Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü (programId: 2680, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İST151 İstatistik Bilgi Sistemleri 927001 1 2 0 2 6
İST153 Olasılığa Giriş I 927001 2 2 0 3 5
İST155 Temel İstatistik I 927001 3 0 0 3 5
İST157 Matematik I 927001 2 2 0 3 7
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İST152 Algoritma ve Programlamaya Giriş 927001 1 2 0 2 6
İST154 Olasılığa Giriş II 927001 2 2 0 3 5
İST156 Temel İstatistik II 927001 3 0 0 3 5
İST158 Matematik II 927001 2 2 0 3 7
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT291 Ekonomi 927001 3 0 0 3 5
İSS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
İST253 Bilgisayar Programlamaya Giriş I 927001 1 2 0 2 5
İST259 Matematiksel İstatistik 927001 2 2 0 3 6
İST269 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 0 0 3 5
MAT257 İleri Matematik 927001 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
İST252 Nümerik Analiz 927001 1 2 0 2 6
İST254 Optimizasyon Teknikleri 927001 1 2 0 2 5
İST258 Veri Tabanı Programı 927001 1 2 0 2 5
İST260 İstatistik Teorisi 927001 2 0 0 2 5
MAT256 Matrisler Kuramı 927001 4 0 0 4 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 9 0 0 9 9
İSS-5A 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 3
İST351 Örnekleme I 927001 2 2 0 3 6
İST353 Hipotez Testleri 927001 2 2 0 3 6
İST355 Regresyon Çözümlemesi 927001 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 12 0 0 12 12
İST352 İstatistik Paket Programları I 927001 2 2 0 3 6
İST354 Zaman Serisi Analizi 927001 1 2 0 2 6
İST356 Lineer Modeller 927001 1 2 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 0 0 3 4
İSS-7A 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
İST451 Yöneylem Araştırması 927001 2 2 0 3 5
İST453 Çok Değişkenli İstatistik I 927001 2 2 0 3 5
İST455 İstatistik Deney Tasarımı I 927001 2 2 0 3 4
İST457 Stokastik Süreçler I 927001 1 2 0 2 5
İST459 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 9 0 0 9 15
İSS-8A 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 3
İST482 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 927001 3 0 0 3 5
İST484 Bitirme Projesi 927001 0 2 0 1 5
İST486 İleri Yöneylem Araştırması 927001 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL261 İşletme 927003 2 0 0 2 4
İST263 Yabancı Dilde Yazma 927003 2 0 0 2 4
İST265 İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması 927003 2 0 0 2 4
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST262 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş 927003 2 0 0 2 4
İST264 Yabancı Dilde Konuşma 927003 2 0 0 2 4
İST266 Finansal Okuryazarlık 927003 2 0 0 2 4
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST357 Varyans Analizi 927003 3 0 0 3 3
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 927003 3 0 0 3 3
İST361 Mesleki Yabancı Dil I 927003 3 0 0 3 3
İST363 Resmi İstatistikler 927003 3 0 0 3 3
İST365 Fark Denklemleri 927003 3 0 0 3 3
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri 927003 3 0 0 3 3
İST369 R Programı ile İstatistiksel Analiz 927003 3 0 0 3 3
İST371 Görsel Programlama 927003 3 0 0 3 3
İST375 Oyunlar Teorisi 927003 3 0 0 3 3
İST377 Simülasyon 927003 3 0 0 3 3
İST379 Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 3
PSİ373 Psikolojiye Giriş 927003 3 0 0 3 3
İŞL381 Genel Muhasebe 927003 2 0 0 2 3
İST383 Etkili İletişim 927003 2 0 0 2 3
İST385 Sıra İstatistikleri 927003 2 0 0 2 3
İST387 Nesne Tabanlı Programlama 927003 2 0 0 2 3
İST389 Hedef Programlama 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST358 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 3
İST360 Mesleki Yabancı Dil II 927003 3 0 0 3 3
İST362 İstatistik Karar Teorisi 927003 3 0 0 3 3
İST364 Aktüerya 927003 3 0 0 3 3
İST366 Web Programlama 927003 3 0 0 3 3
İST368 Anket Düzenleme 927003 3 0 0 3 3
İST370 Demografi 927003 3 0 0 3 3
İST372 Ekonometrik Modeller 927003 3 0 0 3 3
İST374 Veri Analizi 927003 3 0 0 3 3
İST376 Veri Madenciliği 927003 3 0 0 3 3
İST378 Örnekleme II 927003 3 0 0 3 3
İST380 Finansal Matematik 927003 3 0 0 3 3
İST382 Sunum Teknikleri 927003 3 0 0 3 3
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 3
İST386 Kestirim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 3
İST388 Bilim Tarihi 927003 3 0 0 3 3
İST390 Staj 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST471 İstatistik Paket Programları II 927003 3 0 0 3 4
İST473 Bulanık Mantık 927003 3 0 0 3 4
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 927003 3 0 0 3 4
İST477 Kovaryans Analizi 927003 3 0 0 3 4
İST479 İleri Ofis Uygulamaları 927003 3 0 0 3 4
İKT463 Mikro İktisat 927003 2 0 0 2 4
İST461 Lojistik Regresyon Analizi 927003 2 0 0 2 4
İST465 Risk Analizi 927003 2 0 0 2 4
İST467 Bayesci İstatistik I 927003 2 0 0 2 4
SOS469 Sosyolojiye Giriş 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT484 Makro İktisat 927003 3 0 0 3 5
İST422 Kalite Denetimi 927003 3 0 0 3 5
İST426 Güvenilirlik Analizi 927003 3 0 0 3 5
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927003 3 0 0 3 5
İST430 Bayesci İstatistik II 927003 3 0 0 3 5
İST432 Grafiksel Modeller 927003 3 0 0 3 5
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 927003 3 0 0 3 5
İST436 Katagorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 5
İST438 Bulanık İstatistik 927003 3 0 0 3 5
İST442 Artık Analizi 927003 3 0 0 3 5
İST444 Tamsayılı Programlama 927003 3 0 0 3 5
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 927003 3 0 0 3 5
İST452 Stokastik Süreçler II 927003 3 0 0 3 5
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 927003 3 0 0 3 5
İST456 Açıklayıcı Veri Analizi 927003 3 0 0 3 5
İST458 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 3 0 0 3 5
İST460 Kriptoloji 927003 3 0 0 3 5
İST462 Büyük Veri 927003 3 0 0 3 5
İST464 Bulut Bilişimi 927003 3 0 0 3 5
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi 927003 3 0 0 3 5
İST468 Makine Öğrenmesi 927003 3 0 0 3 5
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş 927003 2 0 0 2 3
İST472 Dinamik Programlama 927003 2 0 0 2 3
İST474 SAS Programı ile İstatistik 927003 2 0 0 2 3
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
İST478 Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr