Ders Notları

80% Complete (success)

Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (programId: 2722, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB109 Çevre Mühendisliğine Giriş 927001 2 0 0 2 4
ÇMB113 Çevre Ekolojisi 927001 2 0 0 2 3
ÇMB115 Mühendislik Hidrolojisi 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TBFİZ113 Fizik I 927001 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I 927001 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I 927001 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 4 4
ÇMB104 İstatistik 927001 2 0 0 2 4
ÇMB112 Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 2 0 3 6
ÇMB116 Topoğrafya 927001 2 2 0 3 5
TBFİZ114 Fizik II 927001 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II 927001 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 927001 3 0 0 3 5
ÇMB209 Mühendislik Matematiği 927001 4 0 0 4 6
ÇMB213 Statik ve Mukavemet 927001 4 0 0 4 6
ÇMB237 Çevre Kimyası I 927001 3 0 2 4 7
ÇMB-TSD-1 Teknik Seçmeli - 1 927003 2 0 0 2 2
TDK211 Türk Dili 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 927001 2 0 0 2 3
ÇMB204 Hidrolik 927001 3 0 0 3 5
ÇMB212 Çevre Mikrobiyolojisi 927001 2 0 2 3 5
ÇMB216 Zemin Mekaniği 927001 2 0 0 2 4
ÇMB238 Çevre Kimyası II 927001 3 0 2 4 7
ÇMB-TSD-2 Teknik Seçmeli - 2 927003 2 0 0 2 2
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB315 Katı Atık Yönetimi 927001 3 0 0 3 4
ÇMB341 İçme Suyu Arıtımı 927001 3 2 0 4 6
ÇMB343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I 927001 3 2 0 4 6
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 927001 2 2 0 3 5
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I 927001 3 0 2 4 7
ÇMB-TSD-3 Teknik Seçmeli - 3 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB310 Deniz Kirliliği ve Kontrolü 927001 3 0 0 3 4
ÇMB342 Kullanılmış Su Arıtımı 927001 3 2 0 4 6
ÇMB344 Su Temini ve Uz. Esas II 927001 3 2 0 4 6
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 927001 3 0 2 4 7
ÇMB350 Staj 927001 0 0 0 0 10
ÇMB-TSD-4 Teknik Seçmeli - 4 927003 2 0 0 2 2
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB403 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 927001 2 0 0 2 4
ÇMB409 Tehlikeli Atık Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
ÇMB437 Hava Kirliliği ve Kontrolü 927001 4 0 0 4 6
ÇMB441 Seminer 927001 0 4 0 2 10
ÇMB-TSD-5,6 Teknik Seçmeli - 5-6 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB400 Hava Kirliliği Kontrolü 927001 2 0 0 2 3
ÇMB402 Mühendislik Ekonomisi 927001 2 0 0 2 4
ÇMB406 Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) 927001 2 0 0 2 4
ÇMB440 Bitirme Projesi 927001 0 4 0 2 12
ÇMB442 Çevre Hukuku ve Mesleki Etik 927001 2 0 0 2 4
ÇMB-TSD-7,8 Teknik Seçmeli - 7-8 927003 2 0 0 2 6
MUP502 Mesleki Uygulama Programı 927001 10 4 0 12 30
SAN.SEÇ.ÇEV Sanayi Uygulaması (Seçmeli)) 927003 0 8 0 4 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Serbest Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANT452. Seçmeli XIV(Masa Tenisi) 927003 1 2 0 2 3
ÇMB217 Su Tutma Yapıları (TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB221 Teknik İngilizce (TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB223 Mühendislik Jeolojisi(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB225 Çevre Koruma Alanları(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB233 Temel Bilgisayar Bilimleri(TS 1) 927003 1 2 0 2 2
YDA111 Almanca 927003 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 927003 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Teknik Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB217 Su Tutma Yapıları (TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB219 Sürdürülebilir Yasam ve Çevre (TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB221 Teknik İngilizce (TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB223 Mühendislik Jeolojisi(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB225 Çevre Koruma Alanları(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik(TS 1) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB233 Temel Bilgisayar Bilimleri(TS 1) 927003 1 2 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Teknik Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri (TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB222 Biyoteknoloji(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB224 Çevre Sağlığı(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB226 Yenilebilir Enerji Kaynakları(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB228 Toplam Kalite Yönetimi (TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB230 Gürültü Kontrolü (TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB234 Mühendislik Etiği(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB236 Endüstriyel Ekoloji(TS 2) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB240 Su Kalitesi Kontrolü (TS 2) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Teknik Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB317 Endüstriyel Atık Yönetimi (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB319 Havza Yönetimi (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB321 Şehircilik ve Çevre Sorunları (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB323 Fizikokimyasal Arıtım (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB327 Kirletici Taşınımı (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB329 Çevresel Nanoeknoloji(TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB331 İklim Bilgisi ve Atmosfer Kimyası (TS 3) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB335 Yaşam Döngüsü ve İzleme (TS 3) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Teknik Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB316 Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB318 Yeraltı Suyu Kirliliği (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB320 Temiz Üretim Teknikleri (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB324 Şantiye Yönetimi (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB326 Kentsel Drenaj Sistemleri (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB328 Atık Azaltma Teknikleri (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB330 Doğal Arıtım Yöntem (TS 4) 927003 2 0 0 2 2
ÇMB332 Aerobik Prosesler (TS 4) 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Teknik Seçmeli - 5-6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB415 Yakıtlar ve Yanma (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB417 Geri Kazanma ve Kompostlaştırma (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB419 Hava Kirliliği ve Ölçüm Yöntemleri (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB421 Deponi Tasarımı ve İşletimi (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB423 Arıtma Tesisi Hidroliği (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB425 Kirlilik Önleme ve Kontrolü (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB427 Terfi Merkezleri (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB429 Membran Prosesler ve Uygulama Alanları (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB435 İleri Arıtım (TS 5/6) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Teknik Seçmeli - 7-8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ÇMB412 Anaerobik Arıtım (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşl. ve Bakımı (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB416 Derin Deniz Deşarjı (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB418 Hava Kirliliği Modellenmesi (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB422 Tıbbi Atık Yönetimi (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB424 Dezenfeksiyon Teknikleri (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB428 Paket Arıtma Tesisleri (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB432 Biyolojik Prosesler (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi (TS 7/8) 927003 2 0 0 2 3
ÇMB502 Sanayi Uygulaması (TS 7/8) 927003 0 8 0 4 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr