Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (programId: 2683, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I 927001 3 0 0 3 6
PSİ103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji 927001 3 0 0 3 6
PSİ105 Davranışın Fizyolojik Temelleri 927001 3 0 0 3 6
PSİ191 Sosyolojiye Giriş 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
PSİ102 Psikolojiye Giriş-II 927001 3 0 0 3 6
PSİ192 Sosyal Antropoloji 927001 3 0 0 3 6
PSİ194 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 3 5
PSİ196 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I 927001 3 2 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ203 Gelişim Psikolojisi-I 927001 3 0 0 3 5
PSİ205 Sosyal Psikoloji-I 927001 3 0 0 3 5
PSİ207 Öğrenme Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
PSİ209 Araştırma Yöntemleri-I 927001 2 2 0 3 5
PSİ211 Cinsellik 927001 3 0 0 3 5
PSİ291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II 927001 3 2 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ204 Gelişim Psikolojisi-II 927001 3 0 0 3 5
PSİ206 Sosyal Psikoloji-II 927001 3 0 0 3 5
PSİ208 Deneysel Psikoloji 927001 3 0 0 3 5
PSİ210 Araştırma Yöntemleri-II 927001 2 2 0 3 5
PSİ214 Klinik Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 3 5
PSİ216 Gözlem ve Görüşme Teknikleri 927001 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ301 Kişilik Kuramları-I 927001 3 0 0 3 5
PSİ303 Bilişsel Psikoloji 927001 3 0 0 3 5
PSİ305 Psikopatoloji-I 927001 3 0 0 3 5
PSİ307 Psikolojik Testler-I 927001 3 0 0 3 5
PSİ311 Klinik Görüşme ve Uygulama 927001 2 2 0 3 5
PSS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ302 Kişilik Kuramları-II 927001 3 0 0 3 5
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 2 0 4 5
PSİ306 Psikopatoloji-II 927001 3 0 0 3 5
PSİ308 Psikolojik Testler-II 927001 3 2 0 4 5
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
PSS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ401 Psikoloji Uygulamalarında Etik 927001 3 0 0 3 6
PSS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 12 0 0 12 24


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927001 3 0 0 3 6
PSS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 12 0 0 12 24


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ321 Duyumlar ve Algı 927003 3 0 0 3 5
PSİ323 İletişim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 5
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 5
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama 927003 3 0 0 3 5
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik 927003 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ322 Trafik Psikolojisi 927003 2 2 0 3 5
PSİ324 Sağlık Psikolojisi 927003 3 0 0 3 5
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 5
PSİ328 Spor Psikolojisi 927003 3 0 0 3 5
PSİ330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular 927003 3 0 0 3 5
PSİ334 Adli Psikoloji 927003 3 0 0 3 5
PSİ336 Çocuk Resim Analizi 927003 3 0 0 3 5
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 927003 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ421 Proje Geliştirme ve Yürütme I 927003 2 2 0 3 6
PSİ423 Nöropsikoloji 927003 3 0 0 3 6
PSİ425 Aile Terapisi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi 927003 3 0 0 3 6
PSİ429 Psikofarmakoloji 927003 3 0 0 3 6
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji 927003 3 0 0 3 6
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar 927003 3 0 0 3 6
PSİ435 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri I 927003 3 0 0 3 6
PSİ437 Varoluşçu Psikoterapi I 927003 3 0 0 3 6
PSİ439 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ422 Proje Geliştirme ve Yürütme II 927003 2 2 0 3 7
PSİ424 Nöropsikolojik Testler 927003 2 2 0 3 7
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi 927003 3 0 0 3 7
PSİ428 Grup Psikoterapisi 927003 3 0 0 3 5
PSİ430 Yaşlılık Psikolojisi 927003 3 0 0 3 5
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler 927003 3 0 0 3 5
PSİ436 Hayvan Bilişi 927003 3 0 0 3 5
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II 927003 3 0 0 3 7
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II 927003 3 0 0 3 5
PSİ442 Bilişsel Davranışçı Terapiler 927003 3 0 0 3 5
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr