Ders Notları

80% Complete (success)

Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (programId: 5025, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927001 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM109 Introduction to Materials Science 927001 2 0 0 2 5
MBM101 Teknik Çizim 927001 1 2 0 2 5
MBM105 Kimya I 927001 3 0 2 4 5
TBFİZ113 Fizik I 927001 3 0 2 4 6
TBMAT103 Matematik I 927001 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 4 4
IMBM110 Computer Programming 927001 2 2 0 3 5
MBM102 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 0 2 5
MBM106 Kimya II 927001 3 0 2 4 5
TBFİZ114 Fizik II 927001 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II 927001 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM203 Materials Thermodynamics I 927001 3 0 0 3 5
IMBM205 Materials Science I 927001 2 2 0 3 5
IMBM209 Materials And Energy 927001 3 0 0 3 4
IMBM213 Professional English 927001 3 0 0 3 4
MBM201 Diferansiyel Denklemler 927001 3 0 0 3 4
MBM207 Statik ve Mukavemet 927001 3 0 0 3 4
TDK211 Türk Dili 927001 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM204 Materials Thermodynamics II 927001 3 0 0 3 5
IMBM206 Materials Characterization Techniques 927001 3 0 0 3 5
IMBM210 Materials Science II 927001 2 2 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 4 0 0 4 4
MBM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler 927001 3 0 0 3 4
MBM208 Faz Diyagramları 927001 3 0 0 3 4
MBM214 Organik Kimya 927001 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM303 Metalic Materials 927001 3 0 0 3 4
IMBM307 Polymeric Material 927001 3 0 0 3 4
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı 927001 3 0 0 3 5
MBM305 Taşınım Olayları 927001 3 0 0 3 4
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 927001 3 0 0 3 3
MBM313 Malzeme Üretim Laboratuvarı I 927001 0 0 2 1 4
MBMSEÇ-1 Teknik Seçmeli 1 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM308 Composite Materials 927001 3 0 0 3 4
MBM304 Seramik Malzemeler 927001 3 0 0 3 4
MBM312 Staj 927001 0 0 0 0 10
MBM314 Malzeme Üretim Laboratuvarı II 927001 0 0 2 1 4
MBM318 Fiziksel ve Kimyasal Metalurji 927001 3 0 0 3 4
MBMSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 927003 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 927003 3 0 0 3 5
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik 927001 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı 927001 3 0 0 3 6
MBM411 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I 927001 0 2 0 1 5
MBM417 İş hukuku ve Meslek Etiği 927001 2 0 0 2 3
MBMSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 927003 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 927003 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology 927001 3 0 0 3 5
MBM400 Bitirme Projesi 927001 0 4 0 2 6
MBM408 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II 927001 0 2 0 1 5
MBM500 Mesleki Uygulama Programı 927001 12 6 0 15 31
MBMSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 927003 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-8 Teknik Seçmeli 8 927003 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-9 Teknik Seçmeli 9 927003 3 0 0 3 5


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA111 Almanca 927003 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 927003 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Teknik Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM321 Electrıcal, Magnetıc And Optıcal Properties Of Materials (TS 1) 927003 3 0 0 3 5
IMBM325 Materials Morphology (TS 1) 927003 3 0 0 3 5
MBM323 İnşaat Malzemeleri (TS 1) 927003 3 0 0 3 5
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 927003 3 0 0 3 5
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 927003 3 0 0 3 5
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM320 Welding And Welding Technologies (TS 2) 927003 3 0 0 3 5
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 927003 3 0 0 3 5
MBM328 Refrakterler (TS 2) 927003 3 0 0 3 5
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 927003 3 0 0 3 5
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 927003 3 0 0 3 5
MBM322 Çimento ve Beton (TS 3) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Teknik Seçmeli 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM431 Polymer Physics (TS 4) 927003 3 0 0 3 5
MBM423 Mikromekanik (TS 4) 927003 3 0 0 3 5
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 927003 3 0 0 3 5
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 927003 3 0 0 3 5
IMBM433 Casting Technology (TS 6) 927003 3 0 0 3 5
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 927003 3 0 0 3 5
MBM415 Mühendislik Ekonomisi (TS-6) 927003 3 0 0 3 5
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 927003 3 0 0 3 5
MBM435 Yapı Seramikleri (TS 6) 927003 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
IMBM434 Modelling And Simulation In Materials Science (TS 7) 927003 3 0 0 3 5
MBM420 Biomalzemeler ve Uygulama Alanları (TS 7) 927003 3 0 0 3 5
IMBM424 Polymer Engineering (TS 8) 927003 3 0 0 3 5
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 927003 3 0 0 3 5
IMBM426 Corrosion (TS 9) 927003 3 0 0 3 5
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 927003 3 0 0 3 5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr