Ders Notları

80% Complete (success)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (programId: 4895, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 1
İKT111 Temel İktisat I 927001 3 0 0 3 7
SBK111 Siyaset Bilimi I 927001 3 0 0 3 8
SBK113 Üniversite ve Toplum 927001 2 0 0 2 5
SBK131 Uygarlık Tarihi 927001 3 0 0 3 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 1
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 1
İKT112 Temel İktisat II 927001 3 0 0 3 7
SBK112 Siyaset Bilimi II 927001 3 0 0 3 8
SBK114 Toplumbilim 927001 3 0 0 3 5
SBK142 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 3 6
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 1
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT211, Mikro İktisat 927001 3 0 0 3 5
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I 927001 3 0 0 3 5
SBK221 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 5
SBK223 Yönetim Bilimi 927001 3 0 0 3 5
SBK241 Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SBK243 İdare Hukuku 927001 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT212, Makro İktisat 927001 3 0 0 3 4
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II 927001 3 0 0 3 4
SBK214 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 927001 3 0 0 3 4
SBK224 Türk Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
SBK232 Kent Tarihi ve Kentleşme 927001 3 0 0 3 5
SBK242 Borçlar Hukuku 927001 3 0 0 3 4
SBK246 Türk Anayasa Hukuku 927001 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL307, İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
SBK311, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 3 0 0 3 4
SBK313. Türk Siyasal Hayatı I 927001 3 0 0 3 3
SBK321 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 927001 3 0 0 3 5
SBK323 Türk İdare Tarihi 927001 3 0 0 3 3
SİS-5 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 10


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBK312 Türk Siyasal Hayatı II 927001 3 0 0 3 4
SBK322 Yerel Yönetimler 927001 3 0 0 3 5
SBK332 Kentleşme Politikası 927001 3 0 0 3 5
SBK342 İdari Yargı 927001 3 0 0 3 3
SBK344 Medeni Hukuk 927001 3 0 0 3 3
SİS-6 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL425. Temel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 4
SBK441 Ceza Hukuku 927001 3 0 0 3 3
SBK447. Çevre Sorunları ve Politikası 927001 3 0 0 3 4
SBK449. Kamu Maliyesi 927001 3 0 0 3 4
SİS-7 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 15


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL422. Temel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 5
SBK442 Vergi Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SBK450 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 927001 3 0 0 3 5
SİS-8 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 15


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT317 Uluslararası İktisat I 927003 3 0 0 3 5
İŞL327. Girişimcilik 927003 3 0 0 3 5
SBK315 Siyasal Partiler ve Seçimler 927003 3 0 0 3 5
SBK317 Küresel Enerji Politikaları 927003 3 0 0 3 5
SBK319 İnsan Hak ve Özgürlükleri 927003 3 0 0 3 5
SBK325 Dünya Siyasetinde Avrasya 927003 3 0 0 3 5
SBK331 Kent Kültürü ve Kentcilik Bilinci 927003 3 0 0 3 5
SBK343 Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku 927003 3 0 0 3 5
YDİ301 Mesleki İngilizce I 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT318 Uluslararası İktisat II 927003 3 0 0 3 5
İKT322 Türk İktisat Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK316 Siyasal İletişim 927003 3 0 0 3 5
SBK318 Demokrasi Kuramları 927003 3 0 0 3 5
SBK324 Kamu Politikaları 927003 3 0 0 3 5
SBK326 Tc-Ab İlişkileri 927003 3 0 0 3 5
SBK328 Stratejik Planlama 927003 3 0 0 3 5
SBK334 Karşılaştırmalı Kent Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
SBK336 Uluslararası Örgütler 927003 3 0 0 3 5
SBK338 Diplomasi Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK340 Uluslararası İlişkiler Teorileri 927003 3 0 0 3 5
SBK346 AB Hukuku 927003 3 0 0 3 5
YDİ302 Mesleki İngilizce II 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT415 Çalışma Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT425 İktisat Politikası 927003 3 0 0 3 5
İKT427, Kadın ve Ekonomi 927003 3 0 0 3 5
İŞL403 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 5
İŞL411 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 5
SBK413 Türk Demokrasi Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK415 Doğu Felsefesi 927003 3 0 0 3 5
SBK417 Uluslararası İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
SBK425 Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
SBK427 Kamu Reformu 927003 3 0 0 3 5
SBK433 Bürokrasi 927003 3 0 0 3 5
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK445 Diksiyon ve Hitabet I 927003 3 0 0 3 5
YBD401 Mesleki İngilizce III 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT412 Çevre Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT420, Türkiye Ekonomisi 927003 3 0 0 3 5
İKT422 Bölgesel Kalkınma 927003 3 0 0 3 5
İKT424 Politik İktisat 927003 3 0 0 3 5
İŞL406 Uluslararası Yönetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL408. Motivasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 5
İŞL412 Proje Hazırlama ve Yönetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL416 Kurumsal Yönetim 927003 3 0 0 3 5
İŞL428 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 5
SBK412 Yeni Toplumsal Hareketler 927003 3 0 0 3 5
SBK414 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927003 3 0 0 3 5
SBK416 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi 927003 3 0 0 3 5
SBK418 Türk Dış Politikası 927003 3 0 0 3 5
SBK432 Çevre Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK434 Siyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 5
SBK438 Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler 927003 3 0 0 3 5
SBK440 Dünya Politikası II (Avrupa ve Balkanlar) 927003 3 0 0 3 5
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK446 Ticaret Hukuku 927003 3 0 0 3 5
SBK448 Siyasi Tarih 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr