Ders Notları

80% Complete (success)

Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü (programId: 2732, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB101 Kimya I 927001 3 0 0 3 5
KMB103 Genel Kimya Laboratuvarı I 927001 0 0 2 1 4
KMB105 Kimya Mühendisliğine Giriş 927001 2 0 0 2 3
KMB107 Bilgisayar Programlama 927001 2 2 0 3 3
TBFİZ113 Fizik I 927001 3 0 2 4 6
TBMAT103 Matematik I 927001 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 4 4
KMB102 Kimya II 927001 3 0 0 3 5
KMB104 Genel Kimya Laboratuvarı II 927001 0 0 2 1 4
KMB106 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 927001 2 2 0 3 6
TBFİZ114 Fizik II 927001 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II 927001 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KİMSEÇ-1 Seçmeli Ders 1 927003 2 0 0 2 3
KMB201 Fizikokimya 927001 3 0 0 3 4
KMB203 Kimyasal Proses Hesaplamaları 927001 4 0 0 4 5
KMB205 Mühendislikte İstatistik Metotlar 927001 2 0 0 2 3
KMB215 Organik Kimya 927001 3 0 2 4 6
KMB241 Diferansiyel Denklemler 927001 4 0 0 4 5
TDK211 Türk Dili 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 4 0 0 4 4
KİMSEÇ-2 Seçmeli Ders 2 927003 2 0 0 2 3
KİMSEÇ-3 Seçmeli Ders 3 927003 2 0 0 2 3
KMB202 Mühendislikte Sayısal Metotlar 927001 3 0 0 3 4
KMB204 Akışkanlar Mekaniği 927001 4 0 0 4 5
KMB208 Anorganik Kimya 927001 3 0 0 3 5
KMB216 Analitik Kimya 927001 3 0 2 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KİMSEÇ-4 Seçmeli Ders 4 927003 3 0 0 3 5
KMB305 Kimya Mühendisliği Lab. I 927001 0 0 4 2 6
KMB309 Isı Transferi 927001 3 0 0 3 5
KMB311 Termodinamik 927001 3 0 0 3 5
KMB335 Enstrümental Analiz 927001 3 0 0 3 4
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KİMSEÇ-5 Seçmeli Ders 5 927003 3 0 0 3 5
KMB304 Kütle Transferi 927001 3 0 0 3 5
KMB310 Kimya Mühendisliği Lab II 927001 0 0 4 2 6
KMB314 Kimya Müh.Termodinamiği 927001 3 0 0 3 5
KMB332 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 927001 4 0 0 4 5
KMB334 Mühendislik Ekonomisi 927001 2 0 0 2 4
KMB336 Staj 927001 0 0 0 0 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KİMSEÇ-6 Seçmeli Ders 6 927003 3 0 0 3 4
KMB401 Proses Kontrol 927001 3 0 0 3 4
KMB405 Kimya Mühendisliği Lab III 927001 0 0 4 2 4
KMB407 Ayırma Prosesleri 927001 4 0 0 4 5
KMB409 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 927001 3 0 0 3 4
KMB415 Malzeme Bilimi 927001 3 0 0 3 4
KMB437 Kimya Mühendisliğinde Tasarım I 927001 1 4 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KİMSEÇ-7 Seçmeli Ders 7 927003 3 0 0 3 4
KİMSEÇ-8 Seçmeli Ders 8 927003 3 0 0 3 4
KMB402 Kimyasal Teknolojiler 927001 3 0 0 3 6
KMB408 Bitirme Projesi 927001 0 4 0 2 8
KMB412 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II 927001 1 4 0 3 8
KMB500 Mesleki Uygulama Programı 927001 6 24 0 18 30
SAN.SEÇ.KİM Sanayi Uygulaması (Seçmeli) 927003 0 12 0 6 8


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA111 Almanca 927003 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 927003 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB237 Kimya Endüstrisinde Toplam Kalite Güvencesi (SD 1) 927003 2 0 0 2 3
KMB239 Kimyasal Güvenlik (SD 1) 927003 2 0 0 2 3
KMB243 Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum Tekniği (SD 1) 927003 2 0 0 2 3
KMB245 Enerji Teknolojileri (SD 1) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB234 Kolloid Kimyası (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
KMB236 Mesleki İngilizce (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
KMB238 Mühendislikte Lineer Cebir Uygulamaları (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
KMB240 Biyokatalizörler (SD 2) 927003 2 0 0 2 3
KMB242 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
KMB248 Bor Teknolojisi (SD 3) 927003 2 0 0 2 3
KMB256 Polimere Giriş (SD 3) 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları (SD 4) 927003 3 0 0 3 5
KMB323 Taşınım Olayları (SD 4) 927003 3 0 0 3 5
KMB333 Nanoteknoloji (SD 4) 927003 3 0 0 3 5
KMB337 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Kontrollü Prosesler (SD 4) 927003 3 0 0 3 5
KMB341 Kompozit Malzemelere Giriş (SD 4) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi (SD 5) 927003 3 0 0 3 5
KMB324 Kataliz ve Katalitik Prosesler (SD 5) 927003 3 0 0 3 5
KMB326 Endüstriyel Atık Su ve Arıtımının Temelleri (SD 5) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB421 Organik Teknolojiler (SD 6) 927003 3 0 0 3 4
KMB423 Seramik Kimyası (SD 6) 927003 3 0 0 3 4
KMB425 Petrol Teknolojisi (SD 6) 927003 3 0 0 3 4
KMB427 Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Ye. (SD 6) 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KMB442 Fabrika Organizasyonu (SD 7) 927003 3 0 0 3 4
KMB444 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi (SD 7) 927003 3 0 0 3 4
KMB446 Bioreaksiyon Mühendisliği (SD 7) 927003 3 0 0 3 4
KMB450 Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği (SD 7) 927003 3 0 0 3 4
KMB428 Reaktör Tasarım (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB430 Yeni Ayırma Teknolojileri (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB436 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB448 Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB452 Yakıt Pili Teorisi ve Uygulamaları (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB454 Kömür Teknolojisi (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB456 Kimya Endüstrisinde Entegre Atık Yönetimi (SD 8) 927003 3 0 0 3 4
KMB502 Sanayi Uygulaması (SD 7/8) 927003 0 12 0 6 8

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr