Ders Notları

80% Complete (success)

Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü (programId: 2730, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT113 Ölçme Bilgisi I 927001 1 2 0 2 6
HRT115 Jeodezik Hesap 927001 2 0 0 2 5
TBFİZ113 Fizik I 927001 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I 927001 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I 927001 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 4 4
HRT106 Olasılık ve İstatistik 927001 3 0 0 3 4
HRT110 Algoritmalar ve Programlama-I 927001 1 2 0 2 4
HRT114 Ölçme Bilgisi II 927001 1 2 0 2 4
HRT116 Harita Mühendisliğine Giriş ve Meslek Etiği 927001 2 0 0 2 3
TBFİZ114 Fizik II 927001 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II 927001 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT203 Kartografya 927001 3 0 0 3 5
HRT205 Taşınmaz Hukuku 927001 3 0 0 3 4
HRT219 Algoritmalar ve Programlama-II 927001 1 2 0 2 4
HRT229 Yükseklik Öçlmeleri 927001 1 2 0 2 5
HRT281 Lineer Cebir 927001 3 0 0 3 5
HRTSEÇ-1 Seçmeli Ders 1 927003 2 0 0 2 3
TDK211 Türk Dili 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT202 Sayısal Çözümleme 927001 3 0 0 3 4
HRT204 Kadastro Bilgisi 927001 3 0 0 3 3
HRT222 Bilgisayar Destekli Haritacılık 927001 1 2 0 2 4
HRT230 Arazi Çalışması 927001 0 4 0 2 4
HRT232 Şehir ve Bölge Planlama 927001 2 0 0 2 3
HRT282 Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 4 5
HRTSEÇ-2 Seçmeli Ders 2 927003 2 0 0 2 3
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT303 Dengeleme Hesabı-I 927001 3 0 0 3 4
HRT305 Jeodezi-I 927001 3 0 0 3 5
HRT307 Fotogrametri-I 927001 3 0 0 3 4
HRT309 Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 2 2 0 3 5
HRT321 Jeodezik Ölçmeler 927001 2 2 0 3 5
HRT323 Mühendislik Mekaniği 927001 2 0 0 2 4
HRTSEÇ-3 Seçmeli Ders 3 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT304 Dengeleme Hesabı-II 927001 3 0 0 3 4
HRT306 Jeodezi-II 927001 3 0 0 3 5
HRT308 Fotogrametri-II 927001 3 0 0 3 4
HRT336 Veri Tabanı Tasarımı 927001 2 1 0 3 5
HRT338 Uydu Jeodezisi 927001 1 2 0 2 4
HRT350 Staj 927001 0 0 0 0 10
HRTSEÇ-4 Seçmeli Ders 4 927003 3 0 0 3 3
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT401 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927001 3 0 0 3 5
HRT403 Aplikasyon 927001 2 1 0 3 6
HRT405 Taşınmaz Değerlemesi 927001 3 0 0 3 4
HRT407 Uzaktan Algılama 927001 3 0 0 3 4
HRT409 Seminer 927001 0 2 0 1 3
HRT441 Yol Bilgisi 927001 1 2 0 2 5
HRTSEÇ-5 Seçmeli Ders 5 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT402 Dijital Fotogrametri 927001 2 0 0 2 5
HRT404 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 927001 1 2 0 2 6
HRT406 Bitirme Projesi 927001 0 4 0 2 10
HRT408 Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 2 1 0 3 6
HRT502 Mesleki Uygulama Programı (MUP) 927001 0 24 0 12 30
HRTSEÇ-6 Seçmeli Ders 6 927003 2 0 0 2 3


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA111 Almanca 927003 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 927003 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT221 Mühendislik Jeolojisi (SD 1) 927003 2 0 0 2 3
HRT223 Jeodezik Astronomi (SD 1) 927003 2 0 0 2 3
HRT225 Jeodezide Matlab Kullanımı (SD 1) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT214 Kalite Yönetimi ve Standartlar (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
HRT216 Web Programlama (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
HRT220 Kentleşme ve Çevre (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
HRT228 İş ve Vergi Hukuku (SD 2) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT311 Koordinat Sistemleri (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
HRT313 Dijital Görüntü İşleme (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
HRT315 Görsel Programlama (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
HRT317 Orman Kadastrosu (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (SD 3) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT340 Jeodedezik Ağların Tasarımı (SD 4) 927003 2 0 0 2 3
HRT342 Kamulaştırma Tekniği (SD 4) 927003 2 0 0 2 3
HRT344 Bilgisayarla Görme (SD 4) 927003 2 0 0 2 3
HRT346 Fiziksel Jeodezi (SD 4) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT411 Bilim Tarihi (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT413 Koşullu Ölçüler Dengelemesi (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT415 Radyometri (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT419 Kıyı Yönetimi (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT421 Altyapı Kadastrosu (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT431 GNSS Ağları (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT433 Afet Yönetimi (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT435 Veri Madenciliği (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT437 İnsansız Hava Araçları ve Uygulama Alanları (SD 5) 927003 2 0 0 2 3
HRT439 Endüstriyel Ölçmeler (SD 5) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HRT416 Proje Planlaması (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT420 Mekansal Bilişim (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT422 Uydu Görüntülerinin Analizi (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT428 Mühendislik Ekonomisi (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT432 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT434 Kentsel Dönüşüm (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT436 Mesleki İngilizce (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT438 Hidroloji (SD 6) 927003 2 0 0 2 3
HRT440 Mühendislik Ölçmeleri (SD 6) 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr