Ders Notları

80% Complete (success)

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (programId: 4759, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT103 Kentsel Planlamaya Giriş 927001 2 0 0 2 3
KENT105 Topoğrafya ve Harita Bilgisi 927001 2 0 0 2 2
MAT111 Matematik-I 927001 3 0 0 3 5
MIM101 Temel Tasar 927001 2 8 0 6 10
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I 927001 2 4 0 4 8
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ENF.101 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 3 0 0 3 5
KENT102 Kent Planlama I 927001 2 6 0 5 10
KENT104 Kent Tarihi 927001 2 0 0 2 3
KENT106 Tasarım ve Sunum Teknikleri 927001 2 0 0 2 2
KENT108 Temel Ekonomi 927001 2 0 0 2 3
MAT112 Matematik-II 927001 3 0 0 3 5
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927001 2 0 0 2 2
KENT201 Kent Planlama II 927001 2 6 0 5 10
KENT203 Konut Alanları Planlaması 927001 2 0 0 2 3
KENT205 Kent Sosyolojisi 927001 2 0 0 2 3
KENT207 Kentsel Trafik Planlaması 927001 2 0 0 2 4
KENT209 Temel İstatistik 927001 2 2 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 2 0 0 2 2
KENT200 Staj I 927001 0 0 0 0 10
KENT202 Kent Planlama III 927001 2 6 0 5 10
KENT204 Kentsel Tasarım İlkeleri 927001 3 0 0 3 3
KENT206 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 2 2 0 3 4
KENT208 Planlamada Sayısal Yöntemler 927001 2 2 0 3 4
KENT210 Kentsel Koruma ve Yenileme 927001 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT301 Kent Planlama IV 927001 2 6 0 5 11
KENT303 Kentsel Büyüme ve Metropoliten Planlama 927001 2 0 0 2 3
KENT305 İmar ve Çevre Hukuku 927001 2 0 0 2 3
KENT307 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) I 927001 2 2 0 3 4
KENT309 Planlama Kuramları 927001 2 0 0 2 3
KENTSEC-1 Seçmeli Dersler-I 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT300 Staj II 927001 0 0 0 0 10
KENT302 Kent Planlama V 927001 2 6 0 5 11
KENT304 Kent Ekonomisi 927001 2 0 0 2 3
KENT306 Kentsel Ulaşım Planlaması 927001 2 2 0 3 3
KENT308 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) II 927001 2 2 0 3 4
KENT310 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar 927001 2 0 0 2 3
KENTSEC-2 Seçmeli Ders Grubu II 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT401 Kent Planlama VI 927001 2 6 0 5 11
KENT403 Bölge Planlama 927001 3 0 0 3 4
KENTSEC-3 Seçmeli Ders Grubu III 927003 0 0 0 0 15


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT402 Kent Planlama VII 927001 2 6 0 5 11
KENT404 Kent Planlamasında Güncel Yaklaşımlar 927001 2 0 0 2 4
KENTSEC-4 Seçmeli Ders Grubu IV 927003 0 0 0 0 15


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT311 Demografik Yapı ve Kent 927003 2 2 0 3 3
KENT313 Mimarlık Bilgisi 927003 2 2 0 3 3
KENT315 Planlama Etiği 927003 2 2 0 3 3
KENT317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 927003 2 2 0 3 3
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 927003 2 2 0 3 3
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi 927003 2 2 0 3 3
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders Grubu II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT312 Göç ve Kent 927003 2 2 0 3 3
KENT314 Sosyal Teori ve Kentsel Mekân 927003 2 2 0 3 3
KENT318 Kırsal Alan Planlaması 927003 2 2 0 3 3
KENT320 Turizm Alanları Planlaması 927003 2 2 0 3 3
KENT322 Kent Merkezleri ve Merkezi İş Alanı Planlaması 927003 2 2 0 3 3
KENT324 Kentsel Ekonomik Coğrafya 927003 2 2 0 3 3
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders Grubu III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT405 Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar 927003 2 2 0 3 3
KENT407 Kentsel Yoksulluk ve Gecekondu Sorunları 927003 2 2 0 3 3
KENT409 Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi 927003 2 2 0 3 3
KENT411 Kıyı Alanları Planlaması ve Mevzuatı 927003 2 2 0 3 3
KENT413 Sanayi Alanları Planlaması 927003 2 2 0 3 3
KENT415 Kentsel Sosyal Coğrafya 927003 2 2 0 3 3
KENT417 Şehircilikte Yeni Yasal Düzenlemeler 927003 2 2 0 3 3
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
MIM437 Ütopya ve Kent 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders Grubu IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KENT406 Kültürel Miras Yönetimi 927003 2 2 0 3 3
KENT408 Rekreasyon Alanları Planlaması ve Peyzaj Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
KENT410 İklim Değişikliği ve Kente Etkileri 927003 2 2 0 3 3
KENT412 Kentlerde Risk Yönetimi ve Esneklik 927003 2 2 0 3 3
KENT414 Dezavantajlı Gruplar ve Yapılı Çevre 927003 2 2 0 3 3
KENT416 Kentsel Mekân Çalışmalarında Öncü Düşünürler ve Yaklaşımlar 927003 2 2 0 3 3
KENT418 Kentler ve Yaşam Kalitesi 927003 2 2 0 3 3
KENT420 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
KENT422 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 927003 2 2 0 3 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr