Ders Notları

80% Complete (success)

İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (programId: 2693, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 1
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 3 0 0 3 5
IDÖ101 Temel Dini Bilgiler-I 927001 3 0 0 3 5
IDÖ103 Arapça-I 927001 1 2 0 2 5
IDÖ105 Hz.Muhammed'in Hayatı 927001 2 0 0 2 4
IDÖ107 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri I 927001 2 0 0 2 4
IDÖ109 Psikolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 1
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 1
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 3 0 0 3 5
IDÖ102 Temel Dini Bilgiler-II 927001 3 0 0 3 6
IDÖ104 Arapça-II 927001 1 2 0 2 6
IDÖ106 İslam Tarihi 927001 2 0 0 2 5
IDÖ108 Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 1
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 3 0 0 3 5
IDÖ201 Hz.Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri 927001 2 0 0 2 4
IDÖ203 Arapça III 927001 2 0 0 2 4
IDÖ205 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II 927001 1 2 0 2 5
IDÖ207 Din Psikolojisi 927001 2 0 0 2 4
IDÖ209 Felsefeye Giriş 927001 2 0 0 2 4
İDÖ-A1 A Seçmeli I 927003 2 0 0 2 2
İDÖ-GK Gk Seçmeli 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı 927001 2 2 0 3 5
IDÖ202 Tefsir 927001 2 0 0 2 4
IDÖ204 Din Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 4
IDÖ206 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III 927001 1 2 0 2 4
IDÖ208 Arapça IV 927001 2 0 0 2 4
IDÖ210 İslami Türk Edebiyatı 927001 2 0 0 2 4
IDÖ212 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 0 0 2 3
İDÖ-A2 A Seçmeli II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
EGT305 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 0 0 3 6
İDÖ301 Ahlak Felsefesi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ303 İslam'da Sanat ve Estetik 927001 2 0 0 2 4
İDÖ305 Kelam 927001 2 0 0 2 4
İDÖ307 Medya ve İletişim 927001 2 0 0 2 4
İDÖ-A3 A Seçmeli III 927003 2 0 0 2 2
İDÖ-M1 M Seçmeli 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İDÖ302 Din Felsefesi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ304 Yaşayan Dünya Dinleri 927001 2 0 0 2 4
İDÖ306 Dini Musiki 927001 2 0 0 2 3
İDÖ308 Mezhepler Tarihi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 1 2 0 2 4
İDÖ312 Ahlak ve Değerler Eğitimi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 2 2 0 3 5
İDÖ-A4 A Seçmeli IV 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT401 Rehberlik 927001 3 0 0 3 5
İDÖ401 Din Eğitimi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ403 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 2 2 0 3 5
İDÖ405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 0 0 2 4
İDÖ407 Özel Eğitim 927001 2 0 0 2 4
İDÖ409 Okul Deneyimi 927001 1 4 0 3 6
İDÖ-A5 A Seçmeli V 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ402 Kur'an'da Ana Temalar 927001 2 0 0 2 5
İDÖ404 Kültürler Arası Din Öğretimi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ406 Osmanlı Türkçesi 927001 2 0 0 2 4
İDÖ408 Öğretmenlik Uygulaması 927001 2 6 0 5 9
İDÖ-A6 A Seçmeli VI 927003 2 0 0 2 2
İDÖ-A7 A Seçmeli VII 927003 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 A Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IDÖ211 A Seçmeli I (İslam Bilimlerinde Yöntem) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ213 A Seçmeli I (Dini İletişim) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ215 A Seçmeli I (İslam Kurumları Tarihi) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ217 A Seçmeli I (İslam Ahlakı) 927003 2 0 0 2 2
ENF201 Bilgisayar I 927003 1 2 0 2 2
IDÖ219 Gk Seçmeli (Bilim Felsefesi) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ221 Gk Seçmeli (İnsan Hakları ve Demokrasi) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ223 Gk Seçmeli (Halk Kültürü) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ225 Gk Seçmeli (Türk Cumhuriyetleri Tarihi) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 A Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IDÖ214 A Seçmeli II (İslam Bilim Tarihi) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ216 A Seçmeli II (İslam Hukuku Metinleri) 927003 2 0 0 2 2
IDÖ218 A Seçmeli II (Hüsn-ü Hat) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ220 A Seçmeli II (Seçme Hadis Metinleri) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 A Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İDÖ309 A Seçmeli III (Din ve Kültür) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ311 A Seçmeli III (Güncel Dini Konular) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ313 A Seçmeli III (Tefsir Metinleri) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ315 M Seçmeli (Öğrenme Kuramları) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ317 M Seçmeli (Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ319 M Seçmeli (Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ321 M Seçmeli (Çağdaş Eğitim Akımları) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 A Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İDÖ316 A Seçmeli IV (Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ318 A Seçmeli IV (Modern Dünyada İslam) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ320 A Seçmeli IV (Güzel Kur'an Okuma) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 A Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İDÖ411 A Seçmeli V (İslam Tasavvufu ve Ekolleri) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ413 A Seçmeli V (Dini Danışmanlık ve Rehberlik) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ415 A Seçmeli V (Türkiye'de Dini Akımlar) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ417 A Seçmeli V (Çevre ve Din) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 A Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İDÖ410 A Seçmeli VI (Din Araştırmalarında ve Öğretiminde Yöntem) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ412 A Seçmeli VI (Tasavvuf Metinleri) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ414 A Seçmeli VI (Dinler Arası Diyalog) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ416 A Seçmeli VII (Türk Kültüründe Hadis) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ418 A Seçmeli VII (Günümüz İnanç Problemleri) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ420 A Seçmeli VII (Sosyal Değişme ve Din) 927003 2 0 0 2 2
İDÖ422 A Seçmeli VII (Yaşayan Halk İnanışları ) (Alevilik, Bektaşilik) 927003 2 0 0 2 2

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr