Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (programId: 4266, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ629 İleri Organik Reaksiyonlar* 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ650 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ603 Kromatografi I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ604 Kromatografi II 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ606 İleri Elektrokimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ607 Organometalik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ608 Kimyada Veri Analizi 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ610 Kristal Kimyası* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ612 Organik Boyar Maddeler* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ613 Analitik Biyokimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ618 İleri Koordinasyon Kimyası 927003 3 3 0 4.5 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ620 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ621 Geçiş Elementleri Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ622 İleri Yüzey Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ625 Analitik Kimya İçin İstatistik* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ627 Organik Tep.Çözücü Etkileri 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ630 Modern Titrasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ631 Fiziksel Organik Kimya I* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ633 İyon Dengesi I 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ634 İyon Dengesi II 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ639 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ643 Serbest Radikal Biyokimyası* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Kapiler Elektroforez* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ647 Potansiyometri 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ649 Sıvı Kristallere Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ651 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ652 İleri Toksikoloji 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ629 İleri Organik Reaksiyonlar* 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ650 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ603 Kromatografi I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ604 Kromatografi II 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ606 İleri Elektrokimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ607 Organometalik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ608 Kimyada Veri Analizi 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ610 Kristal Kimyası* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ612 Organik Boyar Maddeler* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ613 Analitik Biyokimya 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ618 İleri Koordinasyon Kimyası 927003 3 3 0 4.5 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ620 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ621 Geçiş Elementleri Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ622 İleri Yüzey Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 927003 4 0 0 4 7.5
FKİ625 Analitik Kimya İçin İstatistik* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ627 Organik Tep.Çözücü Etkileri 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ630 Modern Titrasyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ631 Fiziksel Organik Kimya I* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ633 İyon Dengesi I 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ634 İyon Dengesi II 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ638 Kataliz ve Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ639 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ643 Serbest Radikal Biyokimyası* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Fiziksel Organik Kimya II 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Kapiler Elektroforez* 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 927003 3 2 0 4 7.5
FKİ647 Potansiyometri 927003 2 2 0 3 7.5
FKİ649 Sıvı Kristallere Giriş 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ651 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ652 İleri Toksikoloji 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 927003 2 0 0 2 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr