Ders Notları

80% Complete (success)

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı (programId: 2692, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

İLH100 Arapça Hazırlık 927001 24 0 0 24 10
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İLH101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 927001 2 0 0 2 3
İLH103 İslam İnanç Esasları 927001 2 0 0 2 3
İLH105 Tefsir Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 2 3
İLH107 Hadis Tarihi ve Usulü I 927001 2 0 0 2 3
İLH109 Siyer 927001 2 0 0 2 3
İLH111 Osmanlı Türkçesi 927001 2 0 0 2 3
İLH113 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 927001 2 0 0 2 3
İLH115 Arap Dili ve Edebiyatı I 927001 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İLH102 Kur'an Okuma ve Tecvid II 927001 2 0 0 2 3
İLH104 İslam İbadet Esasları 927001 2 0 0 2 3
İLH106 Tefsir Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 2 3
İLH108 Hadis Tarihi ve Usulü II 927001 2 0 0 2 3
İLH110 Mantık 927001 2 0 0 2 3
İLH112 İslam Tarihi I 927001 4 0 0 4 6
İLH114 Arap Dili ve Edebiyatı II 927001 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 927001 2 0 0 2 3
İLH203 Arap Dili ve Edebiyatı III 927001 2 0 0 2 3
İLH205 Tefsir I 927001 2 0 0 2 3
İLH207 Hadis I 927001 2 0 0 2 3
İLH211 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi 927001 2 0 0 2 2
İLH213 Din Psikolojisi 927001 3 0 0 3 4
İLH215 İslam Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
İLH217 Türk İslam Sanatları Tarihi 927001 2 0 0 2 3
İLH219 Dinler Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
İLH221 İslam Hukuk Usulü I 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH202 Kur'an Okuma ve Tecvid IV 927001 2 0 0 2 3
İLH204 Arap Dili ve Edebiyatı IV 927001 2 0 0 2 3
İLH208 Kelam Tarihi 927001 2 0 0 2 2
İLH210 Din Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 3
İLH212 Din Eğitimi 927001 2 0 0 2 2
İLH214 İslam Medeniyeti Tarihi 927001 2 0 0 2 3
İLH216 Türk İslam Edebiyatı 927001 2 0 0 2 2
İLH218 Tefsir II 927001 2 0 0 2 3
İLH220 Hadis II 927001 2 0 0 2 3
İLH222 Dinler Tarihi II 927001 2 0 0 2 3
İLH224 İslam Hukuk Usulü II 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH301 Kur'an Okuma ve Tecvid V 927001 2 1 0 2 4
İLH305 Sistematik Kelam-I 927001 4 0 0 4 4
İLH307 Tasavvuf-I 927001 2 0 0 2 4
İLH309 Tefsir III 927001 2 0 0 2 3
İLH311 Hadis III 927001 2 0 0 2 3
İLH313 Arap Dili ve Edebiyatı V 927001 2 0 0 2 2
İLH315 İslam Hukuku I 927001 2 0 0 2 3
İLS5 İLS5 927003 2 0 0 2 7


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH304 Sistematik Kelam II 927001 2 0 0 2 2
İLH306 Tasavvuf II 927001 2 0 0 2 2
İLH308 Felsefe Tarihi 927001 4 0 0 4 4
İLH310 Kur'an Okuma ve Tecvid VI 927001 2 0 0 2 2
İLH312 Tefsir IV 927001 2 0 0 2 2
İLH314 Hadis IV 927001 2 0 0 2 2
İLH316 İslam Hukuku II 927001 2 0 0 2 2
İLH318 Arap Dili ve Edebiyatı VI 927001 2 0 0 2 2
İLH322 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 927001 2 0 0 2 4
İLH324 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 2 0 0 2 2
İLH324 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 2 0 0 2 2
İLS-6 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH401 İslam Mezhepleri Tarihi 927001 3 0 0 3 4
İLH403 İslam Felsefesi Tarihi-I 927001 2 0 0 2 3
İLH407 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 927001 2 0 0 2 4
İLH411 Kur'an Okuma ve Tecvid VII 927001 2 0 0 2 4
İLH413 İslam Hukuku III 927001 2 0 0 2 4
İLH415 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II 927001 2 0 0 2 4
İLS-7 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 7


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 927001 2 0 0 2 5
İLH404 Din Felsefesi 927001 3 0 0 3 6
İLH412 Kur'an Okuma ve Tecvid VIII 927001 2 0 0 2 5
İLH414 İslam Hukuku IV 927001 2 0 0 2 5
İLS-8 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 9


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 İLS5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH333 Din Bilim İlişkisi 927003 2 0 0 2 2
İLH335 İlahiyatçılık Meslek Ahlakı 927003 2 0 0 2 2
İLH337 Hz.Peygamber'in Gençlerle İletişimi 927003 2 0 0 2 2
İLH339 Ney Eğitimi 927003 2 0 0 2 2
İLH341 Klasik Ebru Sanatı 927003 2 0 0 2 3
İLH343 Kur'an Tercüme Teknikleri 927003 2 0 0 2 2
İLH345 Klasik Fıkıh Metinleri 927003 2 0 0 2 2
İLH347 Kelam Okulları 927003 2 0 0 2 2
İLH349 Hadisleri Anlama ve Yorumlamada Yöntem 927003 2 0 0 2 3
İLH351 Arapça Çeviri Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
İLH355 DİN ANTROPOLOJİSİ 927003 2 0 0 2 2
İLH357 KARŞILAŞTIRMALI PEYGAMBERLER TARİHİ 927003 2 0 0 2 3
İLH359 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE SLAV.) 927003 2 0 0 2 2
İPF301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 927003 2 0 0 2 2
İPF303 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 927003 2 0 0 2 2
İPF305 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH332 İslam Eğitim Tarihi 927003 2 0 0 2 2
İLH333 Din Bilim İlişkisi 927003 2 0 0 2 2
İLH334 Türkiye'de Din Eğitiminin Sorunları 927003 2 0 0 2 2
İLH336 Şükür ve Kanaat Psikolojisi 927003 2 0 0 2 2
İLH338 Hz.Peygamber'in Savaşları 927003 2 0 0 2 2
İLH340 Epigrafi-Paleografi 927003 2 0 0 2 2
İLH342 Dini Musiki 927003 2 0 0 2 2
İLH344 Hadiste Metin Tenkidi 927003 2 0 0 2 2
İLH346 Kur'an'da Ana Konular 927003 2 0 0 2 2
İLH348 Günümüz Ebru Sanatı 927003 2 0 0 2 2
İLH350 Basın Arapçası 927003 2 0 0 2 2
İLH352 Halk İnançları 927003 2 0 0 2 2
İLH354 İSLAM VE BATI 927003 2 0 0 2 2
İLH354. Balkan Dilleri(Boşnakça,Hırvatça ve Sırpça) 927003 2 0 0 2 2
İLH356 BALKAN DİLLERİ(BOŞNAKÇA,HIRV. VE LAV.)II 927003 2 0 0 2 2
İLH358 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 927003 2 0 0 2 2
İPF302 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 927003 2 0 0 2 2
İPF304 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 927003 2 0 0 2 2
İPF306 SINIF YÖNETİMİ 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH431 Küreselleşme ve Din 927003 2 0 0 2 2
İLH433 Değerler Eğitimi 927003 2 0 0 2 2
İLH435 İslam Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama 927003 2 0 0 2 2
İLH437 Yetişkin Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 2
İLH439 Din-Sanat İlişkisi 927003 2 0 0 2 2
İLH441 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927003 2 0 0 2 2
İLH443 İslamiyetin Yayılış Tarihi 927003 2 0 0 2 2
İLH445 Günümüz Kelam Problemleri 927003 2 0 0 2 3
İLH447 Alevilik-Bektaşilik 927003 2 0 0 2 2
İLH451 Tasavvuf Problemleri 927003 2 0 0 2 2
İLH455 MİTOLOJİYE GİRİŞ 927003 2 0 0 2 2
İLH457 KARŞILAŞTIRMALI KUTSAL METİNLER 927003 2 0 0 2 3
İLH467 Klasik Hadis Metinleri 927003 2 0 0 2 3
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 927003 2 0 0 2 2
İPF403 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İLH432 Ruh Sağlığı ve Din 927003 2 0 0 2 3
İLH434 Yeni Dini Hareketler 927003 2 0 0 2 3
İLH435 İslam Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama 927003 2 0 0 2 0
İLH436 Günümüz Felsefe Akımları 927003 2 0 0 2 3
İLH438 Sosyal Değişme ve Din 927003 2 0 0 2 3
İLH440 Din-Felsefe İlişkisi 927003 2 0 0 2 3
İLH442 Günümüz Hadis Problemleri 927003 2 0 0 2 3
İLH444 Hz.Peygamber ve Liderlik 927003 2 0 0 2 3
İLH446 Klasik Tasavvuf Metinleri 927003 2 0 0 2 3
İLH448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 927003 2 0 0 2 3
İLH450 Günümüz Fıkıh Problemleri 927003 2 0 0 2 3
İLH452 Makamla Kur'an Okuma 927003 2 0 0 2 3
İLH454 BALKANLARIN DİNİ YAPISI 927003 2 0 0 2 3
İLH456 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 927003 2 0 0 2 3
İPF402 REHBERLİK 927003 2 0 0 2 3
İPF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 927003 2 6 0 5 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr