Ders Notları

80% Complete (success)

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (programId: 4718, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MAT107 Matematik 927001 3 0 0 3 5
MIM101 Temel Tasar 927001 2 8 0 6 10
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I 927001 2 4 0 4 8
MIM105 Mimarlık Kavramları 927001 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
MIM102 Mimari Tasarım I 927001 2 8 0 6 10
MIM104 Mimari Anlatım Teknikleri-II 927001 2 4 0 4 7
MIM106 Mimarlık Tarihi I 927001 2 0 0 2 3
MIM110 Statik 927001 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
MIM201 Mimari Tasarım II 927001 2 6 0 5 10
MIM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I 927001 2 2 0 3 4
MIM205 Mimarlık Tarihi II 927001 3 0 0 3 3
MIM207 Yapı Bilgisi I 927001 2 2 0 3 4
MIM209 Mukavemet 927001 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
MIM200 Staj 1 927001 0 0 0 0 10
MIM202 Mimari Tasarım III 927001 2 6 0 5 10
MIM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II 927001 2 2 0 3 4
MIM206 Mimarlık Tarihi III 927001 3 0 0 3 3
MIM208 Yapı Bilgisi II 927001 2 2 0 3 4
MSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 3
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MIM301 Mimari Tasarım IV 927001 2 6 0 5 11
MIM303 Mimarlıkta Strüktürel Sistemler 927001 2 2 0 3 5
MIM335 Mesleki İngilizce I 927001 2 2 0 3 5
MSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II 927003 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MIM300 Staj 2 927001 0 0 0 0 10
MIM302 Mimari Tasarım V 927001 2 6 0 5 11
MIM304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri 927001 2 2 0 3 5
MIM336 Mesleki İngilizce II 927001 2 2 0 3 5
MSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MIM401 Mimari Tasarım VI 927001 2 6 0 5 11
MIM403 Şehircilik ve İmar Hukuku 927001 2 0 0 2 2
MIM405 Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar 927001 2 2 0 3 5
MSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MIM402 Bitirme Projesi 927001 2 4 0 4 12
MIM404 Yapı ve Proje Yönetimi 927001 2 2 0 3 3
SEÇ-05 Seçmeli Dersler-V 927003 0 0 0 0 15


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS414 Seramik-Cam Atelye 927003 2 2 0 3 3
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 927003 2 2 0 3 3
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf 927003 2 2 0 3 3
ICM216 Mekan ve Sanat 927003 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
ICM230 Perspektif 927003 2 2 0 3 3
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi 927003 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 927003 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 927003 2 2 0 3 3
MIM218 Yaşam Kalitesi Bağlamında Sosyal Konut 927003 2 2 0 3 3
MIM222 İspanyolca 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM305 Mimarlık Kuramları 927003 2 2 0 3 3
MIM307 Mimarlıkta Estetik Kavramı 927003 2 2 0 3 3
MIM309 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 927003 2 2 0 3 3
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon 927003 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927003 2 2 0 3 3
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 927003 2 2 0 3 3
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 927003 2 2 0 3 3
MIM323 Kültür ve Mimarlık 927003 2 2 0 3 3
MIM325 Mekan Analizi 927003 2 2 0 3 3
MIM327 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon 927003 2 2 0 3 3
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi 927003 2 2 0 3 3
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM312 Sinema ve Mekan 927003 2 2 0 3 3
MIM306 Çağdaş Toplu Konut Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 927003 2 2 0 3 3
MIM310 Tarihi ve Geleneksel Çevrede Tasarım 927003 2 2 0 3 3
MIM312 Restorasyon ve Koruma İlkeleri 927003 2 2 0 3 3
MIM314 Mimaride Eskiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 927003 2 2 0 3 3
MIM318 Mekan ve Sanat İlişkisi 927003 2 2 0 3 3
MIM320 Kentsel Mekanda Aydınlatma ve Donatılar 927003 2 2 0 3 3
MIM322 Kentsel Çevreyi Anlamak 927003 2 2 0 3 3
MIM324 Hafif Taşıyıcı Sistemler 927003 2 2 0 3 3
MIM326 Peyzaj Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 927003 2 2 0 3 3
MIM330 Kültürel Bağlamda Mimarlık 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 927003 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927003 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 927003 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 927003 2 2 0 3 3
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 927003 2 2 0 3 3
MIM413 Prefabrike Yapılar 927003 2 2 0 3 3
MIM415 Dijital Sanat 927003 2 2 0 3 3
MIM417 Edebiyat Kuramları ve Mimarlık 927003 2 2 0 3 3
MIM421 Yapım Yönetim Ekonomisi 927003 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 927003 2 2 0 3 3
MIM427 Kentsel Trafik Planlaması 927003 2 2 0 3 3
MIM429 Temel İstatistik 927003 2 2 0 3 3
MIM431 Erişebilir Çevre Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları 927003 2 2 0 3 3
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM437 Ütopya ve Kent 927003 2 2 0 3 3
MIM439 Kent Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimarlık İlişkileri 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM410 Mimari Animasyon 927003 2 2 0 3 3
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM408 Mimarlar, Yaşamları ve Çalışmaları 927003 2 2 0 3 3
MIM412 İnovasyon ve Girişimcilik 927003 2 2 0 3 3
MIM414 Çağdaş Kentsel Tasarım Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi 927003 2 2 0 3 3
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM420 Çağdaş Mimarlık Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM422 Yüksek Binalar 927003 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti 927003 2 2 0 3 3
MIM426 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 927003 2 2 0 3 3
MIM428 Kentsel Ulaşım Planlaması 927003 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 927003 2 2 0 3 3
MIM432 Mimarlığa Güncel Yaklaşımlar 927003 2 2 0 3 3
MIM434 İtalyanca 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr