Ders Notları

80% Complete (success)

Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (programId: 2690, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
SAN101 Sanat Tarihine Giriş I 927001 3 0 0 3 5
SAN103 Erken İslam Sanatı I 927001 2 0 0 2 4
SAN105 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I 927001 2 0 0 2 4
SAN107 İslam Öncesi Türk Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN109 Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 0 0 2 3
SAN191 Osmanlı Türkçesi I 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I 927003 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SAN102 Sanat Tarihine Giriş II 927001 3 0 0 3 5
SAN104 Erken İslam Sanatı II 927001 2 0 0 2 4
SAN106 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı II 927001 2 0 0 2 4
SAN108 İslam Öncesi Türk Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN110 Fotoğrafçılık 927001 2 0 0 2 3
SAN192 Osmanlı Türkçesi II 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II 927003 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN201 Ortaçağ İslam Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN203 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN205 Anadolu Beylikleri Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN207 Erken Osmanlı Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN209 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN211 Bizans Sanatı I 927001 2 0 0 2 3
SAN213 Geleneksel Türk El Sanatları I 927001 2 0 0 2 3
SAN215 Saha Araştırması I 927001 0 3 0 2 3
STS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN202 Ortaçağ İslam Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN204 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN206 Anadolu Beylikleri Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN208 Erken Osmanlı Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN210 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN212 Bizans Sanatı II 927001 2 0 0 2 3
SAN214 Geleneksel Türk El Sanatları II 927001 2 0 0 2 3
SAN216 Saha Araştırması II 927001 0 3 0 2 3
STS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN301 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı III 927001 2 0 0 2 4
SAN303 Klasik Osmanlı Sanatı I 927001 2 0 0 2 4
SAN305 Avrupa Sanatı I 927001 2 0 0 2 4
SAN307 Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri I 927001 2 0 0 2 4
SAN309 Teknik Resim ve Rölöve I 927001 2 0 0 2 4
SAN311 Yeni Çağ İslam Sanatı 927001 2 0 0 2 4
STS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN302 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı IV 927001 2 0 0 2 4
SAN304 Klasik Osmanlı Sanatı II 927001 2 0 0 2 4
SAN306 Avrupa Sanatı II 927001 2 0 0 2 4
SAN308 Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri II 927001 2 2 0 3 4
SAN310 Teknik Resim ve Rölöve II 927001 2 0 0 2 4
SAN312 Türk Mitolojisi ve İkonografya 927001 2 0 0 2 4
STS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN401 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I 927001 2 0 0 2 5
SAN403 Avrupa Sanatı III 927001 2 0 0 2 5
SAN405 Bitirme Çalışması I 927001 2 0 0 2 5
SAN407 Mesleki İngilizce I 927001 2 0 0 2 4
SAN409 Çağdaş Türk Sanatı 927001 2 0 0 2 5
STS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN402 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı II 927001 2 0 0 2 5
SAN404 Avrupa Sanatı IV 927001 2 0 0 2 5
SAN406 Bitirme Çalışması II 927001 0 2 0 1 5
SAN408 Mesleki İngilizce II 927001 2 0 0 2 4
SAN410 Müzecilik ve Eski Eser Hukuku 927001 2 0 0 2 5
STS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 4 0 0 4 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 927003 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 927003 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 927003 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 927003 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 927003 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 927003 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 927003 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 927003 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 927003 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 927003 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 927003 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 927003 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 927003 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 927003 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 927003 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 927003 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 927003 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 927003 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 927003 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 927003 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 927003 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 927003 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 927003 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 927003 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 927003 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 927003 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN221 Anadolu'da Geleneksel Kırsal Mimarı 927003 2 0 0 2 3
SAN223 Antik Medeniyetler ve Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN225 Geleneksel Yapım Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
SAN227 Osmanlı Paleografyası 927003 2 0 0 2 3
SAN229 Resim Sanatı Tarihi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN222 Estetik ve Sanat 927003 2 0 0 2 3
SAN224 Türk Medeniyeti Tarihi 927003 2 0 0 2 3
SAN226 Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu 927003 2 0 0 2 3
SAN228 Türk Mimarisinde Süsleme Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN298 Anadolu Medeniyetleri 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN321 Sanat Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 3
SAN323 Sanat Tarihinde Metin Okumaları 927003 2 0 0 2 3
SAN325 Nümizmatik 927003 2 0 0 2 3
SAN327 Mimar Sinan 927003 2 0 0 2 3
SAN329 Dinler Tarihi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN322 Avrupa Heykel Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN324 Batı Mitolojisi ve İknografya 927003 2 0 0 2 3
SAN326 Çağdaş Türk Resmi 927003 2 0 0 2 3
SAN328 Türk Saray Mimarisi 927003 2 0 0 2 3
SAN330 Bizans Süsleme ve El Sanatları 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN421 Epigrafi 927003 2 0 0 2 3
SAN423 Türk Konut Mimarisi 927003 2 0 0 2 3
SAN425 Modern Sanat Akımları 927003 2 0 0 2 3
SAN427 Medeniyetler Tarihi 927003 2 0 0 2 3
SAN429 Türk Sanatında Modernizm ve Etkileşimler 927003 2 0 0 2 3
SAN431 Sanatta Disiplinlerarasılık 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN422 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi 927003 2 0 0 2 3
SAN424 Türk Minyatür Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN426 Gürcü ve Ermeni Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN428 Avrupa Resim Sanatı 927003 2 0 0 2 3
SAN432 Bizans Mimari Plastiği 927003 2 0 0 2 3
SAN498 Eski Çağ Mimarlığı 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr