Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet (programId: 4864, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SHB101 Felsefeye Giriş 927001 2 0 0 2 4
SHB103 Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
SHB107 Sosyal Hizmete Giriş 927001 2 0 0 2 4
SHB109 Genel İktisat 927001 2 0 0 2 2
SHB111 Aile Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 4
SHB113 Sosyal Hizmet Tarihi 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SHB102 Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 2 4
SHB104 Sosyal Antropoloji 927001 2 0 0 2 4
SHB106 Sosyal Hizmette İletişim ve Dil 927001 2 0 0 2 4
SHB108 Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı 927001 2 0 0 2 4
SHB110 Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-2 Seçmeli-II 927003 0 0 0 0 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB201 Başlıca Sosyal Hizmet Alanları ve Özellikleri I 927001 2 0 0 2 4
SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-I 927001 2 0 0 2 4
SHB207 Sosyal Hizmet Mevzuatı 927001 2 0 0 2 4
SHB209 Sosyal Politika ve Planlama 927001 2 0 0 2 2
SHB211 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi 927001 2 0 0 2 2
SHB223 Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 2
SHB225 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 2 0 3 4
SHBSEÇ-3 Seçmeli-III 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-II 927001 2 0 0 2 4
SHB204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II 927001 2 0 0 2 4
SHB206 Başlıca Sosyal Hizmet Alanları ve Özellikleri II 927001 2 0 0 2 4
SHB208 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 2
SHB210 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
SHB212 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler 927001 2 0 0 2 2
SHB226 Bireylerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB228 Kurum Deneyimi 927001 4 4 0 6 4
SHBSEÇ-4 Seçmeli-IV 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB301 Sosyal Hizmetlerde Dini ve Etik Değerler 927001 2 0 0 2 2
SHB303 Sosyal Hizmet Müdahalesi I 927001 4 4 0 6 8
SHB305 Uygulamalı Araştırma I 927001 4 4 0 6 6
SHB307 Gruplarla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB321 İnsan ve Normal Dışı Davranışlar 927001 2 0 0 2 2
SHB323 Görüşme İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 2
SHB325 Ailelerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB327 İstatistik 927001 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-5 Seçmeli-V 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB302 Sosyal Hizmet Müdahalesi-II 927001 4 4 0 6 8
SHB304 Sosyal Hizmet Yönetimi 927001 2 0 0 2 2
SHB306 Uygulamalı Araştırma-II 927001 4 4 0 6 6
SHB308 Medya ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB310 Proje Eğitimi 927001 2 0 0 2 2
SHB312 Yas ve Boşanma 927001 2 0 0 2 2
SHB324 Toplumla Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB326 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-6 Seçmeli-VI 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB401 Sosyal Hizmet Uygulaması-I 927001 6 14 0 13 16
SHB403 Sokakda Sosyal Hizmetler 927001 2 0 0 2 2
SHB405 Kırsal Alanda Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB417 Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 927001 2 0 0 2 2
SHB419 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB421 Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri 927001 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-7 Seçmeli-VII 927003 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB402 Bitirme Projesi 927001 2 0 0 2 2
SHB404 Sosyal Hizmet Uygulaması-II 927001 8 24 0 20 28


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB112 Gelişim Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2
SHB114 Konuşma ve Sunum Becerileri 927003 2 0 0 2 2
SHB118 Sağlık Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SHB120 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB213 Evde Bakım Hizmetleri 927003 2 0 0 2 2
SHB215 Çocuk Hakları ve Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SHB219 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB221 Sosyal Hizmet ve Sanat 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB214 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB216 Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri 927003 2 0 0 2 2
SHB222 Engellilerle Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB224 Okul ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB309 Adli Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB311 Aile Kurumu ve Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SHB313 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB317 Spor ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB314 Güvenlik Kurumlarında Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB318 Tabi Afetlerde Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB320 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB407 Terör ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB411 Aile Danışmanlığı 927003 2 0 0 2 2
SHB413 Yaşlılarla Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB415 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr