi II 927003 3 0 0 3 4
İKT272 Borçlar Hukuku 927003 3 0 0 3 4
İKT276 Kentleşme Politikası 927003 3 0 0 3 4
İKT278 İşletme Finansmanı II 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT311 Tarım Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT319 Kamu Maliyesi 927003 3 0 0 3 5
İKT321 Bilgi Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT323 Mesleki İngilizce I 927003 3 0 0 3 5
İKT353 Finansal Yönetim I 927003 3 0 0 3 5
İKT355 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT359 Pazarlama Araştırmaları I 927003 3 0 0 3 5
İKT361 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT371 İdare Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT375 İnsan hak ve Özgürlüleri 927003 3 0 0 3 5
İKT377 Din Siyaset ve Toplum 927003 3 0 0 3 5
İKT379 Kent Kültürü 927003 3 0 0 3 5
İKT381 Dış Ticaret İşlemleri I 927003 3 0 0 3 5
İKT383 Yöneylem Araştırması I 927003 3 0 0 3 5
İKT385 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT387 Finans Matematiği 927003 3 0 0 3 5
İKT389 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT312 Sanayi Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT316 Matematiksel İktisat II 927003 3 0 0 3 5
İKT320 Mesleki İngilizce II 927003 3 0 0 3 5
İKT352 Finansal Yönetimi II 927003 3 0 0 3 5
İKT358 Bankacılık ve Finans 927003 3 0 0 3 5
İKT360 Pazarlama Araştırmaları II 927003 3 0 0 3 5
İKT366 Şirketler Muhasebesi 927003 3 0 0 3 5
İKT370 Çevre Politikası 927003 3 0 0 3 5
İKT372 İdari Yargı 927003 3 0 0 3 5
İKT374 Demokrasi Kuramlaru 927003 3 0 0 3 5
İKT376 TC-AB İlişkileri 927003 3 0 0 3 5
İKT378 AB Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT380 Dış Ticaret İşlemleri II 927003 3 0 0 3 5
İKT384 Yöneylem Araştırması II 927003 3 0 0 3 5
İKT386 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 5
İKT388 Finans Uygulamaları 927003 3 0 0 3 5
OSD0607 Bilim, Teknoloji ve Toplum 927003 2 0 0 2 3
SSD01 Sosyoloji 927003 2 0 0 2 0
SSD02 Sosyoloji 927003 2 0 0 2 0
SSD03 Aile Sosyolojisi 927003 2 0 2 2 0
SSD04 Aile Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 0
SSD05 Türk Siyasal Hayatı I 927003 2 0 0 2 0
SSD06 Türk Siyasal Hayatı-II 927003 2 0 0 2 0
SSD07 Osmanlı Türkçesi I 927003 2 0 2 2 0
SSD08 Osmanlı Türkçesi-II 927003 2 0 0 2 0
SSD09 Arapça I 927003 1 2 0 2 0
SSD10 Arapça II 927003 1 2 0 2 0
SSD11 Arapça III 927003 1 2 0 2 0
SSD12 Arapça IV 927003 1 2 0 2 0
SSD17 Kur' Anda Ana Konular 927003 2 0 0 2 0
SSD18 Kur'anda Ana Konular 927003 2 0 0 2 0
SSD19 İslam ve Batı 927003 2 0 0 2 0
SSD20 İslam ve Batı 927003 2 0 0 2 0
SSD21 Ahlak ve Değerler Eğitimi 927003 2 0 0 2 0
SSD22 Ahlak ve Değerler Eğitimi 927003 2 0 0 2 0
SSD23 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 0
SSD24 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 0
SSD25 Çince 1 927003 2 0 0 2 0
SSD26 Çince 1 927003 2 0 0 2 0
SSD27 Çince 2 927003 2 0 0 2 0
SSD28 Çince 2 927003 2 0 0 2 0
SSD29 Çince 3 927003 2 0 0 2 0
SSD30 Çince 3 927003 2 0 0 2 0
SSD31 Seçmeli Yabancı Dil-I 927003 2 2 0 3 0
SSD32 Seçmeli Yabancı Dil-II 927003 2 2 0 3 0
SSD33 Seçmeli Yabancı Dil-III 927003 2 2 0 3 0
SSD34 Seçmeli Yabancı Dil-IV 927003 2 2 0 3 0
SSD39 Mesleki İngilizce (Fen) 927003 3 0 0 3 0
SSD40 Mesleki İngilizce (Fen) 927003 3 0 0 3 0
SSD41 Mesleki İngilice (Sosyal) 927003 3 0 0 3 0
SSD42 Mesleki İngilizce (Sosyal) 927003 3 0 0 3 0
SSD43 Mesleki İngilizce (Sağlık) 927003 3 0 0 3 0
SSD44 Mesleki İngilizce (Sağlık) 927003 3 0 0 3 0
SSD51 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 0
SSD52 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 0
SSD53 Finansal Okuryazarlık 927003 2 0 0 2 0
SSD54 Finansal Okuryazarlık 927003 2 0 0 2 0
SSD55 Siyaset Bilimi-I 927003 2 0 0 2 0
SSD56 Siyaset Bilimi-II 927003 2 0 0 2 0
SSD57 Demokrasi ve İnsan Hakları 927003 2 0 0 2 0
SSD58 Demokrasi ve İnsan Hakları 927003 2 0 0 2 0
SSD59 Is Uluslararası İşaret Dili 927003 3 0 0 3 0
SSD60 Is Uluslararası İşaret Dili 927003 3 0 0 3 0
SSD61 Satranç 927003 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 5
İKT409 Mesleki İngilizce III 927003 3 0 0 3 5
İKT417 Deneysel ve Davranışsal İktisat 927003 3 0 0 3 5
İKT419 Faktör Piyasaları 927003 3 0 0 3 5
İKT423 Kırsal Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
İKT425 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
İKT427 Kadın ve Ekonomi 927003 3 0 0 3 5
İKT431 Genel Denge 927003 3 0 0 3 5
İKT433 Doğrusal Programlama 927003 3 0 0 3 5
İKT435 Açık Ekonomi Makro Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT437 Uygulamalı Ekonometri I 927003 3 0 0 3 5
İKT439 Fark Denklemleri 927003 3 0 0 3 5
İKT441 İşyerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 15
İKT453 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 927003 3 0 0 3 5
İKT457 Finansal Türevler 927003 3 0 0 3 5
İKT459 Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT471 Uluslararası İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
İKT473 Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT483 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT485 İleri Finansal Muhasebe I 927003 3 0 0 3 5
İKT487 İthalat ve İhracat Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT489 Milletlerarası Hukuk 927003 3 0 0 3 5
İKT491 Türk Vergi Sistemi 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT406 Türkiye'nin Güncel Ekonomik Sorunları 927003 3 0 0 3 5
İKT408 Dünya Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT410 Mesleki İngilizce IV 927003 3 0 0 3 5
İKT412 Çevre Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT416 Finansal Ekonomi 927003 3 0 0 3 5
İKT418 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
İKT420 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler 927003 3 0 0 3 5
İKT422 Bölgesel Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
İKT424 Politik İktisat 927003 3 0 0 3 5
İKT426 Avrupa Birliği ve Türkiye 927003 3 0 0 3 5
İKT428 Uygulamalı İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 5
İKT430 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 927003 3 0 0 3 5
İKT432 Oyun Teorisi 927003 3 0 0 3 5
İKT434 Enerji Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT436 Ekonomik Büyüme Teorileri 927003 3 0 0 3 5
İKT438 Uygulamalı Ekonometri II 927003 3 0 0 3 5
İKT440 Proje Döngüsü ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT442 Topluma Hizmet Uygulamaları 927003 3 0 0 3 5
İKT444 İş Yerinde Eğitim 927003 3 0 0 3 15
İKT450 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 5
İKT452 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 5
İKT454 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT460 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İKT470 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT472 Kıymetli Evrak Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT474 Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İKT480 Uluslararası Finans 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr