Ders Notları

80% Complete (success)

Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü (programId: 2702, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TBBİO107 Botanik-I 927001 2 2 0 3 4
TBBİO109 Zooloji-I 927001 3 0 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I 927001 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya 927001 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I 927001 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 3
TBBİO108 Botanik-II 927001 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik 927001 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji 927001 2 0 0 2 3
ZMT106 Ekoloji 927001 2 0 0 2 6
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB201 Entomoloji 927001 2 2 0 3 6
MYD.201 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 2 4
TEB201 Tarım Ekonomisi 927001 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 2 0 3 4
TYS201 Kültürteknik 927001 2 2 0 3 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi 927001 3 0 0 3 4
ZTB201 Zootekni 927001 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 2 0 3 5
BKB204 Fitopatoloji 927001 2 2 0 3 5
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 2 0 3 5
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 2 2 0 3 4
TMB202 Tarımsal Mücadele Makinaları 927001 2 0 0 2 3
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 2 0 3 5
ZMT202 Genetik 927001 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I 927001 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB301 Mikoloji 927001 1 2 0 2 6
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 927001 1 2 0 2 5
BKB305 Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları 927001 3 0 0 3 5
BKB307 Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 3 0 0 3 6
BKBSEÇ-5 Seçmeli - 5 927003 1 2 0 2 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB302 Nematoloji 927001 1 2 0 2 5
BKB304 Böcek Sistematiği 927001 2 2 0 3 7
BKB306 Virüs ve Viroid Hastalıkları 927001 2 2 0 3 6
BKBSEÇ-6 Seçmeli - 6 927003 2 0 0 2 12
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
ZMT316 Staj II 927001 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB401 Genel Bitki Fungal Hastalıkları 927001 2 2 0 3 5
BKB403 Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 2 2 0 3 5
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 927001 2 0 0 2 4
BKB407 Bitki Kliniği I 927001 0 4 0 2 5
BKB409 Bitki Korumada Araştırma ve Değerlendirme 927001 1 2 0 2 4
BKBSEÇ-7 Seçmeli - 7 927003 2 0 0 2 4
BKBSOS-I Sosyal Seçmeli - I 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB402 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 2 2 0 3 4
BKB404 Prokaryotik Bitki Hastalıkları 927001 2 2 0 3 4
BKB406 Genel Meyve Zararlıları 927001 2 2 0 3 5
BKB408 Bitki Kliniği II 927001 0 4 0 2 6
BKBSEÇ-8 Seçmeli - 8 927003 2 0 0 2 6
BKBSOS-II Sosyal Seçmeli - II 927003 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik 927001 2 0 0 2 2


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB309 Viroloji 927003 1 2 0 2 4
BKB311 Herboloji 927003 1 2 0 2 4
BKB313 Akaroloji 927003 1 2 0 2 4
BKB315 Park ve Süs Bitkileri Zararlıları 927003 1 2 0 2 4
BKB317 Bakteriyoloji 927003 1 2 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB308 Böcek Ekolojisi 927003 2 0 0 2 4
BKB310 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927003 2 0 0 2 4
BKB312 Bakteri Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927003 1 2 0 2 4
BKB314 Virüs Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927003 1 2 0 2 4
BKB316 Yabancı Ot Sistematiği 927003 1 2 0 2 4
BKB318 Pestisitler ve Biyositler 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB411 Kentsel Entomoloji 927003 2 0 0 2 4
BKB413 Endüstri Bitkileri Zararlıları 927003 2 0 0 2 4
BKB417 Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları 927003 1 2 0 2 4
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BKB410 Sebze Zararlıları 927003 1 2 0 2 3
BKB416 Organik Tarımda Bitki Koruma 927003 2 0 0 2 3
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr