Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü (programId: 2687, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
FEL101 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 3 4
FEL103 Antikçağda Felsefe 927001 3 0 0 3 5
FEL105 Klasik Mantık 927001 4 0 0 4 5
FEL191 Psikolojiye Giriş 927001 4 0 0 4 5
FLS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
FEL102 Bilgi Felsefesi 927001 3 0 0 3 4
FEL104 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 927001 3 0 0 3 4
FEL106 Modern Mantık 927001 4 0 0 4 6
FEL192 Sosyolojiye Giriş 927001 4 0 0 4 5
FLS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe 927001 4 0 0 4 6
FEL203 Varlık Felsefesi 927001 3 0 0 3 5
FEL205 İslam Felsefesi I 927001 2 0 0 2 6
FEL291 Sosyal Psikoloji 927001 4 0 0 4 5
FLS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe 927001 4 0 0 4 6
FEL204 Ahlak Felsefesi 927001 3 0 0 3 5
FEL206 İslam Felsefesi II 927001 2 0 0 2 5
FEL292 Sosyoloji Tarihi 927001 4 0 0 4 6
FLS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I 927001 4 0 0 4 6
FEL303 Zihin Felsefesi 927001 3 0 0 3 6
FEL305 Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) 927001 2 0 0 2 6
FEL391 Bilişsel Psikoloji 927001 4 0 0 4 6
FLS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II 927001 4 0 0 4 5
FEL304 Sanat Felsefesi 927001 3 0 0 3 4
FEL306 Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) 927001 2 0 0 2 4
FEL308 Bilim Felsefesi 927001 3 0 0 3 4
FEL392 Kültür, Kimlik ve Toplum 927001 4 0 0 4 5
FLS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I 927001 4 0 0 4 8
FEL403 Devlet ve Toplum Felsefesi 927001 3 0 0 3 5
FEL491 Gelişim Psikolojisi 927001 4 0 0 4 8
FLS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II 927001 4 0 0 4 8
FEL404 Dil Felsefesi 927001 2 0 0 2 5
FEL492 Kent Sosyolojisi 927001 4 0 0 4 8
FLS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL121 Mitoloji ve Felsefe 927003 2 0 0 2 4
FEL123 Felsefe Kavramları 927003 2 0 0 2 4
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu 927003 2 0 0 2 4
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL122 Platon 927003 2 0 0 2 4
FEL124 Aristoteles 927003 2 0 0 2 4
FEL126 Stoacılar 927003 2 0 0 2 4
FEL128 Plotinus 927003 2 0 0 2 4
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL221 Descartes 927003 2 0 0 2 4
FEL223 Bilim Tarihi I 927003 2 0 0 2 4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 927003 2 0 0 2 4
FEL227 Felsefe Metinleri I 927003 2 0 0 2 4
FEL231 Latince I 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL222 Kant 927003 2 0 0 2 4
FEL224 Bilim Tarihi II 927003 2 0 0 2 4
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 927003 2 0 0 2 4
FEL228 Felsefe Metinleri II 927003 2 0 0 2 4
FEL230 Özgürlük Problemi 927003 2 0 0 2 4
FEL232 Latince II 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL321 Hegel 927003 2 0 0 2 3
FEL323 Hukuk Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL327 İnsan Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL329 Tarih Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL331 Felsefe Metinleri III 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL322 Marx 927003 2 0 0 2 4
FEL324 Nietzsche 927003 2 0 0 2 4
FEL326 Hermeneutik 927003 2 0 0 2 4
FEL328 Mevlana 927003 2 0 0 2 4
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi 927003 2 0 0 2 4
FEL332 Felsefe Metinleri IV 927003 2 0 0 2 4
FEL334 Mantık Felsefesi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL421 Fenomenoloji 927003 2 0 0 2 3
FEL423 Varoluşçuluk 927003 2 0 0 2 3
FEL427 İnsan Hakları 927003 2 0 0 2 3
FEL429 Din Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL433 Mesleki Etik 927003 2 0 0 2 3
FEL435 Bitirme Tezi I 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 927003 2 0 0 2 3
FEL424 Eleştirel Felsefe 927003 2 0 0 2 3
FEL426 İletişim Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL430 Edebiyat Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
FEL432 Tıp Etiği 927003 2 0 0 2 3
FEL434 Feminist Kuramlar 927003 2 0 0 2 3
FEL436 Bitirme Tezi II 927003 2 0 0 2 3
FEL438 Nörofelsefe 927003 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr