Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü (programId: 2682, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
MAT101 Analiz I 927001 4 2 0 5 9
MAT103 Lineer Cebir I 927001 3 2 0 4 8
MAT107 Soyut Matematik I 927001 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
MAT102 Analiz II 927001 4 2 0 5 9
MAT104 Lineer Cebir II 927001 3 2 0 4 8
MAT108 Soyut Matematik II 927001 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT203 Analitik Geometri I 927001 2 2 0 3 6
MAT205 Diferansiyel Denklemler I 927001 2 2 0 3 5
MAT207 Mat.Bilşim ve Tek.Kullanımı I 927001 2 0 0 2 3
MAT209 Mesleki Yabancı Dil I 927001 2 0 0 2 3
MAT211 Analiz III 927001 3 2 0 4 7
TBFİZ105 Fizik I 927001 3 0 0 3 4
TBFİZ117 Fizik I Lab. (Mekanik) 927001 0 2 0 1 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT204 Analitik Geometri II 927001 2 2 0 3 6
MAT206 Diferansiyel Denklemler II 927001 2 2 0 3 5
MAT208 Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II 927001 2 0 0 2 3
MAT210 Mesleki Yabancı Dil II 927001 2 0 0 2 3
MAT212 Analiz IV 927001 3 2 0 4 7
TBFİZ106 Fizik II 927001 3 0 0 3 4
TBFİZ118 Fizik II Lab. (Elektrik) 927001 0 2 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 3 0 0 3 4
MAT301 Diferansiyel Geometri I 927001 2 2 0 3 6
MAT311 Kısmi Diferansiyel Denklemler I 927001 2 2 0 3 6
MAT313 Topolojiye Giriş 927001 2 2 0 3 6
MAT315 Cebir I 927001 3 2 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 3 0 0 3 4
MAT302 Diferansiyel Geometri II 927001 2 2 0 3 6
MAT312 Nümerik Analize Giriş 927001 2 2 0 3 6
MAT314 Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş 927001 2 2 0 3 6
MAT316 Cebir II 927001 3 2 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 12 0 0 12 24
MASB-7 7.Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri 927003 2 0 2 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri 927003 10 0 2 11 16
MASB-8 8. Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri 927003 2 2 0 3 6
MAT490 Bitirme Çalışması 927001 0 0 4 2 8


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT321 Matematik Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü I 927003 3 0 0 3 4
MAT323 İleri Lineer Cebir 927003 3 0 0 3 4
MAT329 Metrik Uzaylar I 927003 3 0 0 3 4
MAT331 Matematik Tarihi 927003 3 0 0 3 4
MAT333 Geometri 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT322 Matematik Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü II 927003 3 0 0 3 4
MAT324 Matrisler Teorisi 927003 3 0 0 3 4
MAT330 Metrik Uzaylar II 927003 3 0 0 3 4
MAT332 Matematik Felsefesi 927003 3 0 0 3 4
MAT334 Matematik ve Origami 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT461 Sayılar Teorisi I 927003 4 0 0 4 8
MAT463 Değişmeli Cebir 927003 4 0 0 4 8
MAT465 Alt Manifoldların Geometrisi I 927003 4 0 0 4 8
MAT467 Kuaterniyonlar Teorisi 927003 4 0 0 4 8
MAT469 Ölçüm Teorisi 927003 4 0 0 4 8
MAT471 Nümerik Analiz 927003 4 0 0 4 8
MAT473 İleri Analiz I 927003 4 0 0 4 8
MAT475 Hareket Geometrisi I 927003 4 0 0 4 8
MAT477 Fonksiyon Dizi ve Serileri 927003 4 0 0 4 8
MAT479 Dönüşümler ve Geometriler 927003 4 0 0 4 8
MAT481 İstatistiğe Giriş 927003 4 0 0 4 8
MAT483 Fark Denklemleri 927003 4 0 0 4 8
MAT485 Kodlama Teorisi I 927003 4 0 0 4 8
MAT491 İdeal Teori 927003 2 0 0 2 3
MAT493 Gruplar Teorisi 927003 2 0 0 2 4
MAT495 Vektörel Analiz I 927003 2 0 0 2 5
MAT497 Yüzeyler Teorisi 927003 3 0 0 3 6
MAT411 Bilgisayar Programlama I 927003 2 0 2 3 6
MAT413 İleri Programlama I 927003 2 0 2 3 6
MAT415 Geometrik Tasarım I 927003 2 0 2 3 6
MAT417 C İle Programlama 927003 2 0 2 3 6
MAT419 Matlab 927003 2 0 2 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT462 Sayılar Teorisi II 927003 4 0 0 4 8
MAT464 Alt Manifoldların Geometrisi II 927003 4 0 0 4 8
MAT466 Kısmi Diferansiyel Denklemler II 927003 4 0 0 4 8
MAT468 Fonksiyonel Analiz 927003 4 0 0 4 8
MAT470 Topoloji II 927003 4 0 0 4 8
MAT472 İleri Analiz II 927003 4 0 0 4 8
MAT474 Hareket Geometrisi II 927003 4 0 0 4 8
MAT476 Fourier Analizi 927003 4 0 0 4 8
MAT478 Öklidyen Olmayan Geometri 927003 4 0 0 4 8
MAT480 Uygulamalı Matematik 927003 4 0 0 4 8
MAT482 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 927003 4 0 0 4 8
MAT484 Kodlama Teorisi II 927003 4 0 0 4 8
MAT486 Olasılık ve İstatistik 927003 4 0 0 4 8
MAT492 Halka Teorisi 927003 2 0 0 2 3
MAT494 Modül Teori 927003 2 0 0 2 4
MAT496 Vektörel Analiz II 927003 2 0 0 2 5
MAT498 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 6
MAT500 Mesleki Uygulama Programı 927003 0 22 0 11 22
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3
MAT412 Bilgisayar Programlama II 927003 2 0 2 3 6
MAT414 İleri Programlama II 927003 2 0 2 3 6
MAT416 Geometrik Tasarım II 927003 2 0 2 3 6
MAT418 Veri Tabanı 927003 2 0 2 3 6
MAT420 C++ İle Programlama 927003 2 0 2 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr