Ders Notları

80% Complete (success)

Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü (programId: 4744, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
MAT107 Matematik 927001 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
TUI101 Genel Turizm 927001 3 0 0 3 4
TUI103 Temel Hukuk 927001 2 0 0 2 4
TUI105 Genel Ekonomi 927001 3 0 0 3 4
TUI107 Genel İşletme 927001 3 0 0 3 4
TUI109 Temel Bilgi Teknolojileri I 927001 2 2 0 3 4
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II 927003 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
TUI102 Turizm Ekonomisi 927001 3 0 0 3 4
TUI104 Yönetim ve Organizasyon 927001 3 0 0 3 4
TUI106 Turizm Coğrafyası 927001 3 0 0 3 4
TUI108 Davranış Bilimleri 927001 3 0 0 3 4
TUI110 Temel Bilgi Teknolojileri II 927001 2 2 0 3 4
TUI112 İşletme Matematiği 927001 3 0 0 3 4
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD201 Mesleki Yabancı Dil I 927001 3 3 0 5 5
TUI201 Turizm Hukuku 927001 3 0 0 3 4
TUI203 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü 927001 2 0 0 2 3
TUI205 Genel Muhasebe I 927001 3 0 0 3 4
TUI207 Pazarlama İlkeleri 927001 3 0 0 3 4
TUI209 İstatistik 927001 3 0 0 3 4
TUSEÇ-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD202 Mesleki Yabancı Dil II 927001 3 3 0 5 5
STA202 Mesleki Staj I 927001 0 0 0 0 15
TUI202 Yiyecek İçecek Yönetimi 927001 2 0 0 2 3
TUI204 Ön Büro Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
TUI206 Genel Muhasebe II 927001 3 0 0 3 4
TUI208 Kongre ve Fuar Turizmi 927001 2 0 0 2 4
TUI210 Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 3 4
TUSEÇ-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD301 Mesleki Yabancı Dil III 927001 3 3 0 5 5
TUI301 Turizm Pazarlaması 927001 3 0 0 3 4
TUI303 Maliyet Muhasebesi 927001 3 0 0 3 3
TUI305 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 3 4
TUI307 Finansal Yönetim I 927001 3 0 0 3 3
TUI309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 3
TUSEÇ-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD302 Mesleki Yabancı Dil IV 927001 3 3 0 5 5
STA302 Mesleki Staj II 927001 0 0 0 0 15
TUI302 Kat Hizmetleri Yönetimi 927001 3 0 0 3 3
TUI304 Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 3 3
TUI306 Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 3 4
TUI308 Turizm Sosyolojisi 927001 3 0 0 3 3
TUI310 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 3 0 0 3 4
TUSEÇ-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD401 Mesleki Yabancı Dil V 927001 3 3 0 5 5
TUI401 Destinasyon Yönetimi 927001 3 0 0 3 4
TUI403 Elektronik Pazarlama 927001 3 0 0 3 4
TUI405 Mali Tablolar Analizi 927001 3 0 0 3 5
TUI407 Turist Davranışları 927001 3 0 0 3 4
TUSEÇ-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MYD402 Mesleki Yabancı Dil VI 927001 3 3 0 5 5
TUI402 Turizmde Güncel Yaklaşımlar 927001 3 0 0 3 4
TUI404 Mezuniyet Projesi 927001 1 2 0 2 5
TUI406 Turizm Politikası ve Planlaması 927001 3 0 0 3 4
TUI408 Elektronik Turizm 927001 3 0 0 3 4
TUSEÇ-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI211 Rekreasyon Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
TUI213 Özel İlgi Turizmi 927003 2 0 0 2 3
TUI215 Sürdürebilir Turizm 927003 2 0 0 2 3
TUI217 İnanç Turizmi 927003 2 0 0 2 3
TUI219 Seçmeli Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 3
TUI221 Fransızca I 927003 3 0 0 3 3
TUI223 Arapça I 927003 2 0 0 2 3
TUI225 Algı ve İmaj Yönetimi 927003 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI212 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 2 0 0 2 3
TUI214 Kültürel Miras Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
TUI216 İstatistiksel Veri Analizi 927003 2 0 0 2 3
TUI218 Dünya Turizm Coğrafyası 927003 2 0 0 2 3
TUI220 Seçmeli Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 3
TUI222 Fransızca II 927003 3 0 0 3 3
TUI224 Arapça II 927003 2 0 0 2 3
TUI226 İnsan İlişkileri ve İletişim 927003 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI311 Halkla İlişkiler 927003 2 0 0 2 4
TUI313 Hizmet Pazarlaması 927003 2 0 0 2 4
TUI315 Etkinlik Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI317 Toplam Kalite Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI319 Satış Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
TUI321 Seçmeli Yabancı Dil III 927003 3 0 0 3 4
TUI323 Gastronomi 927003 2 0 0 2 4
TUI325 Ön Büro Uygulamaları 927003 2 0 0 2 4
TUI327 Fransızca III 927003 3 0 0 3 4
TUI329 Arapça III 927003 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI312 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI314 İkna Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
TUI316 Çalışan İlişkileri Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI318 Kültür Turizmi 927003 2 0 0 2 4
TUI320 Reklamcılık 927003 2 0 0 2 4
TUI322 Seçmeli Yabancı Dil IV 927003 3 0 0 3 4
TUI324 Finansal Yönetim II 927003 3 0 0 3 4
TUI326 Örgütsel Davranış 927003 2 0 0 2 4
TUI328 Fransızca IV 927003 3 0 0 3 4
TUI330 Kripto Para Birimleri 927003 3 0 0 3 4
TUI332 Arapça IV 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI409 İngilizce Okuma ve Yazma I 927003 2 0 0 2 4
TUI411 Sosyal Medya Pazarlaması 927003 2 0 0 2 4
TUI413 Yetenek Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI415 Turizmde Yöneticilik 927003 2 0 0 2 4
TUI417 Çağdaş Yönetim Teknikleri 927003 2 0 0 2 4
TUI419 Uluslararası Konaklama İşletmeciliği 927003 2 0 0 2 4
TUI421 Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma 927003 2 0 0 2 4
TUI423 Seçmeli Yabancı Dil V 927003 3 0 0 3 4
TUI425 Turizmde Vaka Analizi 927003 2 0 0 2 4
TUI427 Fransızca V 927003 3 0 0 3 4
TUI429 Arapça V 927003 2 0 0 2 4
TUI431 Turizm 4.0 927003 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUI410 İngilizce Okuma ve Yazma II 927003 2 0 0 2 4
TUI412 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 927003 2 0 0 2 4
TUI414 Küresel Pazarlama 927003 2 0 0 2 4
TUI416 Sağlık Turizmi 927003 2 0 0 2 4
TUI418 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 4
TUI420 Turizm Etiği 927003 2 0 0 2 4
TUI422 Seçmeli Yabancı Dil VI 927003 3 0 0 3 4
TUI424 Turizmde Marka Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI426 İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme 927003 2 0 0 2 4
TUI428 Fransızca VI 927003 3 0 0 3 4
TUI430 Arapça VI 927003 2 0 0 2 4
TUI432 Proje Yönetimi 927003 2 0 0 2 4
TUI434 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 927003 2 0 0 2 4

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr