Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi (programId: 5035, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
DKT101 Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş 927001 2 0 0 2 4
DKT103 Dilbilime Giriş 927001 2 0 0 2 4
DKT105 İşitme Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 4
DKT107 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organlarının Anatomisi 927001 2 0 0 2 3
DKT109 Fizik-Ses Fiziği ve Akustik 927001 2 0 0 2 3
DKT111 Sağlık Sistemi Mevzuatı 927001 2 0 0 2 2
DTSEÇ-I Seçmeli 1 927003 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
DKT102 Fonetik Bilgisi 927001 2 0 0 2 4
DKT104 Dil Edinimi ve Kuramları 927001 2 0 0 2 4
DKT106 Genel Psikoloji 927001 2 0 0 2 3
DKT108 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi 927001 2 0 0 2 3
DKT110 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
DKT112 Bilimsel, Tıbbi ve Mesleki Etik 927001 2 0 0 2 3
DTSEÇ-II Seçmeli 2 927003 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT201 Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi 927001 2 0 0 2 4
DKT203 Konuşma Bilimi 927001 2 0 0 2 4
DKT205 Uygulamalı Davranış Analizi 927001 2 0 0 2 3
DKT207 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I 927001 2 0 0 2 3
DKT209 Dil ve Konuşma Terapisinde Yaşam Boyu Danışmanlık: Aile, Okul ve Klinik 927001 2 0 0 2 3
DKT211 KBB Hastalıkları 927001 2 0 0 2 3
DKT213 Biyoistatistik 927001 2 0 0 2 3
DKT215 Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi 927001 2 0 0 2 3
DTSEÇ-III Seçmeli 3 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT202 Klinik Fonoloji 927001 2 0 0 2 3
DKT204 Klinik Dilbilim 927001 2 0 0 2 4
DKT206 Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Müdahale 927001 2 0 0 2 4
DKT208 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji II 927001 2 0 0 2 3
DKT210 Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıt Temelli Uygulamalar 927001 2 0 0 2 3
DKT212 Nörodilbilim 927001 2 0 0 2 3
DTSEÇ-IV Seçmeli 4 927003 2 0 0 2 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT301 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozuklukları 927001 2 0 0 2 4
DKT303 Akıcı Konuşma Bozuklukları 927001 2 0 0 2 4
DKT305 Konuşma Sesi Bozuklukları 927001 2 0 0 2 4
DKT307 Ses Bozuklukları 927001 2 0 0 2 4
DKT309 Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi 927001 2 0 0 2 4
DKT311 Yutma Bozuklukları 927001 2 0 0 2 4
DKT313 Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DTSEÇ-V Seçmeli 5 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT302 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT304 Akıcı Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT306 Konuşma Sesi Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT310 Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT312 Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi 927001 2 0 0 2 4
DKT314 Dudak Damak Yarığı Olan Olgularda Dil ve Konuşma Terapisi 927001 2 0 0 2 4
DTSEÇ-VI Seçmeli 6 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT401 Bitirme Projesi I 927001 2 0 0 2 2
DKT403 Terapi Programı, Materyal ve Ürün Geliştirme 927001 2 0 0 2 2
DKT405 Klinik Uygulama ve Seminer I 927001 2 16 0 10 24
DTSEÇ-VII Seçmeli 7 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT402 Bitirme Projesi II 927001 2 0 0 2 2
DKT404 Dil ve Konuşma Terapisinde Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri 927001 2 0 0 2 2
DKT406 Klinik Uygulama ve Seminer II 927001 2 16 0 10 24
DTSEÇ-VIII Seçmeli 8 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT113 Dil ve Konuşma Terapisi İçin Embriyoloji Bilgisi 927003 2 0 0 2 2
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 927003 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT114 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 2
DKT116 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Müzik ve Şan Eğitimi 927003 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT217 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2
DKT219 Özel Gereksinimli Bireyler 927003 2 0 0 2 2
DKT221 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknolojisi 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT214 Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler 927003 2 0 0 2 2
DKT216 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Farmakoloji Bilgisi 927003 2 0 0 2 2
DKT218 Oyun ve Dil Gelişimi 927003 2 0 0 2 2
DKT220 Kompüterize Konuşma Laboratuvarı 927003 2 0 0 2 2
DKT222 Ergen-Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT315 Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları 927003 2 0 0 2 2
DKT317 Kognitif Nörobilim 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT316 İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon 927003 2 0 0 2 2
DKT318 Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle Çalışma 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT407 Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma Terapisi 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKT408 Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr