Ders Notları

80% Complete (success)

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü (programId: 2740, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 927001 4 0 0 4 4
HUK101 Hukuk Başlangıcı 927001 4 0 0 4 4
HUK103 Medeni Hukuk 927001 8 0 0 8 12
HUK105 Anayasa Hukuku 927001 8 0 0 8 12
HUK107 Roma Hukuku 927001 2 0 0 2 3
HUK109 İktisat 927001 4 0 0 4 5
HUK111 Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorileri) 927001 4 0 0 4 6
HUK-D1 Alan Dışı Seçmeli I 927003 4 0 0 4 0
HUK-S1 Alan İçi Seçmeli I 927003 14 0 0 14 6
TDI101 Türk Dili 927001 4 0 0 4 4
YD111 Yabancı Dil 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK201 Boçlar Hukuku Genel 927001 8 0 0 8 11
HUK203 Ceza Hukuku Genel 927001 8 0 0 8 11
HUK205 İdare Hukuku 927001 6 0 0 6 9
HUK207 Milletlerarası Hukuk 927001 4 0 0 4 6
HUK209 Türk Hukuk Tarihi 927001 4 0 0 4 5
HUK211 Maliye 927001 4 0 0 4 4
HUK213 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 927001 4 0 0 4 5
HUK217 Anayasa Yargısı 927001 2 0 0 2 3
HUK-D2 Alan Dışı Seçmeli II 927003 2 0 0 2 0
HUK-S2 Alan İçi Seçmeli II 927003 10 0 0 10 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK301 Borçlar Hukuku Özel 927001 6 0 0 6 8
HUK303 Eşya Hukuku 927001 6 0 0 6 7
HUK305 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku) 927001 8 0 0 8 10
HUK307 Medeni Usul Hukuku 927001 8 0 0 8 10
HUK309 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 927001 6 0 0 6 8
HUK311 Vergi Hukuku 927001 6 0 0 6 6
HUK313 İdari Yargı Hukuku 927001 4 0 0 4 5
HUK-D3 Alan Dışı Seçmeli III 927003 2 0 0 2 0
HUK-S3 Alan İçi Seçmeli III 927003 8 0 0 8 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK401 Miras Hukuku 927001 4 0 0 4 5
HUK403 Milletlerarası Özel Hukuk 927001 6 0 0 6 7
HUK405 Ticaret Hukuku(Kıymetli Evrak, Deniz ve Sigorta) 927001 8 0 0 8 10
HUK407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 8 0 0 8 10
HUK409 İcra İflas Hukuku 927001 6 0 0 6 9
HUK411 Ceza Muhakemesi Hukuku 927001 6 0 0 6 8
HUK413 Genel Kamu Hukuku 927001 4 0 0 4 5
HUK-S4 Alan İçi Seçmeli IV 927003 6 0 0 6 6


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Alan Dışı Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK.133 Bilimsel Araştırma Teknikleri 927003 2 0 0 2 0
HUK119 Diksiyon ve Konuşma 927003 2 0 0 2 0
HUK127 Davranış Bilimlerine Giriş 927003 4 0 0 4 0
HUK115 Bilgisayar ve Klavye Kullanımı 927003 2 2 0 3 3
HUK117. Siyasi Tarih 927003 2 0 0 2 3
HUK121 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
HUK123 Mesleki Yabancı Dil-I (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
HUK125 Mesleki Yabancı Dil-I (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları 927003 2 0 0 2 3
HUK133 Tebligat Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK135 Hukuk Etiği 927003 2 0 0 2 3
HUK137 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 927003 2 0 0 2 3
YDA111 Almanca 927003 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 927003 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 927003 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Alan Dışı Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK.237 Girişimcilik 927003 2 0 0 2 0
HUK219 Kitle İletişim Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK221 Genel Muhasebe 927003 2 0 0 2 3
HUK225 AB Hukukuna Giriş 927003 2 0 0 2 3
HUK227 Kriminoloji 927003 2 0 0 2 3
HUK229 Mesleki Yabancı Dil-II (İnigilizce) 927003 2 0 0 2 3
HUK231 Mesleki Yabancı Dil-II (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
HUK233 Mesleki Yabancı Dil-II (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
HUK235 Kamulaştırma Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK237 Spor Hukuku 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Alan Dışı Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK321 Toplumsal ve Siyasal Felsefe 927003 2 0 0 2 0
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 2 0 0 2 0
HUK315 Farazi Duruşma Yarışmalarına Hazırlık 927003 2 0 0 2 3
HUK317 Tıp Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK319 İnsan Hakları Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK323 Adli Bilimler 927003 2 0 0 2 3
HUK325 Tüketici Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 2 0 0 2 3
HUK329 Çocuk Hukuku-I 927003 2 0 0 2 3
HUK331 Mesleki Yabancı Dil-III (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
HUK333 Mesleki Yabancı Dil-III (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
HUK335 Mesleki Yabancı Dil-III (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
HUK339 Çevre Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK341 Terör Suçları 927003 2 0 0 2 3
HUK343 İmar Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK345 Bilişim Suçları 927003 2 2 0 2 3
HUK347 Askeri Ceza Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK349 İslam Hukuku 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Alan İçi Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HUK417 AİHM Yargı Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK419 Deniz Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK421 Adli Tıp 927003 2 0 0 2 3
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK425 Fikri Hukuk 927003 2 0 0 2 3
HUK427 Banka Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK429 Hukuki Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı 927003 2 0 0 2 3
HUK431 Mesleki Yabancı Dil-IV (İngilizce) 927003 2 0 0 2 3
HUK433 Mesleki Yabancı Dil-IV (Almanca) 927003 2 0 0 2 3
HUK435 Mesleki Yabancı Dil-IV (Fransızca) 927003 2 0 0 2 3
HUK437 Toprak Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK439 Çocuk Hukuku-II 927003 2 0 0 2 3
HUK441 İnfaz Hukuku 927003 2 0 0 2 3
HUK447 Enerji Hukuku 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr