Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (programId: 2686, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
COĞ101 Coğrafyaya Giriş 927001 2 0 0 2 3
COĞ103 Matematik Coğrafya 927001 2 0 0 2 3
COĞ105 Jeomorfolojiye Giriş 927001 4 0 0 4 6
COĞ111 Ekonomik Coğrafya I 927001 2 0 0 2 3
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COĞ117 Klimatoloji I 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
COĞ104 Kartografya 927001 2 0 0 2 3
COĞ106 Kayaçlar ve Mineraller 927001 2 0 0 2 3
COĞ110 Toprak Coğrafyası 927001 4 0 0 4 6
COĞ112 Ekonomik Coğrafya II 927001 2 0 0 2 3
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COĞ118 Klimatoloji II 927001 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ201 Jeomorfoloji I 927001 2 0 0 2 3
COĞ203 Sinoptik Klimatoloji 927001 2 0 0 2 3
COĞ205 Hidrografya I 927001 2 0 0 2 3
COĞ207 Bitki Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COĞ209 Sanayi Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COĞ211 Türkiye Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COĞ213 Ülkeler Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COĞ215 Kültür Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ202 Jeomorfoloji II 927001 2 0 0 2 3
COĞ204 İklim Tipleri ve İklim Kuşakları 927001 2 0 0 2 3
COĞ206 Hidrografya II 927001 2 0 0 2 3
COĞ208 Bitki Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COĞ210 Ulaşım Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COĞ212 Türkiye Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COĞ214 Ülkeler Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COĞ216 Şehir Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ301 Bölgeler Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COĞ303 Ülkeler Coğrafyası III 927001 2 0 0 2 3
COĞ305 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I 927001 2 0 0 2 3
COĞ307 Arazi Tatbikatları I 927001 2 2 0 3 6
COĞ309 Siyasi Coğrafya I 927001 2 0 0 2 3
COĞ311 Afetler Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ302 Bölgeler Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COĞ304 Ülkeler Coğrafyası IV 927001 2 0 0 2 3
COĞ306 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri II 927001 2 0 0 2 3
COĞ308 Arazi Tatbikatları II 927001 2 2 0 3 6
COĞ310 Siyasi Coğrafya II 927001 2 0 0 2 3
COĞ312 Afetler Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ401 Bölgeler Coğrafyası III 927001 2 0 0 2 3
COĞ403 Yerel Coğrafya İncelemeleri-I 927001 2 2 0 3 6
COĞ405 Turizm Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
COĞ407 Çevre Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 3
COĞ409 Kuvaterner Coğrafyası 927001 2 0 0 2 3
COS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 8 0 0 8 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ402 Bölgeler Coğrafyası IV 927001 2 0 0 2 3
COĞ404 Yerel Coğrafya İncelemeleri-II 927001 2 2 0 3 6
COĞ406 Turizm Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
COĞ408 Çevre Sorunları 927001 2 0 0 2 3
COĞ410 Türkiye Jeopolitiği 927001 2 0 0 2 3
COS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 8 0 0 8 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ221 Genel Jeoloji 927003 2 0 0 2 3
COĞ223 Yeraltı Kaynakları 927003 2 0 0 2 3
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ227 Orta Karadeniz Bölümü Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ229 Küresel Ekosistemler 927003 2 0 0 2 3
COĞ231 Sağlık Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ233 Kır Yerleşmeleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ235 Türkiye Bitki Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ237 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı 927003 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ222 Türkiye Jeolojisi 927003 2 0 0 2 3
COĞ224 Enerji Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ228 Samsun İli Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ230 Yer Sistemleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ232 Türkiye Şehirleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ234 Türkiye Toprakları 927003 2 0 0 2 3
COĞ236 Zoocoğrafya 927003 2 0 0 2 3
COĞ238 Türkiye'nin Komşuları 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ321 Coğrafya Bilim Tarihi 927003 2 0 0 2 3
COĞ323 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ325 Arazi Kullanımı 927003 2 0 0 2 3
COĞ327 Türkiye Tarım Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ329 Oseonografya 927003 2 0 0 2 3
COĞ331 Harita Analizleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ333 Volkan Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ335 Kıyı Suları Ekolojisi 927003 2 0 0 2 3
COĞ337 Türkiye Dağları 927003 2 0 0 2 3
COĞ339 Göl Bilimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ341 Çevre Yönetimi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ322 Türkiye Mağaraları 927003 2 0 0 2 3
COĞ324 Çevresel Etki Değerlendirmesi 927003 2 0 0 2 3
COĞ326 Bölge Planlaması 927003 2 0 0 2 3
COĞ328 Türkiye Akarsuları 927003 2 0 0 2 3
COĞ330 Türkiye Jeomorfolojisi 927003 2 0 0 2 3
COĞ332 Türkiye'de Hayvancılık 927003 2 0 0 2 3
COĞ334 Karst Topoğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ336 Türkiye Gölleri 927003 2 0 0 2 3
COĞ338 Tarihi Coğrafya 927003 2 0 0 2 3
COĞ340 Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 927003 2 0 0 2 3
COĞ342 Uygulamalı Jeomorfoloji 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 927003 2 0 0 2 3
COĞ423 Ekolojik Biyocoğrafya 927003 2 0 0 2 3
COĞ425 Afet Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ427 İklim Değişmeleri ve Çevresel Etkileri 927003 2 0 0 2 3
COĞ429 Su Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ431 Türkiye Sanayi Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ433 Akarsu Havza Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ435 Tektonik Jeomorfoloji 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ422 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları 927003 2 0 0 2 3
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
COĞ426 İnsan Ekolojisi 927003 2 0 0 2 3
COĞ428 Türkiye İklimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ430 Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret 927003 2 0 0 2 3
COĞ432 Kıyı Morfolojisi ve Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ434 Sulak Alanlar ve Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
COĞ436 Jeoarkeoloji 927003 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr