Ders Notları

80% Complete (success)

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (programId: 2765, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 927001 2 0 0 2 2
AEBÖ103 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 927001 3 0 0 3 3
AEBÖ105 Hareket Eğitimi 927001 2 2 0 3 3
AİS-1 Alan İçi Seçmeli I 927003 2 2 0 3 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 1
BSÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 927001 2 1 0 3 4
BSÖ103 İnsan Anatomisi ve Kineziyoloji 927001 4 0 0 4 4
BSÖ105 Genel Cimnastik 927001 1 2 0 2 4
BSÖ109 Yüzme 927001 2 2 0 3 4
EGMB101 Eğitime Giriş 927001 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 4
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 3 4
GKBÖ101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 1 927001 2 0 0 2 3
GKBÖ103 YABANCI DİL 1 927001 2 0 0 2 3
GKBÖ105 TÜRK DİLİ 1 927001 3 0 0 3 5
GKBÖ107 Bilişim Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 1


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 927001 2 0 0 2 2
AEBÖ104 Cimnastik 927001 1 2 0 2 4
AEBÖ106 Atleizm 927001 1 2 0 2 4
AEBÖ108 Takım Sporu 1 (Futbol) 927001 1 2 0 2 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 1
BSÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 927001 1 2 0 2 4
BSÖ104 Artistik Cimnastik 927001 1 2 0 2 5
BSÖ106 Atletizm 927001 2 2 0 3 6
BSÖ112 Doğa Sporları 927001 1 2 0 2 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi 927001 2 0 0 2 3
EĞT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
GKBÖ102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 2 927001 2 0 0 2 3
GKBÖ104 YABANCI DİL 2 927001 2 0 0 2 3
GKBÖ106 TÜRK DİLİ 2 927001 3 0 0 3 5
MÜZ102 Temel Müzik Eğitimi 927001 1 2 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 1


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ203 Beden Eğitimi Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 0 0 2 3
AEBÖ205 Motor Gelişim 927001 3 0 0 3 3
AEBÖ207 Takım Sporu 2 (Voleybol) 927001 1 2 0 2 4
AESEÇ-1 AE SEÇMELİ 1 927003 2 0 0 2 4
AİS-3 Alan İçi Seçmeli II 927003 2 2 0 3 4
BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi 927001 2 2 0 3 6
BSÖ203 Ritm Eğitimi ve Dans 927001 1 2 0 2 4
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EĞT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 4
GKBÖ203 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 3
GKS-3 Gk Seçmeli I 927003 2 0 0 2 4
GKSEÇ-1 GK SEÇMELİ 1 927003 2 0 0 2 3
MBS-3 Mb Seçmeli 927003 2 0 0 2 6
MBSEÇ-1 MB SEÇMELİ 1 927003 2 0 0 2 4
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ204 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları 927001 2 0 0 2 3
AEBÖ206 Egzersiz Fizyolojisi 927001 3 0 0 3 5
AEBÖ208 Ritim Eğitimi ve Dans 927001 1 2 0 2 5
AESEÇ-2 AE SEÇMELİ 2 927003 2 0 0 2 4
AİS-4 Alan İçi Seçmeli III 927003 2 2 0 3 5
ASS-4 A Seçmeli I 927003 2 2 0 3 4
BSÖ202 Antrenman Bilgisi 927001 2 2 0 3 5
BSÖ206 Halk Oyunları 927001 2 2 0 3 5
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 3
EĞT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 2 0 3 5
EĞT204 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 4
GKSEÇ-2 GK SEÇMELİ 2 927003 2 0 0 2 3
MBSEÇ-2 MB SEÇMELİ 2 927003 2 0 0 2 4
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ301 Antrenman Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
AEBÖ303 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 927001 2 2 0 3 4
AEBÖ305 Takım Sporu 3 (Basketbol) 927001 1 2 0 2 3
AEBÖ307 Yüzme 927001 1 2 0 2 3
AESEÇ-3 AE SEÇMELİ 3 927003 2 0 0 2 4
AİS-5 Alan İçi Seçmeli IV 927003 2 2 0 3 3
ASS-5 A Seçmeli II 927003 2 2 0 3 3
BSÖ301 Psikomotor Gelişim 927001 3 0 0 3 4
BSÖ303 Fiziksel Uygunluk 927001 2 2 0 3 4
BSÖ307 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 927001 2 0 0 2 3
BSÖ331 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 3
BSÖ341 Spor Masajı 927001 2 0 0 2 2
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik 927001 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EĞT301 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 2 0 3 5
GKS-5 Gk Seçmeli II 927003 2 0 0 2 3
GKSEÇ-3 GK SEÇMELİ 3 927003 2 0 0 2 3
MBSEÇ-3 MB SEÇMELİ 3 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEDOĞ-1 AE DOĞA SPORLARI 1 927003 1 2 0 2 3
BSÖ302 Beceri Öğrenimi 927001 3 0 0 3 4
BSÖ304 Egzersiz ve Beslenme 927001 2 0 0 2 3
BSÖ306 Eğitsel Oyunlar 927001 1 2 0 2 3
BSÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 3 4
BSÖ324 Tören ve Kutlamalar 927001 2 0 0 2 2
EĞT302 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 2 2 0 3 5
EĞT304 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
EĞT306 Okul Deneyimi-I 927001 1 4 0 3 3
GKS-6 Gk Seçmeli III 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
AEBÖ403 Egzersiz ve Beslenme 927001 2 0 0 2 3
AEBÖ405 Eğitsel Oyunlar 927001 1 2 0 2 3
ASS-7 A Seçmeli III 927003 3 0 0 3 6
BSÖ401 Engelliler İçin Beden Eğitim ve Spor 927001 1 2 0 2 4
BSÖ431 Drama Eğitimi 927001 1 2 0 2 4
BSÖ433 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 4
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 927001 2 0 0 2 3
EĞT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 6
EĞT403 Okul Deneyimi-II 927001 1 4 0 3 6
MBSEÇ-5 MB SEÇMELİ 5 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
BSÖ402 Mezuniyet Projesi 927001 2 2 0 3 7
BSO404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 927001 3 0 0 3 7
EĞT402 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 11
GKS-8 Gk Seçmeli IV 927003 2 0 0 2 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) 927003 2 2 0 3 0
BSÖ115 Alan İçi Seçmeli I (Voleybol) 927003 2 2 0 3 0
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ115 Alan İçi Seçmeli I (Voleybol) 927003 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSÖ107 Alan İçi Seçmeli I (Basketbol) 927003 2 2 0 3 0
BSÖ111 Alan İçi Seçmeli I (Hentbol) 927003 2 2 0 3 0
BSÖ113 Alan İçi Seçmeli I (Futbol) 927003 2 2 0 3 0
AEBÖ201 Artistik Cimnastik 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ209 Beden Eğitimi Öğretim Modelleri 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ211 Beden Eğitimi Öğretiminde Drama 927003 2 0 0 2 4
BSÖ205 Alan İçi Seçmeli II (Hentbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ251 Alan İçi Seçmeli II (Basketbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ253 Alan İçi Seçmeli II (Futbol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ255 Alan İçi Seçmeli II (Voleybol) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ229 Gk Seçmeli I (Biyoloji) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ231 Gk Seçmeli I (Sosyolojiye Giriş) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ233 Gk Seçmeli I (Yönetim Bilimine Giriş) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ235 Gk Seçmeli I (Sporda Fair Play Eğitimi) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ237 Gk Seçmeli I (Spor Animatörlüğü) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ239 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ241 Gk Seçmeli I (Felsefeye Giriş) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ243 Gk Seçmeli I (Okul Öncesi Eğitim) 927003 2 0 0 2 4
GKBÖ205 Atıcılık 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ207 Binicilik 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ209 Bowling 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ211 Buz Pateni 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ213 Eskrim 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ215 Judo 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ217 Karate 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ219 Step-Aerobik 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ221 Curling 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ223 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ225 Beslenme ve Sağlık 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ227 Bilim Tarihi ve Felsefe 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ229 Ekonomi ve Girişimcilik 927003 2 0 0 2 3
BSÖ207 Mb Seçmeli (Basketbol Eğitimi ) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ209 Mb Seçmeli (Futbol Eğitimi ) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ211 Mb Seçmeli (Havacılık Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ213 Mb Seçmeli (Voleybol Eğitimi ) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ215 Mb Seçmeli (Su Topu Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ217 Mb Seçmeli (Halk Dansları Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ219 Mb Seçmeli (Su Altı Spor. Eğitimi ) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ221 Mb Seçmeli (Çim Hokeyi Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ223 Mb Seçmeli (Masaj Eğitimi ) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ225 Mb Seçmeli (Kayak Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
BSÖ249 Mb Seçmeli (Karate Eğitimi) 927003 2 0 0 2 6
MBBÖ205 Eğitimde Drama 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ223 Eğitim Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ225 Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ229 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 927003 2 0 0 2 4
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 AE SEÇMELİ 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AEBÖ202 Hentbol 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ210 Beden Eğitimi Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ212 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ214 Sınıf İçi Öğretmenlerin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ216 Temel Müzik Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
BSÖ204 Alan İçi Seçmeli III (Futbol) 927003 2 2 0 3 5
BSÖ242 Alan İçi Seçmeli III (Hentbol) 927003 2 2 0 3 5
BSÖ244 Alan İçi Seçmeli III (Basketbol) 927003 2 2 0 3 5
BSÖ246 Alan İçi Seçmeli III (Voleybol) 927003 2 2 0 3 5
BSÖ208 A Seçmeli I (Yüzme) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ210 A Seçmeli I (Badminton) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ212 A Seçmeli I (Sport.Ritm.Cim.) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ214 A Seçmeli I (Güreş) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ216 A Seçmeli I (Kayak) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ218 A Seçmeli I (Tenis) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ220 A Seçmeli I (Dağcılık) 927003 2 0 0 2 4
BSÖ222 A Seçmeli I (Masa Tenisi) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ224 A Seçmeli I (Bisiklet) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ226 A Seçmeli I (Trambolin) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ228 A Seçmeli I (Kule Atlama) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ230 A Seçmeli I (İzcilik ve Kampçılık) 927003 2 2 0 3 4
BSÖ232 A Seçmeli I (Atletizm) 927003 2 2 0 3 4
GKBÖ204 Spor Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ206 Toplam Kalite Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ208 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ210 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ212 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ214 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ216 Kariyer Planlama ve Geliştirme 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ218 Kültür ve Dil 927003 2 0 0 2 3
MBBÖ206 Boks 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ208 Buz Hokeyi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ210 Cankurtarma 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ212 Çim Hokeyi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ214 Gösteri Cimnastiği 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ216 Halter 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ218 Okçuluk 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ220 Satranç 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ222 Su Altı Sporları 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ224 Taekwondo 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ226 Eğitimde Program Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ228 Eleştirisel ve Analitik Düşünce 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ230 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 AE SEÇMELİ 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AEBÖ309 Güreş 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ311 Ritmik Cimnastik 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ313 Biomekanik 927003 2 0 0 2 4
AEBÖ315 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 927003 2 0 0 2 4
BSÖ305 Alan İçi Seçmeli IV (Voleybol) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ353 Alan İçi Seçmeli IV (Futbol) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ355 Alan İçi Seçmeli IV (Hentbol) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ357 Alan İçi Seçmeli IV (Basketbol) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ309 A Seçmeli II (Basketbol Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ311 A Seçmeli II (Futbol Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ313 A Seçmeli II (Hentbol Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ317 A Seçmeli II (Gösteri Cimnastiği Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ319 A Seçmeli II (Badminton Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ321 A Seçmeli II (Güreş Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ323 A Seçmeli II (Judo Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ325 A Seçmeli II (Tenis Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ327 A Seçmeli II (Masa Tenisi Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ329 A Seçmeli II (Atletizm Öğretim Yöntemleri) 927003 2 2 0 3 3
BSÖ333 Gk Seçmeli II (Felsefeye Giriş) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ335 Gk Seçmeli II (Biyomekanik) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ337 Gk Seçmeli II (Türk Folklorü) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ339 Gk Seçmeli II (Bilimsel Araştırma Teknikleri) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ343 Gk Seçmeli II (Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ345 Gk Seçmeli II (Spor Tarihi) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ347 Gk Seçmeli II (Spor ve Turizm) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ349 Gk Seçmeli II (İstatistik) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ351 Gk Seçmeli II (Spor Felsefesi ve Olimpizm) 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ303 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ305 Beden Eğitimi ve Sporda Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ307 Rekreasyon 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ309 Medya Okur Yazarlığı 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ311 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ313 Sanat ve Estetik 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ315 Türk Halk Oyunları 927003 2 0 0 2 3
GKBÖ317 Türk İşaret Dili 927003 2 0 0 2 3
MBBÖ305 Atletizm Öğretim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ307 Kapsayıcı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ309 Karakter ve Değer Eğitimi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ311 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ313 Mikro Öğretim 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 AE DOĞA SPORLARI 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AEBÖ308 Dağcılık 927003 1 2 0 2 3
AEBÖ310 Kayak 927003 1 2 0 2 3
AEBÖ312 Orientring 927003 1 2 0 2 3
AEBÖ314 Trekking 927003 1 2 0 2 3
AEBÖ316 İzcilik 927003 1 2 0 2 3
AEBÖ318 Bisiklet 927003 1 2 0 2 3
BSÖ312 Gk Seçmeli III (Beden Egtimi ve Sporda Halkla İlişkiler) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ314 Gk Seçmeli III (Spor İşletmeciliği) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ316 Gk Seçmeli III (Geleneksel Sporlar) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ318 Gk Seçmeli III (Spor ve Medya) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ320 Gk Seçmeli III (Spor ve Çevre) 927003 2 0 0 2 3
BSÖ322 Gk Seçmeli III (Felsefeye Giriş) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSÖ403 A Seçmeli III (Futbol) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ405 A Seçmeli III (Voleybol) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ407 A Seçmeli III (Hentbol) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ409 A Seçmeli III (Basketbol) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ411 A Seçmeli III (Yüzme) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ413 A Seçmeli III (Badminton) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ415 A Seçmeli III (Sportif Ritmik Cim.) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ417 A Seçmeli III (Güreş) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ419 A Seçmeli III (Judo) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ421 A Seçmeli III (Aletli Cimnastik) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ423 A Seçmeli III (Tenis) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ425 A Seçemeli III (Atletizm) 927003 3 0 0 3 6
BSÖ427 A Seçmeli III (Masaj) 927003 3 0 0 3 6
MBBÖ405 Çocuklarda Antrenman Bilgisi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ407 Sağlık ve Performans Testleri 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ409 Yaşam Boyu Spor 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ411 Açık ve Uzaktan Öğrenme 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ413 Çocuk Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ415 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 927003 2 0 0 2 4
MBBÖ417 Eğitim Hukuku 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Gk Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSÖ406 Gk Seçmeli IV (Spor Sosyolojisi) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ408 Gk Seçmeli IV (Türk Eğitim Sisti) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ410 Gk Seçmeli IV (Modern Spor. Öğr.) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ412 Gk Seçmeli IV (Spor Organizasyon Tek.) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ414 Gk Seçmeli IV (Spor Psikolojisi) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ416 Gk Seçmeli IV (Yaşam Boyu Spor) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ418 Gk Seçmeli IV (Sporda Yetenek Seçimi) 927003 2 0 0 2 5
BSÖ420 GK Seçmeli IV (Girişimcilik) 927003 4 0 0 4 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr