Ders Notları

80% Complete (success)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (programId: 2747, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İŞL101 Genel İşletme I 927001 3 0 0 3 6
İŞL103 Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 6
İŞL105 İşletme Matematiği I 927001 3 0 0 3 6
İŞL111 İktisada Giriş I 927001 3 0 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İŞL102 Genel İşletme II 927001 3 0 0 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 5
İŞL106 İşletme Matematiği II 927001 3 0 0 3 5
İŞL112 İktisada Giriş II 927001 3 0 0 3 5
İŞL114 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL201 Yönetim ve Organizasyon 927001 3 0 0 3 4
İŞL203 Davranış Bilimleri 927001 3 0 0 3 4
İŞL205 İşletmeciler İçin İstatistik I 927001 3 0 0 3 3
İŞL207 Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 3 4
İŞL213 Envanter Bilanço 927001 3 0 0 3 3
İŞL215 Mikro İktisat 927001 3 0 0 3 4
İŞS-3 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL202 Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 3 4
İŞL208 Örğütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 4
İŞL212 İşletmeciler İçin İstatistik II 927001 3 0 0 3 3
İŞL214 Makroiktisat 927001 3 0 0 3 5
İŞL216 Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 3 4
İŞS-4 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL301 Maliyet Muhasebesi I 927001 3 0 0 3 4
İŞL303 Finansal Yönetim I 927001 3 0 0 3 3
İŞL305 Pazarlama Araştırmaları I 927001 3 0 0 3 4
İŞL307 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
İŞL331 Üretim Yönetimi I 927001 3 0 0 3 4
İŞS-5 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL302 Maliyet Muhasebesi II 927001 3 0 0 3 4
İŞL304 Finansal Yönetim II 927001 3 0 0 3 3
İŞL306 Pazarlama Araştırmaları II 927001 3 0 0 3 4
İŞL342 Yöneylem Araştırması I 927001 3 0 0 3 4
İŞL348 Üretim Yönetimi II 927001 3 0 0 3 5
İŞS-6 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 10
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL421 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 927001 3 0 0 3 5
İŞL423 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 927001 3 0 0 3 5
İŞS-7 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 20


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL402 Finansal Tablo Analizi 927001 3 0 0 3 5
İŞS-8 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 3 25
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANT116. Seçmeli II (Badminton) 927005 1 2 0 2 0
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) 927005 3 0 0 3 0
SBK223 Yönetim Bilimi 927005 3 0 0 3 0
SBK313. Türk Siyasal Hayatı I 927005 3 0 0 3 0
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL217 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 4
İŞL219 Mesleki İngilizce I 927003 3 0 0 3 4
İŞL223 İdare Hukuku 927003 3 0 0 3 4
İŞL251 İktisat Tarihi I 927003 3 0 0 3 4
İŞL271 Anayasa Hukuku 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL206 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 5
İŞL210 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 2 0 3 5
İŞL218 Pazarlama İletişimi Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL220 Mesleki İngilizce II 927003 3 0 0 3 5
İŞL250 İktisat Tarihi II 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL315 Tüketici Davranışları 927003 3 0 0 3 5
İŞL317 Mesleki İngilizce III 927003 3 0 0 3 5
İŞL321 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İŞL325 Kalite Planlama ve Denetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL327 Satış ve Satış Geliştirme Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL329 Reklam Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL351 Uluslararası İktisat I 927003 3 0 0 3 5
İŞL371 Türk İdare Tarihi 927003 3 0 0 3 5
İŞL373 Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL312 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL316 Uluslararası İşletmecilik 927003 3 0 0 3 5
İŞL320 Hizmet Pazarlaması 927003 3 0 0 3 5
İŞL324 İhracat Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL326 Şirketler Muhasebesi 927003 3 0 0 3 5
İŞL328 Bankacılık ve Finans 927003 3 0 0 3 5
İŞL332 Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL334 Turizm Pazarlaması 927003 3 0 0 3 5
İŞL338 Kişisel Satış Teknikleri 927003 3 0 0 3 5
İŞL340 Mesleki İngilizce IV 927003 3 0 0 3 5
İŞL360 Uluslararası İktisat II 927003 3 0 0 3 5
İŞL362 İktisadi Düşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 5
İŞL370 Yerel Yönetimler 927003 3 0 0 3 5
İŞL372 AB Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İŞL374 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 3 0 0 3 5
İŞL376 Türk Siyasal Hayatı 927003 3 0 0 3 5
İŞL380 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 927003 3 0 0 3 5
OSD0607 Bilim, Teknoloji ve Toplum 927003 2 0 0 2 0
SSD01 Sosyoloji 927003 2 0 0 2 0
SSD02 Sosyoloji 927003 2 0 0 2 0
SSD03 Aile Sosyolojisi 927003 2 0 2 2 0
SSD04 Aile Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 0
SSD05 Türk Siyasal Hayatı I 927003 2 0 0 2 0
SSD06 Türk Siyasal Hayatı-II 927003 2 0 0 2 0
SSD07 Osmanlı Türkçesi I 927003 2 0 2 2 0
SSD08 Osmanlı Türkçesi-II 927003 2 0 0 2 0
SSD09 Arapça I 927003 1 2 0 2 0
SSD10 Arapça II 927003 1 2 0 2 0
SSD11 Arapça III 927003 1 2 0 2 0
SSD12 Arapça IV 927003 1 2 0 2 0
SSD17 Kur' Anda Ana Konular 927003 2 0 0 2 0
SSD18 Kur'anda Ana Konular 927003 2 0 0 2 0
SSD19 İslam ve Batı 927003 2 0 0 2 0
SSD20 İslam ve Batı 927003 2 0 0 2 0
SSD21 Ahlak ve Değerler Eğitimi 927003 2 0 0 2 0
SSD22 Ahlak ve Değerler Eğitimi 927003 2 0 0 2 0
SSD23 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 0
SSD24 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 0
SSD25 Çince 1 927003 2 0 0 2 0
SSD26 Çince 1 927003 2 0 0 2 0
SSD27 Çince 2 927003 2 0 0 2 0
SSD28 Çince 2 927003 2 0 0 2 0
SSD29 Çince 3 927003 2 0 0 2 0
SSD30 Çince 3 927003 2 0 0 2 0
SSD31 Seçmeli Yabancı Dil-I 927003 2 2 0 3 0
SSD32 Seçmeli Yabancı Dil-II 927003 2 2 0 3 0
SSD33 Seçmeli Yabancı Dil-III 927003 2 2 0 3 0
SSD34 Seçmeli Yabancı Dil-IV 927003 2 2 0 3 0
SSD39 Mesleki İngilizce (Fen) 927003 3 0 0 3 0
SSD40 Mesleki İngilizce (Fen) 927003 3 0 0 3 0
SSD41 Mesleki İngilice (Sosyal) 927003 3 0 0 3 0
SSD42 Mesleki İngilizce (Sosyal) 927003 3 0 0 3 0
SSD43 Mesleki İngilizce (Sağlık) 927003 3 0 0 3 0
SSD44 Mesleki İngilizce (Sağlık) 927003 3 0 0 3 0
SSD51 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 0
SSD52 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 0
SSD53 Finansal Okuryazarlık 927003 2 0 0 2 0
SSD54 Finansal Okuryazarlık 927003 2 0 0 2 0
SSD55 Siyaset Bilimi-I 927003 2 0 0 2 0
SSD56 Siyaset Bilimi-II 927003 2 0 0 2 0
SSD57 Demokrasi ve İnsan Hakları 927003 2 0 0 2 0
SSD58 Demokrasi ve İnsan Hakları 927003 2 0 0 2 0
SSD59 Is Uluslararası İşaret Dili 927003 3 0 0 3 0
SSD60 Is Uluslararası İşaret Dili 927003 3 0 0 3 0
SSD61 Satranç 927003 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL405 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL407 Elektronik Pazarlama 927003 3 0 0 3 5
İŞL409 Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 5
İŞL411 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 5
İŞL413 Çağdaş Yönetim Becerileri 927003 3 0 0 3 5
İŞL415 Muhasebe Standartları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 5
İŞL419 Finansal Türevler 927003 3 0 0 3 5
İŞL425 Pazarlama Ahlakı 927003 3 0 0 3 5
İŞL427 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL429 Tedarik Zinciri Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL431 İş Yerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 15
İŞL433 Mesleki İngilizce V 927003 3 0 0 3 5
İŞL437 Yöneylem Araştırması II 927003 3 0 0 3 5
İŞL439 Perakende Pazarlama Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL451 Kalkınma Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İŞL453 Türkiye Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İŞL455 Kamu Maliyesi 927003 3 0 0 3 5
İŞL471 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
İŞL481 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL404 Uluslararası Pazarlama 927003 3 0 0 3 5
İŞL406 Uluslararası Yönetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL408 Motivasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 5
İŞL410 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL414 Muhasebe Denetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL416 Kurumsal Yönetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL420 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 3 0 0 3 5
İŞL422 Dağıtım Kanalları ve Lojistik 927003 3 0 0 3 5
İŞL424 Endüstriyel Pazarlama 927003 3 0 0 3 5
İŞL426 Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları 927003 3 0 0 3 5
İŞL428 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 5
İŞL430 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL432 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL434 İş Yerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 15
İŞL436 Mesleki İngilizce VI 927003 3 0 0 3 5
İŞL438 Proje Döngüsü Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL440 Yatırım Projeleri Analizi 927003 3 0 0 3 5
İŞL460 Bölgesel Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
İŞL462 İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 5
İŞL480 TC-AB İlişkileri 927003 3 0 0 3 5
İŞL482 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr