Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi (programId: 4865, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SAY101 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 6
SAY103 İktisat I 927001 3 0 0 3 5
SAY107 İşletme Matematiği 927001 2 0 0 2 3
SAY109 Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 2 2
SAY117 Genel Muhasebe I 927001 2 1 0 3 6
SAY-I Seçmeli Dersler-I 927003 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SAY102 Yönetim Bilimleri 927001 3 0 0 3 6
SAY104 İktisat II 927001 3 0 0 3 5
SAY110 Epidemiyoloji 927001 2 0 0 2 3
SAY116 Genel Muhasebe II 927001 2 1 0 3 5
SAY118 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 1 0 3 3
SAY-II Seçmeli Dersler-II 927003 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
SAY207 Kamu Maliyesi 927001 2 0 0 2 4
SAY209 İdare Hukuku 927001 2 0 0 2 2
SAY217 Sağlık Hizmetleri Yönetimi I 927001 3 0 0 3 6
SAY219 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927001 3 1 0 4 6
SAY223 Biyoistatistik 927001 2 1 0 3 4
SAY-III Seçmeli Dersler-III 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY204 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 3 5
SAY206 Tıbbi Terminoloji 927001 2 0 0 2 4
SAY210 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri 927001 3 0 0 3 4
SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II 927001 3 0 0 3 6
SAY224 Tıbbi Dökümantasyon 927001 3 0 0 3 4
SAY226 Sağlık Hukuku 927001 3 0 0 3 5
SEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY303 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I 927001 3 0 0 3 6
SAY305 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 3 6
SAY307 Sağlık Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5
SAY309 Sağlık Kurumlarında Pazarlama 927001 3 0 0 3 5
SAY317 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 927001 3 1 0 4 6
SAY-V Seçmeli Dersler-V 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY302 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 2 7
SAY304 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II 927001 3 0 0 3 7
SAY308 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 3 7
SAY314 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi 927001 3 0 0 3 7
SAY-VI Seçmeli Dersler-VI 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY403 Sağlık Politikası ve Planlaması 927001 3 0 0 3 7
SAY419 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927001 3 0 0 3 7
SAY421 Sağlık Yönetimi Uygulamaları I 927001 2 16 0 10 14
SAY-VII Seçmeli Dersler-VII 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY416 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II 927001 1 24 0 13 28
SAY-VIII Seçmeli Dersler-VIII 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY111 Mesleki Oryantasyon 927003 2 0 0 2 2
SAY113 Davranış Bilimleri 927003 2 0 0 2 2
SAY115 İlk Yardım 927003 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri 927003 1 2 0 2 2
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 2
SAY114 Yazışma Teknikleri 927003 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY213 İş Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri 927003 2 0 0 2 2
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 2 0 0 2 2
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri 927003 2 0 0 2 2
SAY222 Sağlık Hizmetlerinde Etik 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY311 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 2
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 927003 2 0 0 2 2
SAY315 Ticari İşletme Hukuku 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 2
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 927003 2 0 0 2 2
SAY318 Sağlık İletişimi 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY409 Sağlık Sigortacılığı 927003 2 0 0 2 2
SAY415 Değişim Yönetimi 927003 2 0 0 2 2
SAY417 Küresel Sağlık Organizasyonları 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAY408 Sağlık Turizmi 927003 2 0 0 2 2
SAY410 Akılcı İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 2
SAY414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr