Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (programId: 2684, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 927001 2 0 0 2 3
TDE103 Osmanlı Türkçesi I 927001 2 2 0 3 5
TDE105 Eski Türk Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 4
TDE107 Yeni Türk Şiiri (1860-1900) 927001 2 0 0 2 4
TDE109 Ses Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE111 Halk Bilimine Giriş I 927001 2 0 0 2 3
TDE115 Türk Dili Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II 927001 2 0 0 2 3
TDE104 Osmanlı Türkçesi II 927001 2 2 0 3 5
TDE106 Eski Türk Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 4
TDE108 Yeni Türk Hikaye ve Romanı (1860-1900) 927001 2 0 0 2 4
TDE110 Şekil Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE112 Halk Bilimine Giriş II 927001 2 0 0 2 3
TDE116 Türk Dili Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE201 Osmanlı Türkçesi III 927001 2 2 0 3 4
TDE203 Köktürkçe 927001 2 0 0 2 3
TDE205 Eski Türk Edebiyatı III 927001 2 0 0 2 4
TDE207 Milli Edebiyat Dönemi Şiiri 927001 2 0 0 2 4
TDE211 Kelime Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 2
TDS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV 927001 2 2 0 3 4
TDE204 Eski Uygurca 927001 2 0 0 2 3
TDE206 Eski Türk Edebiyatı IV 927001 2 0 0 2 4
TDE208 Milli Edebiyat Dönemi Hikaye ve Romanı 927001 2 0 0 2 4
TDE212 Cümle Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
TDE214 Anonim Halk Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 2
TDS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE301 Eski Türk Edebiyatı V 927001 2 0 0 2 5
TDE303 Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1960) 927001 2 0 0 2 5
TDE305 Karahanlı Türkçesi 927001 2 0 0 2 4
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I 927001 2 0 0 2 3
TDE309 Dilbilim I 927001 2 0 0 2 3
TDS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 15


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE302 Eski Türk Edebiyatı VI 927001 2 0 0 2 5
TDE304 Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı (1923-1960) 927001 2 0 0 2 5
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927001 2 0 0 2 4
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II 927001 2 0 0 2 3
TDE310 Dilbilim II 927001 2 0 0 2 3
TDS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE401 Eski Türk Edebiyatı VII 927001 2 0 0 2 5
TDE403 Çağdaş Türk Şiiri (1960-2020) 927001 2 0 0 2 5
TDE405 Bilimsel Araştırma Teknikleri-I 927001 0 2 0 1 3
TDE407 Aşık Edebiyatı-I 927001 2 0 0 2 3
TDE411 Eski Anadolu Türkçesi 927001 2 0 0 2 4
TDS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE402 Eski Türk Edebiyatı VIII 927001 2 0 0 2 5
TDE404 Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı (1960-2020) 927001 2 0 0 2 5
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II 927001 0 2 0 1 3
TDE408 Aşık Edebiyatı-II 927001 2 0 0 2 3
TDE412 Çağatay Türkçesi 927001 2 0 0 2 4
TDS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 10


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
SSD151 Dil ve Kültür 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE221 Tiyatro Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE223 Göstergebilim 927003 2 0 0 2 5
TDE225 Türk Kültür Tarihi 927003 2 0 0 2 5
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 927003 2 0 0 2 5
TDE229 Doğu Edebiyatları I 927003 2 0 0 2 5
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 927003 2 0 0 2 5
TDE233 Diksiyon 927003 2 0 0 2 5
TDE235 Temel Edebiyat Bilgileri I 927003 2 0 0 2 5
TDE237 Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikaye 927003 2 0 0 2 5
TDE239 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 927003 2 0 0 2 5
TDE241 Temel Arapça I 927003 2 0 0 2 5
TDE243 Metin Tahlilleri (Şiir) 927003 2 0 0 2 5
TDE245 Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri 927003 2 0 0 2 5
TDE247 Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça Unsurlar 927003 2 0 0 2 5
TDE249 Eski Türk Edebiyatında Türler 927003 2 0 0 2 5
TDE251 Edebiyat ve Tarih 927003 2 0 0 2 5
TDE253 Dünya Mitolojisi 927003 2 0 0 2 5
TDE255 Türk Halk Tiyatrosu 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE222 Çocuk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE224 Edebiyat, Şarkiyatçılık ve Postkolonyalizm 927003 2 0 0 2 5
TDE226 Kurgu Dışı Edebiyat 927003 2 0 0 2 5
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 927003 2 0 0 2 5
TDE230 Doğu Edebiyatları II 927003 2 0 0 2 5
TDE232 Sözlükbilim 927003 2 0 0 2 5
TDE234 Sinema ve Edebiyat 927003 2 0 0 2 5
TDE236 Temel Edebiyat Bilgileri II 927003 2 0 0 2 5
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 927003 2 0 0 2 5
TDE240 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 927003 2 0 0 2 5
TDE242 Temel Arapça II 927003 2 0 0 2 5
TDE244 Metin Tahlilleri (Nesir) 927003 2 0 0 2 5
TDE246 Aruz Uygulamları 927003 2 0 0 2 5
TDE248 Klasik Türk Sanatları 927003 2 0 0 2 5
TDE250 Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat 927003 2 0 0 2 5
TDE252 Türk Mitolojisi 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 927003 2 0 0 2 5
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 927003 2 0 0 2 5
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 927003 2 0 0 2 5
TDE329 Şair Tezkireleri 927003 2 0 0 2 5
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 927003 2 0 0 2 5
TDE333 Metin Şerhi 927003 2 0 0 2 5
TDE335 Paleografya 927003 2 0 0 2 5
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 927003 2 0 0 2 5
TDE339 Anlatı Bilimi I 927003 2 0 0 2 5
TDE341 Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 2 0 0 2 5
TDE343 Temel Farsça I 927003 2 0 0 2 5
TDE345 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE347 Grafik İlkeleri ve Sunum Teknikleri 927003 2 0 0 2 5
TDE349 Eski Türk Edebiyatında Musammatlar 927003 2 0 0 2 5
TDE351 Eski Türk Edebiyatında Edebi Üsluplar 927003 2 0 0 2 5
TDE353 Bilimsel Araştırmaya Hazırlık 927003 2 0 0 2 5
TDE355 Edebiyat Dergiciliği 927003 2 0 0 2 5
TDE357 Edebi Anekdotlar 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 927003 2 0 0 2 5
TDE326 Okumanın Tarihi 927003 2 0 0 2 5
TDE328 Halk Hikayesi 927003 2 0 0 2 5
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 927003 2 0 0 2 5
TDE332 Çağdaş Edebiyat Okumaları 927003 2 0 0 2 5
TDE334 Edebi Sanatlar 927003 2 0 0 2 5
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 5
TDE340 Anlatı Bilimi II 927003 2 0 0 2 5
TDE342 Popüler Edebiyat 927003 2 0 0 2 5
TDE344 Temel Farsça II 927003 2 0 0 2 5
TDE346 Türkçede Söz Yapımı 927003 2 0 0 2 5
TDE348 Kültürel ve Bilimsel Projeler 927003 2 0 0 2 5
TDE350 Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikaye 927003 2 0 0 2 5
TDE352 Mesnevi İncelemeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE354 Bilimsel Yazmaya Hazırlık 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 927003 2 0 0 2 5
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 927003 2 0 0 2 5
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 927003 2 0 0 2 5
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 927003 2 0 0 2 5
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 927003 2 0 0 2 5
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 927003 2 0 0 2 5
TDE439 Batı Edebiyatı ve Akımları I 927003 2 0 0 2 5
TDE441 Eski Türk Edebiyatında Ahenk ve Musiki 927003 2 0 0 2 5
TDE443 Folklor Kuramları 927003 2 0 0 2 5
TDE445 Gazel Çözümlemeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE447 Bilimsel Araştırma Teknikleri I (Bitirme Tezi) 927003 2 0 0 2 5
TDE449 Modern Türk Edebiyatında Mizah 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE422 Anadolu Ağızları 927003 2 0 0 2 5
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 927003 2 0 0 2 5
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 5
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 927003 2 0 0 2 5
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 927003 2 0 0 2 5
TDE436 Türk Ad Bilimi 927003 2 0 0 2 5
TDE438 Cönkler ve Mecmualar 927003 2 0 0 2 5
TDE440 Batı Edebiyatı ve Akımları II 927003 2 0 0 2 5
TDE442 Şiir Mecmuaları 927003 2 0 0 2 5
TDE444 Eski Türk Edebiyatında Tasavvufi Metinler 927003 2 0 0 2 5
TDE446 Kaside Çözümlemeleri 927003 2 0 0 2 5
TDE448 Bilimsel Araştırma Teknikleri II (Bitirme Tezi) 927003 2 0 0 2 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr