Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (programId: 2688, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SOS101 Sosyolojiye Giriş I 927001 3 0 0 3 6
SOS103 Sosyal Antropoloji 927001 3 0 0 3 6
SOS105 Akademik Yazım I 927001 2 2 0 3 5
SOS191 Psikolojiye Giriş 927001 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SOS102 Sosyolojiye Giriş II 927001 3 0 0 3 6
SOS104 Akademik Yazım II 927001 2 2 0 3 6
SOS106 İktisada Giriş 927001 3 0 0 3 5
SOS192 Felsefeye Giriş 927001 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I 927001 3 0 0 3 6
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I 927001 3 0 0 3 6
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 927001 3 0 0 3 6
SOS291 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 3 6
SOS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II 927001 3 0 0 3 5
SOS206 Demografi 927001 3 0 0 3 5
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II 927001 2 2 0 3 5
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II 927001 3 0 0 3 5
SOS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I 927001 3 0 0 3 6
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 927001 3 0 0 3 6
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf 927001 3 0 0 3 6
SOS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 7 0 0 7 12


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 927001 3 0 0 3 6
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 927001 3 0 0 3 6
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 927001 3 0 0 3 6
SOS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 7 0 0 7 12


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS401 Sosyolojik Araştırma I 927001 2 2 0 3 6
SOS403 Çalışma Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 6
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 927001 3 0 0 3 6
SOS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927001 3 0 0 3 6
SOS410 Kent Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 6
SOS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 12


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS221 Aile Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS223 Eğitim Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS225 Bilim Tarihi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS222 Göç Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 5
SOS224 Siyaset Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 5
SOS226 Köy Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 5
SOS298 Gelişim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS321 Suç Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS323 Sosyal Politika 927003 4 0 0 4 6
SOS325 Gençlik Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı 927003 3 0 0 3 6
SOS395 Klasik Mantık 927003 4 0 0 4 6
SOS397 İlk Çağ Felsefesi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS322 İletişim Sosyolojisi 927003 4 0 0 4 6
SOS326 Din Sosyolojisi 927003 4 0 0 4 6
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS396 Modern Mantık 927003 4 0 0 4 6
SOS398 Ortaçağ Felsefesi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS497 Öğrenme Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS424 İktisat Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS428 Turizm Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr