Ders Notları

80% Complete (success)

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü (programId: 2698, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TBBİO107 Botanik-I 927001 2 2 0 3 4
TBBİO109 Zooloji-I 927001 3 0 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I 927001 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya 927001 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I 927001 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 12
TBBİO108 Botanik-II 927001 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik 927001 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji 927001 2 0 0 2 3
ZMT106 Ekoloji 927001 2 0 0 2 6
ZMT112 Bitki Fizyolojisi 927001 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB201 Tarla Tarımına Giriş 927001 2 2 0 3 5
TEB201 Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 2 0 3 4
TYS201 Kültürteknik 927001 2 2 0 3 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 3 4
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 3 0 0 3 5
ZTB201 Zootekni 927001 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 2 0 3 5
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 3 5
TOP204 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 927001 2 2 0 3 4
TYS204 Sulama ve Drenaj 927001 1 2 0 2 4
ZMT202 Genetik 927001 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I 927001 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TBB301 Buğdaygil Yem Bitkileri 927001 1 2 0 2 6
TBB303 Yağ Bitkileri 927001 1 2 0 2 6
TBB305 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi 927001 2 0 0 2 4
TBBSEÇ-5 Seçmeli - 5 927003 2 0 0 2 8
ZMT301 Bitki Islahı 927001 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TBB302 Nişasta ve Şeker Bitkileri 927001 2 2 0 3 6
TBB304 Baklagil Yem Bitkileri 927001 2 2 0 3 6
TBB306 Yemeklik Baklagiller 927001 2 2 0 3 6
TBBSEÇ-6 Seçmeli - 6 927003 2 0 0 2 6
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 2 0 0 2 6
ZMT316 Staj II 927001 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB401 Serin İklim Tahılları 927001 2 2 0 3 4
TBB403 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 927001 1 2 0 2 4
TBB405 Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tekniği 927001 1 2 0 2 4
TBB407 Mesleki Uygulama I 927001 0 4 0 2 4
TBB409 Çayır Mera Amenajmanı 927001 2 0 0 2 3
TBBSEÇ-7 Seçmeli - 7 927003 2 0 0 2 8
TBBSOS-I Sosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB402 Sıcak İklim Tahılları 927001 2 2 0 3 4
TBB404 Çayır Mera Islahı 927001 2 2 0 3 5
TBB406 Tarla Bitkileri Islahı 927001 1 2 0 2 4
TBB408 Mesleki Uygulama II 927001 0 4 0 2 4
TBBSEÇ-8 Seçmeli - 8 927003 2 0 0 2 8
TBBSOS-II Sosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB307 Münavebe 927003 2 0 0 2 4
TBB309 Biyolojik Çeşitlilik 927003 2 0 0 2 4
TBB311 Sürdürülebilir Tarım 927003 2 0 0 2 4
TBB313 Tarla Bitkileri Fizyolojisi 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB308 Tarla Yabancı Otları 927003 1 2 0 2 3
TBB310 Tohum Kontrol ve Sertifikasyon 927003 1 2 0 2 3
TBB312 Tarla Bitkilerinden Ürün Standardizasyonu 927003 2 0 0 2 3
TBB314 Herbaryum Tekniği 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB411 Tarla Denemeleri 927003 1 2 0 2 4
TBB413 Doğal Yem Kaynakları 927003 2 0 0 2 4
TBB415 Hızlı Çoğaltım Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
TBB417 Tarla Bitkilerinde Organik Tarım 927003 2 0 0 2 4
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TBB410 Lif Bitkileri 927003 1 2 0 2 4
TBB412 Keyif Bitkileri 927003 1 2 0 2 4
TBB414 Kısıtlı Şartlarda Ürün Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TBB416 Fitoterapi - Aroma Terapi 927003 2 0 0 2 4
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr