Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (programId: 2678, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
BİO101 Genel Biyoloji I (Botanik) 927001 3 0 2 4 11
FİZ191 Fizik 927001 2 0 0 2 6
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TBKİM103 Genel Kimya I 927001 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
BİO102 Genel Biyoloji II (Zooloji) 927001 3 0 2 4 11
BİO104 Biyolojide Sistematik Kavramlar 927001 2 0 0 2 2
BİS-2 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TBKİM104 Genel Kimya II 927001 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO201 Hücre Biyolojisi 927001 2 0 2 3 4
BİO203 Hayvan Ekolojisi 927001 2 0 0 2 3
BİO205 Hayvan Fizyolojisi 927001 3 0 2 4 5
BİO207 Mikrobiyoloji 927001 3 0 2 4 5
BİO209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi 927001 3 0 2 4 5
BİS-3 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO202 Bitki Ekolojisi 927001 2 0 0 2 4
BİO204 Hayvan Histolojisi 927001 2 0 2 3 5
BİO206 Bitki Fizyolojisi 927001 3 0 2 4 5
BİO208 Bitki Embriyolojisi 927001 2 0 0 2 4
BİS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 12


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO301 Genetik 927001 3 0 0 3 5
BİO303 Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi 927001 4 0 2 5 5
BİO305 Biyokimya 927001 4 0 2 5 5
BİO307 Biyometri 927001 2 0 0 2 4
BİO309 Fikoloji 927001 2 0 2 3 3
BİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO302 Moleküler Genetik 927001 2 0 2 3 5
BİO304 Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi 927001 4 0 2 5 5
BİO306 Bitki Sistematiği 927001 4 0 2 5 5
BİO308 Limnoloji 927001 2 0 2 3 4
BİO310 Bitki Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 4
BİO312 Mikoloji 927001 2 0 0 2 3
BİS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO401 Deniz Biyolojisi 927001 3 0 0 3 7
BİO403 Evolusyon 927001 3 0 0 3 7
BİO405 Hayvan Embriyolojisi 927001 2 0 0 2 5
BİO407 Moleküler Biyoloji 927001 3 0 0 3 7
BİS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO420 Bitirme Çalışması 927001 0 4 0 2 10
BİS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8
BİS-8U 8. Yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler 927003 2 0 4 4 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO120 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 4
BİO122 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 927003 2 0 0 2 4
BİO124 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 927003 2 0 0 2 4
BİO126 Ev Zararlıları 927003 2 0 0 2 2
BİO128 İklim Değişiklikleri ve Etkileri 927003 2 0 0 2 2
BİO130 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 927003 2 0 0 2 2
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO221 İhtiyoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO223 Ekonomik Botanik 927003 2 0 0 2 4
BİO225 Hayvan Coğrafyası 927003 2 0 0 2 4
BİO227 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 2 0 0 2 4
BİO229 Genel Toprak Bilimi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO222 Hayvan Davranışları 927003 2 0 0 2 4
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
BİO226 Epidemiyolji ve Mikrobiyal Hastalıklar 927003 2 0 0 2 4
BİO228 Bitkilerde Stres Anatomisi 927003 2 0 0 2 4
BİO230 Bitki Doku Kültürü 927003 2 0 0 2 4
BİO232 Türkiye Sulak Alanları 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO321 Biyokimyasal Ekoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO323 İnsan Anatomisi 927003 2 0 0 2 4
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 927003 2 0 0 2 4
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi 927003 2 0 0 2 4
BİO331 Rekombinant DNA Teknolojisi 927003 2 0 0 2 4
BİO333 Populasyon Genetiği 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO322 Vitaminler ve Etki Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 4
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 927003 2 0 0 2 4
BİO326 Klinik Biyokimya 927003 2 0 0 2 4
BİO328 Entomoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO330 Üretim Ekolojisi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 4
BİO423 Toksikoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO425 Viroloji 927003 2 0 0 2 4
BİO427 Genel Parazitoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO429 Adli Entomoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO431 DNA Barkodlama 927003 2 0 0 2 4
BİO433 Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİO422 Bitki Coğrafyası 927003 2 0 0 2 4
BİO424 Omurgalılarda Evrim 927003 2 0 0 2 4
BİO426 Su Kirliliği 927003 2 0 0 2 4
BİO428 Biyoteknoloji 927003 2 0 0 2 4
BİO430 Sitogenetik 927003 2 0 0 2 4
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 927003 2 0 0 2 4
BİO434 Herbaryum Tekniği 927003 1 2 0 2 6
BİO436 Müze Tekniği 927003 1 2 0 2 6
BİO438 Moleküler Analiz Teknikleri 927003 1 0 2 2 6
BİO440 Mikroteknik 927003 1 0 2 2 6
BİO500 Mesleki Uygulama Programı 927003 0 16 0 8 20

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr