Ders Notları

80% Complete (success)

Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü (programId: 4719, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ICM113 Anlatım Teknikleri I 927001 2 4 0 4 6
ICM115 İç Mimarlık Kavramları 927001 2 2 0 3 8
ICM191 Temel Tasar 927001 2 8 0 6 10
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ENF101, Temel Bilgi Teknolojileri 927001 2 2 0 3 5
ICM108 Sanat Tarihi 927001 2 0 0 2 3
ICM114 Anlatım Teknikleri II 927001 2 4 0 4 6
ICM192 Tasarıma Gİriş 927001 2 6 0 5 10
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM205 Strüktür 927001 2 2 0 3 3
ICM207 Tasarım Tarihi 927001 2 0 0 2 2
ICM221 Yapı Bilgisi I 927001 2 2 0 3 3
ICM223 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri 927001 2 2 0 3 5
ICM225 İnsan ve Çevre 927001 2 2 0 3 5
ICM291 İç Mimari Tasarım I 927001 2 6 0 5 10
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM200 Staj 1 927001 0 0 0 0 10
ICM204 Yapı Malzemesi 927001 2 2 0 3 4
ICM222 Yapı Bilgisi II 927001 2 2 0 3 3
ICM226 Mesleki İngilizce 927001 2 0 0 2 2
ICM292 İç Mimari Tasarım II 927001 2 6 0 5 10
ICMSEÇ-02 Seçm.Ders.-2 927003 0 0 0 0 6
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM317 Detay Bilgisi 927001 2 2 0 3 5
ICM319 Yapı Donatım ve Aydınlatma 927001 2 2 0 3 5
ICM391 İç Mimari Tasarım III 927001 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-03 Seçm.Ders.-3 927003 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM300 Staj 2 927001 0 0 0 0 10
ICM308 Rölöve-Restorasyon 927001 2 2 0 3 5
ICM320 Yapı Donatım ve Akustik 927001 2 2 0 3 5
ICM392 İç Mimari Tasarım IV 927001 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-04 Seçm.Ders.-4 927003 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM405 Yapım Maliyeti 927001 2 0 0 2 2
ICM421 İç Mİmarlıkta Ekolojik Yaklaşımlar 927001 2 2 0 3 5
ICM491 İç Mimari Tasarım V 927001 2 6 0 5 11
ICMSEÇ-05 Seçm.Ders.-5 927003 0 0 0 0 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM404 Mesleki İş Hukuku 927001 2 0 0 2 3
ICM492 Bitirme Projesi 927001 2 4 0 4 12
ICMSEÇ-06 Seçm.Ders.-6 927003 0 0 0 0 15


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçm.Ders.-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS401 Sanat ve Çevre 927003 2 0 0 2 3
GSS409 Yaratıcılık 927003 2 0 0 2 3
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 927003 2 2 0 3 3
ICM216 Mekan ve Sanat 927003 2 2 0 3 3
ICM218 İleri Boyama Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
ICM230 Perspektif 927003 2 2 0 3 3
ICM232 Uygulamada Kamusal Mekan 927003 2 2 0 3 3
MIM210 Maket Yapım Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi 927003 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçm.Ders.-3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM309 Mutfak Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği 927003 2 2 0 3 3
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927003 2 2 0 3 3
MIM323 Kültür ve Mimarlık 927003 2 2 0 3 3
MIM325 Mekan Analizi 927003 2 2 0 3 3
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçm.Ders.-4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM310 Ergonomi 927003 2 2 0 3 3
ICM312 Sinema ve Mekan 927003 2 2 0 3 3
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II 927003 2 2 0 3 3
ICM316 İç Mekanda Seramik Malzeme Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi 927003 2 2 0 3 3
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar 927003 2 2 0 3 3
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçm.Ders.-5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 927003 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk 927003 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım 927003 2 2 0 3 3
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi 927003 2 2 0 3 3
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü 927003 2 2 0 3 3
MIM415 Dijital Sanat 927003 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği 927003 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçm.Ders.-6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS414 Seramik-Cam Atelye 927003 2 2 0 3 3
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927003 2 0 0 2 3
ICM406 Portfolyo Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
ICM408 Medya ve Mekan 927003 2 2 0 3 3
ICM410 Mimari Animasyon 927003 2 2 0 3 3
ICM412 Fuar Standı Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
ICM416 Fuar ve Sergi Alanları 927003 2 2 0 3 3
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti 927003 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr