Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü (programId: 5361, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ODJ101 Odyolojide Temel Kavramlar 927001 2 0 0 2 6
ODJ103 Dil ve Konuşmanın Temel Kavramaları 927001 2 0 0 2 5
ODJ105 Anatomi 927001 2 0 0 2 3
ODJ107 Fizyoloji 927001 2 0 0 2 3
ODJ109 Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 2
ODJSEÇ-I Seçmeli -I 927003 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ODJ102 İşitme Anatomi ve Fizyolojisi 927001 2 0 0 2 6
ODJ104 Ses Fiziği ve Akustik 927001 2 0 0 2 5
ODJ106 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 927001 2 0 0 2 5
ODJ108 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları 927001 1 4 0 3 4
ODJSEÇ-II Seçmeli-II 927003 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ201 Akustik Prensipler ve İşitme Teorileri 927001 2 0 0 2 3
ODJ203 Odyolojide Tanılama I 927001 2 2 0 3 5
ODJ205 Nöroanatomi 927001 2 0 0 2 5
ODJ207 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon 927001 2 2 0 3 5
ODJ209 İşitme Bozukluklarında Tarama Teknikleri 927001 2 0 0 2 3
ODJ211 Odyoloji ve Genetik 927001 2 0 0 2 3
ODJSEÇ-III Seçmeli-III 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ202 Elektrofizyoloji Uygulamalara Giriş 927001 2 2 0 3 6
ODJ204 İşitsel Algı Süreçlerine Giriş 927001 2 0 0 2 6
ODJ206 Odyoloji ve Nörootoloji 927001 2 0 0 2 6
ODJ208 Odyolojide Tanılama II 927001 2 2 0 3 6
ODJ210 Staj 927001 0 0 0 0 6
ODJSEÇ-IV Seçmeli-IV 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ301 Elektrofizyolojik Değerlendirme 927001 2 2 0 3 5
ODJ303 Vestibüler Sistem Hastalıkları 927001 2 0 0 2 5
ODJ305 İşitme Cihazları ve İmplantasyona Giriş 927001 2 0 0 2 5
ODJ307 Odyolojide Pediatrik Değerlendirme 927001 2 2 0 3 5
ODJ309 Geriatrik Odyoloji 927001 2 0 0 2 4
ODJSEÇ-V Seçmeli-V 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ302 Odyolojide Tanı ve Yorumlama 927001 3 0 0 3 5
ODJ304 İşitsel İşlemleme Bozuklukları 927001 2 0 0 2 5
ODJ306 Vestibüler Değerlendirme ve Rehabilitasyon 927001 2 2 0 3 5
ODJ308 İşitme Cihazı Uygulamaları 927001 2 2 0 3 5
ODJ310 İmplantasyonda Değerlendirme ve Rehabilitasyon 927001 2 2 0 3 4
ODJ312 Staj 927001 0 0 0 0 6
ODJSEÇ-VI Seçmeli-VI 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ401 Odyolojide Seminer I 927001 4 0 0 4 3
ODJ403 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama I 927001 2 8 0 6 7
ODJ405 Odyolojide Elektrofizyolojik Uygulamalar Stajı 927001 2 8 0 6 7
ODJ407 Pediatrik Odyoloji Stajı 927001 2 8 0 6 7
ODJSEÇ-VII Seçmeli-VII 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ402 Odyolojide Seminer II 927001 4 0 0 4 4
ODJ404 Odyolojide Klinik Gözlem ve Uygulama II 927001 0 8 0 4 6
ODJ406 İşitme Cihazları ve İmplantlar Stajı 927001 2 8 0 6 7
ODJ408 Vestibüler Uygulamalar Stajı 927001 2 8 0 6 7
ODJSEÇ-VIII Seçmeli-VIII 927003 2 2 0 3 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli -I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ111 İletişim Becerileri 927003 2 0 0 2 2
ODJ113 Bilimsel Tıbbi ve Mesleki Etik 927003 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca-I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca-I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ110 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2
ODJ112 Zeka Oyunları 927003 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca-II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca-II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ213 Biyoistatistik 927003 2 0 0 2 3
ODJ215 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 927003 2 0 0 2 3
ODJ217 Oryantring 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ212 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
ODJ214 Sosyal Sorumluluk Projesi 927003 2 0 0 2 3
ODJ216 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ311 Fonetik 927003 2 0 0 2 3
ODJ313 İşitme Kayıplarında Alternatif İletişim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 3
ODJ315 Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ314 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları I 927003 2 2 0 3 3
ODJ316 Tiyatro ve Oyun Pedogajisi 927003 2 2 0 3 3
ODJ318 Masa Tenisi 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ409 Vakalarla Odyoloji I 927003 2 2 0 3 3
ODJ411 Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları I 927003 2 2 0 3 3
ODJ413 Endüstriyel Odyoloji 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODJ410 Vakalarla Odyoloji II 927003 2 2 0 3 3
ODJ412 İşitsel Rehabilitasyon 927003 2 2 0 3 3
ODJ414 Rehabilitatif Odyoloji 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr