Ders Notları

80% Complete (success)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (programId: 4786, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
TBMAT107 Matematik I 927001 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
UTL107 İktisada Giriş I 927001 3 0 0 3 5
UTL109 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 5
UTL111 Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 5
UTL113 Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
TBMAT108 Matematik II 927001 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
UTL108 İktisada Giriş II 927001 3 0 0 3 5
UTL110 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 3 5
UTL112 Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 5
UTL114 Güncel Okumalar 927001 3 0 0 3 5
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL203 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 927001 3 0 0 3 4
UTL207 Üretim İşlemler Yönetimi I 927001 3 0 0 3 4
UTL209 Mikro İktisat 927001 3 0 0 3 4
UTL211 İstatistik I 927001 3 0 0 3 4
UTL217 İşletme Finanmanı I 927001 3 0 0 3 4
UTL219 Lojistik Yönetimi I 927001 3 0 0 3 5
UTL221 Dış ticaret İşlemleri I 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL208 Üretim İşlemler Yönetimi II 927001 3 0 0 3 4
UTL210 Makro İktisat 927001 3 0 0 3 4
UTL212 İstatistik-II 927001 3 0 0 3 4
UTL218 İşletme Finansmanı II 927001 3 0 0 3 4
UTL220 Lojistik Yönetimi II 927001 3 0 0 3 5
UTL222 Dış Ticaret İşlemleri II 927001 3 0 0 3 5
UTL224 Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL303 Maliyet Muhasebesi I 927001 3 0 0 3 5
UTL309 Yöneylem Araştırması-I 927001 3 0 0 3 6
UTL351 Depo Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
UTL353 Ticaret Hukuku 927001 3 0 0 3 5
UTLSEÇ-V Seçmeli Dersler V 927003 3 0 0 3 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL304 Maliyet Muhasebesi II 927001 3 0 0 3 5
UTL308 Taşımacılık ve Gümrük Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
UTL310 Yöneylem Araştırması-II 927001 3 0 0 3 6
UTL344 Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
UTLSEÇ-VI Seçmeli Dersler VI 927003 3 0 0 3 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL403 Stok Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
UTL405 Uluslararsı İşletmecilik ve Uygulamaları 927001 3 0 0 3 6
UTL407 E-Ticaret ve E-Lojistik 927001 3 0 0 3 6
UTLSEÇ-VII Seçmeli Dersler VII 927003 3 0 0 3 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL402 Uluslararası Finans 927001 3 0 0 3 6
UTL404 Liman ve Terminal Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
UTL440 Tesis Planlaması 927001 3 0 0 3 6
UTLSEÇ-VIII Seçmeli Dersler VIII 927003 3 0 0 3 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL311 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 927003 3 0 0 3 4
UTL313 Kamu Maliyesi 927003 3 0 0 3 4
UTL317 Modern Üretim Yöntem ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 4
UTL321 İcra İflas Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL325 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL327 Ulaştırma İşlemleri ve Politikaları 927003 3 0 0 3 4
UTL329 Kalite Yönetimi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 4
UTL331 Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 4
UTL333 Uluslararası İktisat I 927003 3 0 0 3 4
UTL341 Finansal Kurumlar Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL343 Deniz Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL361 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı 927003 3 0 0 3 4
UTL363 Finans Matematiği 927003 3 0 0 3 4
UTL365 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri 927003 3 0 0 3 4
UTL367 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL369 İleri İngilizce I 927003 3 0 0 3 4
UTL371 Diş Ticaret Yönetimi I 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL318 Üretim Kaynakları Planlama ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL320 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL328 Sigorta Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL334 Uluslararası İktisat II 927003 3 0 0 3 4
UTL336 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 4
UTL338 Hizmet Pazarlaması 927003 3 0 0 3 4
UTL340 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 4
UTL342 Finans Uygulamaları 927003 3 0 0 3 4
UTL350 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 4
UTL352 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 927003 3 0 0 3 4
UTL354 Uluslararası Pazarlama 927003 3 0 0 3 4
UTL356 AB Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL358 Vergi Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL360 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 4
UTL370 İleri İngilizce II 927003 3 0 0 3 4
UTL372 Dış Ticaret Yönetimi II 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL409 Mesleki İngilizce I 927003 3 0 0 3 4
UTL411 İleri Finansman Muhasebe I 927003 3 0 0 3 4
UTL413 Taşımacılık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 4
UTL415 Suyolu Taşımacılığı Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL417 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL419 İthalat ve İhracat Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL421 Filo Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL423 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 3 0 0 3 4
UTL425 Milletlerarası Hukuk 927003 3 0 0 3 4
UTL429 Sigorta ve Risk Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL441 Yatırım Projeleri Analizi 927003 3 0 0 3 4
UTL443 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL445 Yönetim muhasebesi 927003 3 0 0 3 4
UTL447 Türk Vergi Sistemi 927003 3 0 0 3 4
UTL449 Uluslararası İktisadi İlişkiler 927003 3 0 0 3 4
UTL451 Türkiye Ekonomisi 927003 3 0 0 3 4
UTL453 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL455 Satış ve satış Geliştirme Yöntemi 927003 3 0 0 3 4
UTL497 İşyerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 12


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UTL410 Mesleki İngilizce II 927003 3 0 0 3 4
UTL412 İleri Finasal Muhasebe II 927003 3 0 0 3 4
UTL414 Karar Verme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 4
UTL416 Demiryolu Taşımacılığı 927003 3 0 0 3 4
UTL418 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL420 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları 927003 3 0 0 3 4
UTL424 Tersine Lojistik 927003 3 0 0 3 4
UTL436 İş Hayatında Dış Ticaret ve Lojistik Uygulamalar 927003 3 0 0 3 4
UTL450 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL452 Muhasebe Denetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL454 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 4
UTL456 Dünya Ekonomisi 927003 3 0 0 3 4
UTL458 Çevre Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL460 Proje Döngüsü ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 4
UTL462 Dönem Projesi 927003 3 0 0 3 4
UTL464 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 3 0 0 3 4
UTL466 Endüstriyel Pazarlama 927003 3 0 0 3 4
UTL468 Sistem Analizi ve Tasarımı 927003 3 0 0 3 4
UTL470 Dış Ticarette Vergilendirme 927003 3 0 0 3 4
UTL498 İşyerinde Eğitim 927003 1 4 0 3 12

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr