Ders Notları

80% Complete (success)

İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü (programId: 4721, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
GZT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 4
GZT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 4
GZT103 Temel Gazetecilik 927001 3 0 0 3 5
GZT105 Sosyolojiye Giriş 927001 2 0 0 2 4
GZT107 Siyaset Bilimi 927001 3 0 0 3 4
GZT109 Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 1 0 3 3
GZT111 Yazım ve Sunum Teknikleri 927001 2 1 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
GZT102 Temel Fotoğrafçılık 927001 2 1 0 3 5
GZT104 Medya Ekonomisi 927001 3 0 0 3 5
GZT106 Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 2 5
GZT108 İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 2 5
GZT110 Siyasi Tarih 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT201 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927001 2 1 0 3 5
GZT203 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 927001 2 2 0 3 4
GZT205 Sosyal Psikoloji 927001 2 0 0 2 2
GZT207 Türkiye Siyasi Tarihi 927001 2 0 0 2 4
GZT209 Basın Fotoğrafçılığı 927001 2 1 0 3 4
GZT211 Kitle İletişim Kuramları 927001 3 0 0 3 4
GZT215 Haberde Yeniden Yazım ve Redaksiyon 927001 1 1 0 2 3
GZTS-3 Seçmeli Dersler-III 927003 0 0 0 0 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT202 İletişim Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 3
GZT204 Gazete Yazı Türleri 927001 3 0 0 3 4
GZT206 Sayfa Tasarımı 927001 2 1 0 3 5
GZT208 Türkiye Basın Tarihi 927001 3 0 0 3 3
GZT210 Dijital Kurgu 927001 1 2 0 2 4
GZT212 İstatistik 927001 2 0 0 2 3
GZTS-4 Seçmeli Dersler-IV 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT301 Mesleki Yabancı Dil - I 927001 2 0 0 2 4
GZT303 Web Tasarımı 927001 2 1 0 3 5
GZT305 Yeni Medya, Yeni Kimlikler 927001 3 0 0 3 4
GZT307 Siyasal İletişim 927001 3 0 0 3 4
GZT309 Uygulamalı Gazetecilik 927001 2 1 0 3 5
GZTS-5 Seçmeli Dersler-V 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT302 Mesleki Yabancı Dil - II 927001 2 0 0 2 4
GZT304 Staj 927001 0 0 0 0 8
GZT306 Söylem Analizi 927001 2 0 0 2 3
GZT308 İnternet Gazeteciliği 927001 2 1 0 3 5
GZT310 Radyo-Tv Haberciliği 927001 2 1 0 3 5
GZT312 Kamuoyu ve Medya 927001 2 0 0 2 2
GZT314 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 2 1 0 3 3
GZTS-6 Seçmeli Dersler-VI 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT401 Mesleki Yabancı Dil - III 927001 2 0 0 2 4
GZT403 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 2 0 0 2 3
GZT405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 927001 1 2 0 2 3
GZT407 Haber Analizi 927001 2 0 0 2 4
GZT409 Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 2 4
GZTS-7 Seçmeli Dersler-VII 927003 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT402 Mesleki Yabancı Dil - IV 927001 2 0 0 2 4
GZT404 Medya Etiği 927001 2 0 0 2 3
GZT406 Mezuniyet Projesi 927001 0 2 0 1 8
GZT408 Veri Gazeteciliği 927001 2 0 0 2 3
GZTS-8 Seçmeli Dersler-VIII 927003 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT221 Yerel Basın 927003 2 0 0 2 4
GZT223 Osmanlıca 927003 2 0 0 2 4
GZT225 Yönetim Sanatı ve Liderlik 927003 2 0 0 2 4
GZT227 Kişilerarası İletişim 927003 2 0 0 2 4
GZT229 Klavye Teknikleri 927003 1 2 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT222 Baskı Teknolojisi 927003 2 0 0 2 4
GZT224 Dijital Fotoğrafçılık 927003 1 2 0 2 4
GZT226 Fonetik ve Diksiyon 927003 1 2 0 2 4
GZT228 Ajans Haberciliği 927003 2 0 0 2 4
GZT230 Metin Yazarlığı 927003 2 0 0 2 4
İFS202 Grafik Tasarım Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT321 Dergi Tasarımı ve Yayıncılığı 927003 1 2 0 2 4
GZT323 Spor ve Magazin Haberciliği 927003 2 0 0 2 4
GZT325 Reklam Fotoğrafçılığı 927003 1 2 0 2 4
GZT327 Medya ve Diplomasi 927003 2 0 0 2 4
GZT329 Anlatı Türleri ve İncelemeleri 927003 2 0 0 2 4
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme 927003 2 1 0 3 4
İFS303 Medya Planlama 927003 2 1 0 3 4
İFS307 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 927003 2 1 0 3 4
İFS309 Kurgu Kuram ve Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT322 Savaş Muhabirliği 927003 2 0 0 2 4
GZT324 Uluslararası Basın Yayın Sistemleri 927003 2 0 0 2 4
GZT326 Web Tasarım Uygulamaları 927003 1 2 0 2 4
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
İFS306 Reklam Yazarlığı 927003 2 1 0 3 4
İFS308 Radyo Programcılığı 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT421 AB Medya Politikaları 927003 2 0 0 2 4
GZT425 Mobil Gazetecilik 927003 1 2 0 2 4
GZT429 Medyada Gerçekliğin Temsili 927003 2 0 0 2 4
GZT431 Medya İşletmeciliği 927003 2 0 0 2 4
GZT433 Gazetecilikte Girişimcilik I 927003 2 0 0 2 4
İFS403 Dijital Reklamcılık 927003 2 1 0 3 4
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme 927003 2 1 0 3 4
İFS407 Kısa Film Yapımı ve Yönetimi 927003 2 1 0 3 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GZT422 Basının Güncel Sorunları 927003 2 0 0 2 4
GZT424 Yurttaş Gazeteciliği 927003 2 0 0 2 4
GZT426 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi 927003 2 0 0 2 4
GZT428 Medyada Toplumsal Cinsiyet 927003 2 0 0 2 4
GZT430 Popüler Kültür ve Medya 927003 2 0 0 2 4
GZT432 Medya ve Çocuk 927003 2 0 0 2 4
GZT434 Kültürlerarası İletişim 927003 2 0 0 2 4
GZT436 Gazetecilikte Girişimcilik II 927003 2 0 0 2 4
GZT438 Göstergebilim 927003 2 0 0 2 4
GZT442 Drone Haberciliği 927003 2 2 0 3 4
İFS404 Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi 927003 2 1 0 3 4
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama 927003 2 1 0 3 4
İFS408 TV'de Program Yapımı 927003 2 1 0 3 4
ISG438 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr