Ders Notları

80% Complete (success)

İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (programId: 4722, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
HİT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 5
HİT101 İletişim Bilimine Giriş 927001 2 0 0 2 5
HİT103 Halkla İlişkiler ve Reklam Terminolojisi 927001 3 0 0 3 6
HİT105 Davranış Bilimlerine Giriş 927001 2 0 0 2 4
HİT107 Hukukun Temel Kavramları 927001 2 0 0 2 5
HİT109 Bilgisayar Uygulamaları 927001 2 1 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
HİT102 Temel Sanat Bilgisi ve Yaratıcılık 927001 2 1 0 3 5
HİT104 İletişimin Temel Sorunsalları 927001 2 0 0 2 5
HİT106 İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 0 0 2 5
HİT108 Kurum Kültürü 927001 2 0 0 2 5
HİT110 Halkla İlişkilere Giriş 927001 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT203 Kitle İletişim Kuramları 927001 3 0 0 3 4
HİT205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım 927001 2 2 0 3 3
HİT207 Reklamcılığa Giriş 927001 2 0 0 2 3
HİT209 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 927001 2 1 0 3 3
HİT211 Pazarlama Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
HİT213 Yönetim Sanatı ve Liderlik 927001 2 0 0 2 3
HİT215 Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
HİT217 Fotoğrafçılık ve Temel Optik 927001 2 1 0 3 3
HİTS-3 Seçmeli Ders-III 927003 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT204 Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları 927001 2 1 0 3 5
HİT206 Reklam Yazarlığı 927001 2 1 0 3 4
HİT208 Marka Yönetimi 927001 2 1 0 3 3
HİT210 Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri 927001 2 2 0 3 4
HİT212 Analog ve Dijital Medyada Tüketici Davranışları 927001 2 0 0 2 3
HİT214 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927001 2 0 0 2 3
HİTS-4 Seçmeli Ders-IV 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT301 Mesleki Yabancı Dil-1 927001 2 0 0 2 3
HİT303 Reklam Film Yapımı 927001 2 1 0 3 3
HİT305 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya 927001 2 0 0 2 3
HİT307 Halkla İlişkiler Uygulamaları 927001 2 1 0 3 4
HİT309 Siyaset Bilimi 927001 2 0 0 2 3
HİT311 Reklam Çözümlemeleri 927001 2 1 0 3 3
HİT313 Dijital Reklamcılık 927001 2 0 0 2 3
HİTS-5 Seçmeli Ders-V 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT302 Mesleki Yabancı Dil 2 927001 2 0 0 2 3
HİT304 Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 2 1 0 3 6
HİT306 Web Tasarımı 927001 2 1 0 3 6
HİT308 Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 927001 2 2 0 3 7
HİT310 Staj 927001 0 0 0 0 8
HİTS-6 Seçmeli Ders-VI 927003 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT401 Mesleki Yabancı Dil-3 927001 2 0 0 2 3
HİT403 İletişim Hukuku ve Etik 927001 2 0 0 2 2
HİT405 Medya Okuryazarlığı 927001 2 0 0 2 3
HİT407 Siyasal İletişim 927001 2 0 0 2 5
HİT409 Kriz Yönetimi 927001 2 0 0 2 2
HİT411 Dijital Medya Planlama ve Ölçümleme 927001 2 0 0 2 3
HİTS-7 Seçmeli Ders-VII 927003 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT402 Mesleki Yabancı Dil-4 927001 2 0 0 2 3
HİT404 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 927001 2 0 0 2 3
HİT406 İleri Düzey Halkla İlişkileri Uygulamaları 927001 2 2 0 3 5
HİT408 Siyasal Kampanya Yönetimi 927001 2 1 0 3 7
HİTS-8 Seçmeli Ders-VIII 927003 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT221 Haber Toplama ve Yazma 927003 2 0 0 2 5
HİT223 Yaratıcı Yazarlık 927003 2 1 0 3 5
HİT225 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 2 0 0 2 5
HİT227 Medya İlişkilerinin Temelleri 927003 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT220 Fonetik ve Diksiyon 927003 2 1 0 3 4
HİT224 Kent Kültürü 927003 2 0 0 2 4
HİT224 Popüler Kültür ve Reklam 927003 2 0 0 2 4
HİT228 Görsel Kültür 927003 2 0 0 2 4
HİT230 Ajans Sahipliği ve İşletmeciliği 927003 2 0 0 2 4
HİT232 Reklamcılığın Tarihsel Aktörleri 927003 2 0 0 2 4
İFS202 Grafik Tasarım Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT321 Reklam Fotoğrafçılığı ve Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
HİT323 Reklam Antropolojisi 927003 2 0 0 2 4
HİT325 İtibar Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
HİT327 Temel Yazılım Bilgisi 927003 2 1 0 3 4
HİT329 Kentleşme ve Yeni Pazarlama Eğilimleri 927003 2 0 0 2 4
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme 927003 2 1 0 3 4
İFS307 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 927003 2 1 0 3 4
İFS309 Kurgu Kuram ve Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT320 Küresel Kültür 927003 2 0 0 2 4
HİT322 Turizm İletişimi 927003 2 0 0 2 4
HİT324 Reklamcılığın Güncel Sorunları 927003 2 0 0 2 4
HİT326 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 927003 2 0 0 2 4
HİT328 Halkla İlişkiler ve Reklamda Strateji Geliştirme 927003 2 1 0 3 4
HİT330 Sponsorluk 927003 2 0 0 2 4
HİT332 İkna Kuramları ve Retorik 927003 2 0 0 2 4
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
İFS304 İnternet Gazeteciliği 927003 2 1 0 3 4
İFS308 Radyo Programcılığı 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT421 Oyuniçi Reklamcılık 927003 2 1 0 3 4
HİT423 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları 927003 2 1 0 3 4
HİT425 Sanat Kültür ve Toplum 927003 2 0 0 2 4
HİT427 Halkla İlişkilerde Girişimcilik I 927003 2 0 0 2 4
HİT429 Sağlık İletişimi 927003 2 0 0 2 4
HİT431 Kültürlerarası İletişim 927003 2 0 0 2 4
HİT433 İkna Psikolojisi ve Kişilerarası İletişim 927003 2 0 0 2 4
HİT435 İş Sağlığı ve Güvenliği 927003 2 0 0 2 4
İFS401 Yeni Medya Yeni Kimlikler 927003 2 1 0 3 4
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme 927003 2 1 0 3 4
İFS407 Kısa Film Yapımı ve Yönetimi 927003 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HİT420 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
HİT422 Kurumiçi İletişim ve İşgören Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
HİT424 İletişim Psikolojisi 927003 2 0 0 2 4
HİT426 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 4
HİT428 Medya ve Toplumsal Temsil 927003 2 0 0 2 4
HİT430 Küresel Pazarlama 927003 2 0 0 2 4
HİT432 Halkla İlişkilerde Girişimcilik II 927003 2 0 0 2 4
HİT434 İşaret Dili 927003 2 0 0 2 4
İFS402 Veri Gazeteciliği 927003 2 1 0 3 4
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama 927003 2 1 0 3 4
İFS408 TV'de Program Yapımı 927003 2 1 0 3 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr