Ders Notları

80% Complete (success)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (programId: 2748, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SBK103 Siyaset, Kültür ve Toplum 927001 3 0 0 3 5
SBK105 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 927001 3 0 0 3 4
SBK109 İktisada Giriş I 927001 3 0 0 3 5
SBK111 Siyaset Bilimi I 927001 3 0 0 3 5
SBK131 Uygarlık Tarihi 927001 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SBK104 Sosyoloji 927001 3 0 0 3 4
SBK106 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 5
SBK110 İktisada Giriş II 927001 3 0 0 3 5
SBK112 Siyaset Bilimi II 927001 3 0 0 3 5
SBK142 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK201 Kent Tarihi 927001 3 0 0 3 5
SBK203 Medeni Hukuk 927001 3 0 0 3 5
SBK205 Mikro İktisat 927001 3 0 0 3 5
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 927001 3 0 0 3 5
SBK223 Yönetim Bilimi 927001 3 0 0 3 5
SBK241 Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK202 Kentleşme Politikası 927001 3 0 0 3 5
SBK204 Siyaset Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 5
SBK206 Makro İktisat 927001 3 0 0 3 5
SBK208 Kamu Politikası ve Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 927001 3 0 0 3 5
SBK242 Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK301 Kamu Personel Sistemi 927001 3 0 0 3 5
SBK303 İdare Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SBK305 Küresel Yönetim ve Siyaset 927001 3 0 0 3 5
SBK323 Türk İdare Tarihi 927001 3 0 0 3 5
SİS-5 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 10


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK302 Türk Siyasal Hayatı 927001 3 0 0 3 5
SBK304 Çevre Politikası 927001 3 0 0 3 5
SBK322 Yerel Yönetimler 927001 3 0 0 3 5
SBK342 İdari Yargı 927001 3 0 0 3 5
SİS-6 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK441 Ceza Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SBK449 Kamu Maliyesi 927001 3 0 0 3 5
SBK471 Temel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 5
SİS-7 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 15


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK410 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SBK450 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
SBK472 Temel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 5
SİS-8 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 15


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK307 Ortadoğu Siyaseti 927003 3 0 0 3 5
SBK309 Siyasi İdeolojiler 927003 3 0 0 3 5
SBK311 Uluslararası Örgütler 927003 3 0 0 3 5
SBK313 Temel Metin Okumaları I 927003 3 0 0 3 5
SBK315 Siyasal Partiler ve Seçimler 927003 3 0 0 3 5
SBK317 Küresel Enerji Politikaları 927003 3 0 0 3 5
SBK319 İnsan Hak ve Özgürlükleri 927003 3 0 0 3 5
SBK325 Dünya Siyasetinde Avrasya 927003 3 0 0 3 5
SBK327 İleri İngilizce I 927003 3 0 0 3 5
SBK329 Kent Kültürü 927003 3 0 0 3 5
SBK333 Türk Medeni Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK371 Uluslararası İktisat I 927003 3 0 0 3 5
SBK373 Türkiyen'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 927003 3 0 0 3 5
SBK375 Tarım Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
SBK377 Din Siyaset ve Toplum 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK306 İklim Değişikliği ve Kriz Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK308 Temel Metin Okumaları II 927003 3 0 0 3 5
SBK316 Siyasal İletişim 927003 3 0 0 3 5
SBK318 Demokrasi Kuramları 927003 3 0 0 3 5
SBK324 Kamu Politikaları 927003 3 0 0 3 5
SBK326 Tc-Ab İlişkileri 927003 3 0 0 3 5
SBK328 Stratejik Planlama 927003 3 0 0 3 5
SBK334 Karşılaştırmalı Kent Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK346 AB Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK348 İleri İngilizce II 927003 3 0 0 3 5
SBK370 Uluslararası İktisat II 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK411 Doğal Kaynaklar Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK413 Türk Demokrasi Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK415 Doğu Felsefesi 927003 3 0 0 3 5
SBK417 Uluslararası İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
SBK419 Milliyetçilik Kuramları 927003 3 0 0 3 5
SBK421 Devlet ve Sanat 927003 3 0 0 3 5
SBK423 Küreselleşme ve Ulus-Devlet 927003 3 0 0 3 5
SBK425 Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
SBK427 Kamu Reformu 927003 3 0 0 3 5
SBK429 Belediyecilik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 5
SBK431 Göç Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK433 Bürokrasi 927003 3 0 0 3 5
SBK435 Mesleki İngilizce I 927003 3 0 0 3 5
SBK437 Protokol yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK445 Diksiyon ve Hitabet I 927003 3 0 0 3 5
SBK447 İşyerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 15
SBK461 Kadın ve Ekonomi 927003 3 0 0 3 5
SBK481 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK412 Yeni Toplumsal Hareketler 927003 3 0 0 3 5
SBK414 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927003 3 0 0 3 5
SBK416 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK418 Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 5
SBK420 Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK422 Alternatif Kent Modelleri 927003 3 0 0 3 5
SBK424 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK426 Bölgeselleşme ve Karadeniz Havzası 927003 3 0 0 3 5
SBK428 Mesleki İngilizce II 927003 3 0 0 3 5
SBK430 Kamu Yönetiminde Kariyer Olanakları 927003 3 0 0 3 5
SBK432 Çevre Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK434 Siyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 5
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK448 Siyasi Tarih 927003 3 0 0 3 5
SBK460 Çevre Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
SBK462 Bölgesel Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
SBK464 Politik İktisat 927003 3 0 0 3 5
SBK466 Proje Döngüsü Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK468 Çalışma Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
SBK470 Kamu Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
SBK474 Dünya Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
SBK476 İktisadi Düşünceler Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK480 Uluslararası Yönetim 927003 3 0 0 3 5
SBK482 Motivasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 5
SBK484 Kurumsal Yönetim 927003 3 0 0 3 5
SBK486 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 5
SBK488 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK490 İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr