Ders Notları

80% Complete (success)

Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü (programId: 5020, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 927001 2 0 0 2 2
ETA101 Endüstriyel Tasarıma Giriş I 927001 2 2 0 3 5
GSF101 Temel Tasarım I 927001 4 2 0 5 7
GSF103 Perspektif I 927001 2 2 0 3 6
GSF105 Çizim I 927001 2 2 0 3 6
TDİ101 Türk Dili I 927001 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 927001 2 0 0 2 2
ETA102 Endüstriyel Tasarıma Giriş II 927001 2 2 0 3 5
GSF102 Temel Tasarım II 927001 4 2 0 5 7
GSF104 Perspektif II 927001 2 2 0 3 6
GSF106 Çizim II 927001 2 2 0 3 6
TDİ102 Türk Dili II 927001 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA201 Endüstriyel Tasarım I 927001 4 2 0 5 10
ETA203 Dijital Ortamda Tasarım I 927001 2 2 0 3 5
ETA205 Görsel Anlatım Teknikleri I 927001 2 2 0 3 5
ETA207 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri I 927001 2 2 0 2 3
ETA209 Model Yapımı I 927001 2 2 0 3 5
GSS-3. Seçmeli Ders Grubu III 927003 0 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA202 Endüstriyel Tasarım II 927001 4 2 0 5 10
ETA204 Dijital Ortamda Tasarım II 927001 2 2 0 3 5
ETA206 Görsel Anlatım Teknikleri II 927001 2 2 0 3 5
ETA208 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri II 927001 2 0 0 2 3
ETA210 Model Yapımı II 927001 2 2 0 3 4
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV 927003 0 0 0 0 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA301 Endüstriyel Tasarım III 927001 4 2 0 5 10
ETA303 Tasarım Kuram ve Yöntemleri 927001 2 0 0 2 5
ETA305 Tasarım Tarihi 927001 2 0 0 2 4
ETA307 Ergonomi 927001 2 0 0 2 5
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA302 Endüstriyel Tasarım IV 927001 4 2 0 5 12
ETA304 Tasarım Yönetimi 927001 2 0 0 2 4
ETA306 Etkileşim Tasarımı 927001 2 2 0 3 5
ETA310 Staj 927001 0 0 0 0 10
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 3
GSS-6 Seçmeli Ders Grubu VI 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA401 Endüstriyel Tasarım V 927001 4 2 0 5 10
ETA403 Mezuniyet Proje Geliştirme 927001 2 4 0 4 8
ETA405 Tasarım ve Ticarileşme 927001 2 0 0 2 6
ETA407 Pazarlama Stratejileri 927001 2 0 0 2 3
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII 927003 0 0 0 0 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETA402 Endüstriyel Tasarım VI 927001 4 2 0 5 10
ETA404 Mezuniyet Proje Uygulama 927001 2 4 0 4 8
ETA406 Portfolyo Tasarımı 927001 1 1 0 2 5
ETA408 Pazarlama Stratejileri 927001 2 0 0 2 4
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII 927003 0 0 0 0 3


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA101 Almanca I 927003 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 927003 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YDA102 Almanca II 927003 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 927003 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Ders Grubu III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS211 Uygarlık Tarihi 927003 2 0 0 2 3
GSS213 Mitoloji ve Sanat 927003 2 0 0 2 3
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 927003 2 0 0 2 3
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS219 Kültürel Antropoloji 927003 2 0 0 2 3
GSS221 Estetik 927003 2 0 0 2 3
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 927003 2 0 0 2 3
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 927003 2 0 0 2 3
GSS227 Dijital İllüstrasyon 927003 2 0 0 2 3
GSS229 Vitray Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 927003 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 927003 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Ders Grubu IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları 927003 2 0 0 2 3
GSS212 Yaratıcılık 927003 2 0 0 2 3
GSS214 Sanat Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS216 Yeni Medya 927003 2 0 0 2 3
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 927003 2 0 0 2 3
GSS220 Kültür Tarihi 927003 2 0 0 2 3
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 927003 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi 927003 2 0 0 2 3
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II 927003 2 0 0 2 3
GSS228 İletişim Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
GSS232 Renk Teorileri 927003 2 0 0 2 3
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 927003 2 2 0 3 3
GSS236 Ürün Estetiği 927003 2 0 0 2 3
GSS238 Tasarım İletişimi 927003 2 0 0 2 3
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 927003 2 0 0 2 3
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 927003 2 0 0 2 3
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Ders Grubu V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS319 Ambalaj Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 927003 2 0 0 2 3
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 927003 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 927003 2 0 0 2 3
GSS327 Deneysel Animasyon 927003 2 0 0 2 3
GSS329 İtalyanca I 927003 2 0 0 2 3
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 927003 2 2 0 3 3
GSS333 Medya Okuryazarlığı 927003 2 0 0 2 3
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
GSS337 Tasarım Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
GSS339 Batı Resim Sanatı 927003 2 0 0 2 3
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 927003 2 0 0 2 3
GSS343 Malzeme Bilgisi 927003 2 0 0 2 3
GSS345 İç Mekan Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
GSS351 Mobilya Tasarımı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Ders Grubu VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 927003 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 927003 2 2 0 3 3
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme 927003 2 0 0 2 3
GSS320 Sanat Yönetimi 927003 2 0 0 2 3
GSS322 Sanat ve Çevre 927003 2 0 0 2 3
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927003 2 0 0 2 3
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 2 0 0 2 3
GSS328 Mesleki İngilizce 927003 2 0 0 2 3
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II 927003 2 2 0 3 3
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS334 Reklam Analizi 927003 2 0 0 2 3
GSS336 Stop Motion Animasyon 927003 2 0 0 2 3
GSS338 Türk Resim Sanatı 927003 2 0 0 2 3
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım 927003 2 2 0 3 3
GSS342 Füzyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
GSS344 İspanyolca II 927003 2 0 0 2 3
GSS346 İnfografik 927003 2 2 0 3 3
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Ders Grubu VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS411 Bilgi Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
GSS413 Sanat Psikolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS417 Türk Mitolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I 927003 2 0 0 2 3
GSS421 Sanat Ontolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik 927003 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri 927003 2 2 0 3 3
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 927003 2 2 0 3 3
GSS429 Sıcak Cam Atelye I 927003 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 927003 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I 927003 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları 927003 2 0 0 2 3
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı 927003 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Ders Grubu VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSS410 Medya ve Sanat 927003 2 0 0 2 3
GSS412 Tüketim Estetiği 927003 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 927003 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 927003 2 0 0 2 3
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 927003 2 0 0 2 3
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 927003 2 2 0 3 3
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 927003 2 2 0 3 3
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 927003 2 0 0 2 3
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 927003 2 2 0 3 3
GSS428 Seramik Atelye II 927003 2 2 0 3 3
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 3
GSS432 İşletmecilik 927003 2 0 0 2 3
GSS434 Sibernetik 927003 2 0 0 2 3
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 927003 2 0 0 2 3

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr