Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (programId: 2689, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK107 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 927001 2 0 0 2 3
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 2 0 0 2 4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I 927001 2 0 0 2 4
ARK113 Yunan Mitolojisi I 927001 2 0 0 2 3
ARK115 Geometrik Dönem Heykeltraşlığı 927001 2 0 0 2 3
ARS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK108 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 927001 2 0 0 2 3
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 2 0 0 2 4
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II 927001 2 0 0 2 4
ARK114 Yunan Mitolojisi II 927001 2 0 0 2 3
ARK116 Arkaik Dönem Heykeltraşlığı 927001 2 0 0 2 3
ARS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK201 Klasik Çağ Heykeltraşlığı I 927001 2 0 0 2 4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I 927001 0 3 0 2 3
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 0 0 2 3
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I 927001 2 0 0 2 3
ARK215 Minos-Miken Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK217 Arkaik Çağ Mimarisi 927001 2 0 0 2 4
ARK219 Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimleri 927001 2 0 0 2 3
ARS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 2 0 0 2 4
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II 927001 0 3 0 2 3
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 0 0 2 3
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 927001 2 0 0 2 3
ARK216 Geometrik Dönem Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK218 Klasik Çağ Mimarisi 927001 2 0 0 2 4
ARK220 Arkeolojide Mimari Çizim 927001 2 0 0 2 3
ARS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK301 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I 927001 2 0 0 2 4
ARK305 Hellenistik Çağ Mimarlığı I 927001 2 0 0 2 4
ARK307 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I 927001 2 0 0 2 3
ARK313 Frig Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
ARK315 Arkaik Çağ Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK317 Grek Numismatiği I 927001 2 0 0 2 3
ARS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK302 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II 927001 2 0 0 2 4
ARK306 Hellenistik Çağ Mimarlığı II 927001 2 0 0 2 4
ARK308 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II 927001 2 0 0 2 3
ARK314 Frig Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
ARK316 Klasik Çağ Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK318 Grek Numismatiği II 927001 2 0 0 2 3
ARS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK401 Roma Çağı Heykeltraşlığı I 927001 2 0 0 2 4
ARK405 Roma Çağı Mimarisi I 927001 2 0 0 2 4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 927001 2 0 0 2 3
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK417 Anadoluda Kentleşme 927001 2 0 0 2 3
ARK419 Müzecilik 927001 2 0 0 2 3
ARS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK402 Roma Çağı Heykeltraşlığı II 927001 2 0 0 2 4
ARK406 Roma Çağı Mimarisi II 927001 2 0 0 2 4
ARK414 Urartu Arkeolojisi II 927001 2 0 0 2 3
ARK416 Roma Çağı Seramiği 927001 2 0 0 2 4
ARK418 Anadolu Antik Kentleri 927001 2 0 0 2 3
ARK420 Müzecilik Uygulamaları 927001 2 0 0 2 3
ARS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 6 0 0 6 9


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK123 Önasya Mitolojisi I 927003 2 0 0 2 3
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 927003 2 0 0 2 3
ARK127 Grek Tarihi 927003 2 0 0 2 3
ARK129 Arkeolojide Üretim Yöntemleri 927003 2 0 0 2 3
ARK131 Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağda Bereketli Hilal 927003 2 0 0 2 3
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 927003 2 0 0 2 3
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK124 Önasya Mitolojisi II 927003 2 0 0 2 3
ARK126 Seramik Üretim Yöntemleri ve Termonolojisi II 927003 2 0 0 2 3
ARK128 Roma Tarihi 927003 2 0 0 2 3
ARK130 Eski Mısır Arkeolojisi 927003 2 0 0 2 3
ARK132 Anadolu'da Neolitik Çağ Kültürleri 927003 2 0 0 2 3
ARK134 Mezopotamya Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK223 Grekçe I 927003 2 0 0 2 3
ARK227 Hitit Sanatı 927003 2 0 0 2 3
ARK229 Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 927003 2 0 0 2 3
ARK231 Antik Yunanda Sosyal ve Kültürel Yaşam 927003 2 0 0 2 3
ARK233 Arkeolojide Terminoloji 927003 2 0 0 2 3
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 927003 2 0 0 2 3
ARK297 Sanat Tarihine Giriş I 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK224 Grekçe II 927003 2 0 0 2 3
ARK228 Geç Hitit Sanatı 927003 2 0 0 2 3
ARK230 Kültürel Antropoloji 927003 2 0 0 2 3
ARK232 Roma Çağında Sosyal ve Kültürel Yaşam 927003 2 0 0 2 3
ARK234 Erken Tunç Çağında Anadolu Keramik Kültürleri 927003 2 0 0 2 3
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 927003 2 0 0 2 3
ARK298 Sanat Tarihine Giriş II 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK321 Asur Sanatı I 927003 2 0 0 2 3
ARK325 Latince I 927003 2 0 0 2 3
ARK327 Arkeometri I 927003 2 0 0 2 3
ARK331 Mühürcülük 927003 2 0 0 2 3
ARK333 Kafkas Arkeolojisi 927003 2 0 0 2 3
ARK335 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları I 927003 2 0 0 2 3
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK322 Asur Sanatı II 927003 2 0 0 2 3
ARK326 Latince II 927003 2 0 0 2 3
ARK328 Arkeometri II 927003 2 0 0 2 3
ARK332 Kültürel Miras Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
ARK334 Antik Çağda Karadeniz 927003 2 0 0 2 3
ARK336 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları II 927003 2 0 0 2 3
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK423 Sualtı Arkeolojisi I 927003 2 0 0 2 3
ARK425 Rehberlik 927003 2 0 0 2 3
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı 927003 2 0 0 2 3
ARK435 Kolonizasyon ve Ticaret 927003 2 0 0 2 3
ARK437 Seminer I 927003 2 0 0 2 3
ARK439 Bitirme Tez Çalışmaları I 927003 2 0 0 2 3
ARK441 Roma Numismatiği I 927003 2 0 0 2 3
ARK443 İran Arkeolojisi 927003 2 0 0 2 3
ARK497 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi I 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK424 Sualtı Arkeolojisi II 927003 2 0 0 2 3
ARK426 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 927003 2 0 0 2 3
ARK434 Antik Çağda Süsleme ve Dekorasyon 927003 2 0 0 2 3
ARK436 Antik Dönem Mezar Stelleri 927003 2 0 0 2 3
ARK438 Seminer II 927003 2 0 0 2 3
ARK440 Bitirme Tez Çalışmaları II 927003 2 0 0 2 3
ARK442 Roma Numismatiği II 927003 2 0 0 2 3
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 927003 2 0 0 2 3
ARK498 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi II 927003 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr