Ders Notları

80% Complete (success)

Tıp Fakültesi, Tıp (programId: 2695, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KBE101 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-I 927001 0 82 0 2 2
MBE101 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-I 927001 0 130 0 4 4
TIP.101 SINIF-1 927001 30 16 0 37 54
TIP101 UYUM HAFTASI 927001 18 0 0 1 1
TIP103 YAŞAM 927001 41 32 0 6 6
TIP105 BESLENME 927001 39 52 0 6 6
TIP107 ENERJİ 927001 36 24 0 6 6
TIP109 MİKROÇEVREDE DENGE 927001 46 20 0 6 6
TIP111 ÜREME 927001 42 24 0 6 6
TIP113 HAREKET VE KONTROL MEKANİZMALARI 927001 46 60 0 10 10
TIP115 HAYATIN TEMELİ 927001 36 12 0 4 4
TIPTDK Türk Dili 927001 0 0 0 2 2
TIPTIT. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 927001 0 0 0 1 2
TIPYDI Yabancı Dil 927001 0 0 0 2 2
TPS101 HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM 927001 18 14 0 3 3
TPS103 ETİK, TARİH, HUKUK 927001 24 14 0 3 3
TPS107 MESLEKLERARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ 927001 25 14 0 3 3
TPS109 SANAT VE TIP 927001 16 18 0 3 3
TPS111 TIBBİ İNGİLİZCE 927001 0 22 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KBE201 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-II 927001 0 80 0 3 3
MBE201 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-II 927001 0 88 0 3 3
TIP.201 SINIF-2 927001 32 14 0 40 60
TIP201 BEYİN VE DUYULAR 927001 83 28 0 10 10
TIP203 BÜYÜME, GELİŞME VE DAVRANIŞ 927001 59 0 0 7 7
TIP205 ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 41 48 0 7 7
TIP207 ZEDELENME 927001 36 16 0 5 5
TIP209 BİYOLOJİK ETMENLER 927001 54 16 0 7 7
TIP211 KAN 927001 44 26 0 7 7
TIP213 SAVUNMA 927001 48 20 0 7 7
TPS203 SAĞLIK TURİZMİ 927001 37 0 0 4 4
TPS205 HEKİM ROLLERİ 927001 38 20 0 4 4
TPS207 İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ 927001 10 11 0 4 4
TPS209 KANITA DAYALI TIP 927001 38 0 0 4 4
TPS211 SPOR HEKİMLİĞİ 927001 34 26 0 4 4
TPS213 TIBBİ İNGİLİZCE 927001 37 23 0 4 4
TPS215 BİREY, TOPLUM VE HEKİM 927001 37 0 0 4 4
TPS221 SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 927001 37 0 0 4 4
TPS223 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ 927001 42 8 0 4 4
TPS225 ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI 927001 37 0 0 4 4
TPS227 FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ 927001 37 0 0 4 4
TPS229 GIDA VE SAĞLIK 927001 37 0 0 4 4
TPS231 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 927001 37 0 0 4 4
TPS233 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 927001 37 0 0 4 4
TPS235 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 927001 37 0 0 4 4
TPS236 FERTİLİTE/İNFERTİLİTE 927001 37 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KBE301 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-III 927001 0 184 0 4 4
MBE301 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-III 927001 0 148 0 2 2
TIP.301 SINIF-3 927001 32 16 0 40 56
TIP301 GEBELİK VE DOĞUM 927001 60 8 0 5 5
TIP303 TRAVMA 927001 52 12 0 6 6
TIP305 SOLUNUM VE DOLAŞIM 927001 49 112 0 6 6
TIP307 ENFEKSİYON 927001 52 32 0 6 6
TIP309 YAŞLANMA 927001 38 16 0 5 5
TIP311 ENDOKRİN SİSTEM 927001 48 20 0 6 6
TIP313 SİNDİRİM SİSTEMİ 927001 36 16 0 5 5
TIP315 TÜMÖRLER 927001 30 16 0 5 5
TIP317 NÖROPSİKİYATRİYE GİRİŞ 927001 33 0 0 6 6
TIP319 TIPTA PROFESYONELLİK 927001 42 18 0 1 2
TPS303 SAĞLIK TURİZMİ 927001 37 0 0 4 4
TPS305 HEKİM ROLLERİ 927001 38 20 0 4 4
TPS307 İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ 927001 10 11 0 4 4
TPS309 KANITA DAYALI TIP 927001 38 0 0 4 4
TPS311 SPOR HEKİMLİĞİ 927001 34 26 0 4 4
TPS313 TIBBİ İNGİLİZCE 927001 37 23 0 4 4
TPS315 BİREY, TOPLUM VE HEKİM 927001 37 0 0 4 4
TPS321 SAĞLIKLI YAŞAM TARZI 927001 37 0 0 4 4
TPS323 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ 927001 42 8 0 4 4
TPS325 ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI 927001 37 0 0 4 4
TPS327 FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ 927001 37 0 0 4 4
TPS329 GIDA VE SAĞLIK 927001 37 0 0 4 4
TPS331 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 927001 37 0 0 4 4
TPS333 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 927001 37 0 0 4 4
TPS335 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK 927001 37 0 0 4 4
TPS336 FERTİLİTE/İNFERTİLİTE 927001 37 0 0 4 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TIP401 AKILCI İLAÇ 927001 2 0 0 2 3
TIP403 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 7 4 0 9 13
TIP405 GİS VE HEMOTOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARI VE KİTLELER 927001 5 8 0 9 13
TIP407 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI 927001 6 6 0 9 13
TIP409 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ATEŞ 927001 4 10 0 9 13
TIP469 TIPTA PROFESYONELLİK 927001 0 2 0 1 3
TPS401 ENDOKRİNOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS403 HEPATOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS405 HEMATOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS409 NEFROLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS411 İMMUNOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS413 ROMATOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS415 GASTROENTERELOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS417 KARDİYAK ACİLLER 927001 20 60 0 5 5
TPS419 KARDİYAK ARİTMİLER VE ELEKTROFİZYOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS421 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME 927001 20 60 0 5 5
TPS423 GÖĞÜS HASTALIKLARI 927001 20 60 0 5 5
TPS425 ÇOCUK KARDİYOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS427 ÇOCUK HEMATOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS429 ÇOCUK NEFROLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS431 ÇOCUK ALLERJİ İMMUNOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS433 ÇOCUK METABOLİZMA 927001 20 60 0 5 5
TPS435 YENİ DOĞAN 927001 20 60 0 5 5
TPS437 ÇOCUK YOĞUN BAKIM 927001 20 60 0 5 5
TPS439 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS441 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS443 ÇOCUK NÖROLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS445 KOLOREKTAL CERRAHİ 927001 20 60 0 5 5
TPS447 HEPATOBİLİER CERRAHİ 927001 20 60 0 5 5
TPS449 ERKEK FERTİLİTE BOZUKLUKLARI 927001 20 60 0 5 5
TPS451 GİRİŞİMSEL ÜROLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS453 ÜROLOJİK ACİLLER 927001 20 60 0 5 5
TPS455 ONKOLOJİK CERRAHİ 927001 20 60 0 5 5
TPS457 ÇOCUK ONKOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS459 TRANSPLANTASYON 927001 20 60 0 5 5
TPS461 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 927001 20 60 0 5 5
TPS463 KALP DAMAR CERRAHİSİ 927001 20 60 0 5 5
TPS465 GÖĞÜS CERRAHİSİ 927001 20 60 0 5 5
TPS467 ÇOCUK ACİL 927001 0 2 0 1 2


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TIP501 ACİL VE KRİTİK HASTA 927001 5 4 0 7 10
TIP503 AĞRI 927001 6 2 0 7 10
TIP505 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 927001 5 4 0 7 10
TIP507 DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR 927001 2 2 0 3 5
TIP509 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 927001 3 2 0 4 5
TIP511 GÖRME BOZUKLUKLARI 927001 2 2 0 3 5
TIP513 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TIP515 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 927001 2 2 0 3 5
TPS501 GÖĞÜS CERRAHİSİ 927001 90 30 0 5 5
TPS503 ÇOCUK CERRAHİSİ 927001 90 30 0 5 5
TPS505 RADYASYON ONKOLOJİ 927001 90 30 0 5 5
TPS507 NÜKLEER TIP 927001 90 30 0 5 5
TPS509 KALP DAMAR CERRAHİSİ 927001 90 30 0 5 5
TPS511 RADYOLOJİ 927001 90 30 0 5 5
TPS513 KLİNİKTE LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 927001 90 30 0 5 5
TPS515 TEMEL İSTATİSTİK 927001 90 30 0 5 5


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TIP601 İÇ HASTALIKLARI 927001 2 10 0 7 10
TIP603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 2 10 0 7 10
TIP605 ACİL TIP 927001 2 10 0 7 10
TIP607 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TIP609 GENEL CERRAHİ 927001 1 4 0 3 5
TIP611 AİLE HEKİMLİĞİ 927001 2 4 0 4 5
TIP613 HALK SAĞLIĞI 927001 1 4 0 3 5
TIP615 PSİKİYATRİ 927001 1 4 0 3 5
TPS601 KARDİYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS602 GÖĞÜS HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TPS603 ANATOMİ 927001 1 4 0 3 5
TPS604 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 927001 1 4 0 3 5
TPS605 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 927001 1 4 0 3 5
TPS606 BİYOFİZİK 927001 1 4 0 3 5
TPS607 BİYOİSTATİSTİK 927001 1 4 0 3 5
TPS608 ÇOCUK CERRAHİSİ 927001 1 4 0 3 5
TPS609 DERMATOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS610 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TPS611 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 927001 1 4 0 3 5
TPS612 FİZYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS613 GÖĞÜS CERRAHİ 927001 1 4 0 3 5
TPS614 GÖZ HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TPS615 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS616 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 927001 1 4 0 3 5
TPS617 KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI 927001 1 4 0 3 5
TPS618 NÖROLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS619 NÜKLEER TIP 927001 1 4 0 3 5
TPS620 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS621 PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ 927001 1 4 0 3 5
TPS622 RADYASYON ONKOLOJİSİ 927001 1 4 0 3 5
TPS623 RADYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS624 TIBBİ BİYOKİMYA 927001 1 4 0 3 5
TPS625 TIBBİ BİYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS626 TIBBİ FARMAKOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS627 TIBBİ GENETİK 927001 1 4 0 3 5
TPS628 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS629 TIBBİ PATOLOJİ 927001 1 4 0 3 5
TPS630 TIP EĞİTİMİ 927001 1 4 0 3 5
TPS631 ÜROLOJİ 927001 1 4 0 3 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr