Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (programId: 2684, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 927001 2 0 0 2 2
TDE103 Osmanlı Türkçesi I 927001 2 2 0 3 4
TDE105 Eski Türk Edebiyatına Giriş 927001 2 0 0 2 4
TDE107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 927001 2 0 0 2 4
TDE109 Ses Bilgisi 927001 2 0 0 2 4
TDE111 Halk Bilimine Giriş I 927001 2 0 0 2 4
TDE113 Temel Edebiyat Bilgileri I 927001 2 0 0 2 2
TDE115 Türk Dili Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 927001 2 0 0 2 2
TDE104 Osmanlı Türkçesi II 927001 2 2 0 3 4
TDE106 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları 927001 2 0 0 2 4
TDE108 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları 927001 2 0 0 2 4
TDE110 Şekil Bilgisi 927001 2 0 0 2 4
TDE112 Halk Bilimine Giriş II 927001 2 0 0 2 4
TDE114 Temel Edebiyat Bilgileri II 927001 2 0 0 2 2
TDE116 Türk Dili Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE201 Osmanlı Türkçesi III 927001 2 2 0 3 4
TDE203 Köktürkçe 927001 2 0 0 2 3
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I 927001 2 0 0 2 4
TDE207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I 927001 2 0 0 2 3
TDE209 Dilbilim I 927001 2 0 0 2 3
TDE211 Kelime Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 3
TDE215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 927001 2 0 0 2 3
TDS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV 927001 2 2 0 3 4
TDE204 Eski Uygurca 927001 2 0 0 2 3
TDE206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II 927001 2 0 0 2 4
TDE208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I 927001 2 0 0 2 3
TDE210 Dilbilim II 927001 2 0 0 2 3
TDE212 Cümle Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE214 Anonim Halk Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 3
TDE216 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 927001 2 0 0 2 3
TDS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I 927001 2 0 0 2 5
TDE303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II 927001 2 0 0 2 5
TDE305 Karahanlı Türkçesi 927001 2 0 0 2 5
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I 927001 2 0 0 2 5
TDE309 Anlatı Bilimi-I 927001 2 0 0 2 4
TDS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II 927001 2 0 0 2 5
TDE304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II 927001 2 0 0 2 5
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927001 2 0 0 2 5
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II 927001 2 0 0 2 5
TDE310 Anlatı Bilimi-II 927001 2 0 0 2 4
TDS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE401 Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) 927001 2 0 0 2 5
TDE403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III 927001 4 0 0 4 5
TDE405 Bilimsel Araştırma Teknikleri-I 927001 0 2 0 1 4
TDE407 Aşık Edebiyatı-I 927001 2 0 0 2 5
TDE411 Eski Anadolu Türkçesi 927001 2 0 0 2 5
TDS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE402 Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) 927001 2 0 0 2 5
TDE404 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III 927001 4 0 0 4 5
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II 927001 0 2 0 1 4
TDE408 Aşık Edebiyatı-II 927001 2 0 0 2 5
TDE412 Çağatay Türkçesi 927001 2 0 0 2 5
TDS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE221 Türk Tiyatro Tarihi 927003 2 0 0 2 2
TDE223 Göstergebilim 927003 2 0 0 2 2
TDE225 Türk Kültür Tarihi 927003 2 0 0 2 2
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 927003 2 0 0 2 2
TDE229 Doğu Edebiyatından Seçme Metinler 927003 2 0 0 2 2
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 927003 2 0 0 2 2
TDE233 Diksiyon 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE222 Çocuk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 2
TDE224 Sahne Bilgisi 927003 2 0 0 2 2
TDE226 Edimbilim 927003 2 0 0 2 2
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 927003 2 0 0 2 2
TDE232 Batı Edebiyatından Seçme Metinler 927003 2 0 0 2 2
TDE234 Sinema ve Edebiyat 927003 2 0 0 2 2
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 3
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 927003 2 0 0 2 3
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 927003 2 0 0 2 3
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 927003 2 0 0 2 3
TDE329 Şair Tezkireleri 927003 2 0 0 2 3
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 927003 2 0 0 2 3
TDE333 Metin Şerhi 927003 2 0 0 2 3
TDE335 Paleografya 927003 2 0 0 2 3
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 3
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 927003 2 0 0 2 3
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 927003 2 0 0 2 3
TDE328 Halk Hikayesi 927003 2 0 0 2 3
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 927003 2 0 0 2 3
TDE332 Medya ve Edebiyat 927003 2 0 0 2 3
TDE334 Edebi Sanatlar 927003 2 0 0 2 3
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 927003 2 0 0 2 3
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 927003 2 0 0 2 3
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 927003 2 0 0 2 3
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 927003 2 0 0 2 3
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 927003 2 0 0 2 3
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 3
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 927003 2 0 0 2 3
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 3
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 927003 2 0 0 2 3
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3
TDE422 Anadolu Ağızları 927003 2 0 0 2 3
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 927003 2 0 0 2 3
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 3
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 3
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 3
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 927003 2 0 0 2 3
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 927003 2 0 0 2 3
TDE436 Türk Ad Bilimi 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr