Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (programId: 4228, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFBI601 Gene Cloning 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI602 Estuarine Biology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI603 Aquatic Ecosystem 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI605 Biochemical Ecology 927003 4 0 0 4 7.5
EFBI621 Fish Ecology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI646 Fish Biology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI670 Pollution of Inland Water 927003 2 0 0 2 7.5
EFBI692 Fishing Methods 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ603 İleri Zoocoğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ608 Sistematik Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ609 İleri Biyokimya 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ610 Protein Biyokimyası 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ611 İleri Viroloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ612 İleri Baktoriyoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ614 Genel Mikoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ615 İleri Limnoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ619 Enzimatik Regülasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ620 Türkiye Kuşları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ621 Balık Ekolojisi 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ622 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ623 İleri Parazitoloji 927003 2 3 0 3 7.5
FBİ624 Algoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi I 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ629 Biyokimyasal Ekolojisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ630 Ekosistem Ekolojisi 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ631 Türkiye Balık Faunası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ632 Filogenetik Sistematik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ636 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ637 İleri Vejetasyon Bilimi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ642 İleri Toprak Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ645 Akuatik Ekosistem 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ646 Balık Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ648 İleri Bitki Anatomisi I 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ650 Genel Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ652 Mammaloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ656 Mikrobiyal Ekolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ658 Parazit Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ662 Prokaryotik Genetik 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ665 Bakteri Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ666 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ667 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ669 Makrofitler 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ671 Histolojik Teknikler 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ672 Temel Ornitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ674 Paleobotanik 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ675 Fungal Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ676 Bitkilerde Varyasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ681 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 927003 2 3 0 3 7.5
FBİ682 Bitki Toksikolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ683 Gen Klonlama 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ685 Prokaryotik Filogeni 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ687 Karadeniz Ekosistemi 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ691 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ692 Balıklarda Avlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ693 Böcek Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ695 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ698 Orkide Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFBI601 Gene Cloning 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI602 Estuarine Biology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI603 Aquatic Ecosystem 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI605 Biochemical Ecology 927003 4 0 0 4 7.5
EFBI621 Fish Ecology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI646 Fish Biology 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI670 Pollution of Inland Water 927003 2 0 0 2 7.5
EFBI692 Fishing Methods 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ603 İleri Zoocoğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ608 Sistematik Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ609 İleri Biyokimyasal Teknikler 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ609 İleri Biyokimya 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ610 Protein Biyokimyası 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ611 İleri Viroloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ612 İleri Baktoriyoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ614 Genel Mikoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ615 İleri Limnoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ615 İleri Limnoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ619 Enzimatik Regülasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ620 Türkiye Kuşları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ621 Balık Ekolojisi 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ622 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ623 İleri Parazitoloji 927003 2 3 0 3 7.5
FBİ624 Algoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ625 Klimatoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ627 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 927003 2 3 0 3 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi I 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ630 Ekosistem Ekolojisi 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ631 Türkiye Balık Faunası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ632 Filogenetik Sistematik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ636 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ637 İleri Vejetasyon Bilimi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ642 İleri Toprak Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ645 Akuatik Ekosistem 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ646 Balık Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ648 İleri Bitki Anatomisi I 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ649 Sekonder Maddeler ve Herbivorlar 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ650 Genel Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ652 Mammaloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ652 Mammaloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ654 Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ656 Mikrobiyal Ekolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ657 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ658 Parazit Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ660 Mebran Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ662 Prokaryotik Genetik 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ665 Bakteri Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ666 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ667 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ669 Makrofitler 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ671 Histolojik Teknikler 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ672 Temel Ornitoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ672 Temel Ornitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ674 Paleobotanik 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ675 Fungal Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ676 Bitkilerde Varyasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ680 Tohum Çimlenme Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ681 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 927003 2 3 0 3 7.5
FBİ682 Bitki Toksikolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ683 Gen Klonlama 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ685 Prokaryotik Filogeni 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ687 Karadeniz Ekosistemi 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ691 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ692 Balıklarda Avlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ693 Böcek Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ695 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ698 Orkide Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr