Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet (programId: 4864, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SHB103 Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
SHB105 Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
SHB107 Sosyal Hizmete Giriş 927001 2 0 0 2 6
SHB109 Genel İktisat 927001 2 0 0 2 2
SHB115 Felsefe ve Eleştirel Düşünme 927001 2 0 0 2 4
SHB119 Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum 927001 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SHB102 Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 2 4
SHB104 Sosyal Antropoloji 927001 2 0 0 2 4
SHB106 Sosyal Hizmette İletişim ve Dil 927001 2 0 0 2 4
SHB108 Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı 927001 2 0 0 2 6
SHB110 Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-2 Seçmeli-II 927003 0 0 0 0 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-I 927001 2 0 0 2 4
SHB205 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I 927001 2 0 0 2 4
SHB207 Sosyal Hizmet Mevzuatı 927001 2 0 0 2 4
SHB209 Sosyal Politika ve Planlama 927001 2 0 0 2 2
SHB225 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 927001 2 2 0 3 4
SHB227 Müracaatçi Sistemlerini Tanıma 927001 2 0 0 2 4
SHB229 Sosyal Sorunlar 927001 2 0 0 2 2
SHB231 Bireyi Tanıma Teknikleri 927001 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-3 Seçmeli-III 927003 0 0 0 0 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-II 927001 2 0 0 2 4
SHB204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II 927001 2 0 0 2 4
SHB212 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler 927001 2 0 0 2 2
SHB230 Halkla İlişkiler 927001 2 0 0 2 4
SHB232 Sosyal Hizmet Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927001 4 0 0 4 2
SHB234 Bireylerle Sosyal Hizmet 927001 4 0 0 4 4
SHB236 Kurum Deneyimi 927001 2 2 0 3 4
SHB242 Psikososyal Yönleriyle Şiddet ve İstismar 927001 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-4 Seçmeli-IV 927003 0 0 0 0 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB321 İnsan ve Normal Dışı Davranışlar 927001 2 0 0 2 2
SHB323 Görüşme İlke ve Teknikleri 927001 2 0 0 2 2
SHB325 Ailelerle Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB327 İstatistik 927001 2 0 0 2 2
SHB329 Sosyal Hizmet Etiği 927001 2 0 0 2 2
SHB331 Sosyal Hizmet Uygulaması I 927001 2 8 0 6 8
SHB333 Uygulamalı Araştırma I 927001 2 2 0 3 8
SHB335 Gruplarla Sosyal Hizmet 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB304 Sosyal Hizmet Yönetimi 927001 2 0 0 2 2
SHB310 Proje Eğitimi 927001 2 0 0 2 2
SHB326 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB328 Sosyal Hizmet Uygulaması II 927001 2 8 0 6 8
SHB330 Uygulamalı Araştırma II 927001 2 2 0 3 8
SHB332 Toplumla Sosyal Hizmet 927001 4 0 0 4 4
SHB334 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Rapor Yazma 927001 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-6 Seçmeli-VI 927003 0 0 0 0 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB417 Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar 927001 2 0 0 2 4
SHB423 Sosyal Hizmet Uygulaması III 927001 2 16 0 10 16
SHB425 Yeşil Sosyal Hizmet 927001 2 0 0 2 2
SHB427 Bilişsel Davranışçı Yaklaşım 927001 2 0 0 2 2
SHB431 Çözüm Odaklı Yaklaşım 927001 2 0 0 2 2
SHB433 Krize Müdahale 927001 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-7 Seçmeli-VII 927003 0 0 0 0 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB406 Sosyal Hizmette Blok Uygulama 927001 2 24 0 14 26
SHBSEÇ-8 Seçmeli-VIII 927003 2 0 0 2 4


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB112 Gelişim Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2
SHB114 Konuşma ve Sunum Becerileri 927003 2 0 0 2 2
SHB120 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 2
SHB122 Sağlık ve Çevre 927003 2 0 0 2 2
SHB124 Bireysel Farklılıklar ve Genetik 927003 2 0 0 2 2
SHB126 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler 927003 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB213 Evde Bakım Hizmetleri 927003 2 0 0 2 2
SHB215 Çocuk Hakları ve Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SHB219 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB221 Sosyal Hizmet ve Sanat 927003 2 0 0 2 2
SHB233 Örgütsel İletişim 927003 2 0 0 2 2
SHB235 Girişimcilik ve İnovasyon 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB214 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB216 Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri 927003 2 0 0 2 2
SHB222 Engellilerle Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB238 Endüstriyel Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB240 Okul Sosyal Hizmeti 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB320 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB336 Afetlerde Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB338 Yas ve Boşanma 927003 2 0 0 2 2
SHB340 Suçluluk ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB342 Medya ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB411 Aile Danışmanlığı 927003 2 0 0 2 2
SHB415 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB435 Gerontolojik Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB437 Sosyal Güvenlik Sistemi 927003 2 0 0 2 2
SHB439 Sosyal Hizmette Edebiyat İncelemesi ve Kültür 927003 2 0 0 2 2
SHB441 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SHB408 Toplumsal Cinsiyet 927003 2 0 0 2 2
SHB410 Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet 927003 2 0 0 2 2
SHB412 Yaratıcı Drama 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr