Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (programId: 4302, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-5 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZBK602 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 927003 2 0 0 2 6
ZBK603 Yabancı Ot Sistematiği I 927003 2 2 0 3 6
ZBK604 Yabancı Ot Sistematiği II 927003 2 2 0 3 6
ZBK605 Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar 927003 3 0 0 3 6
ZBK606 Herbisitlerin Uygulama Esasları 927003 2 0 0 2 6
ZBK607 Tohum Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZBK608 Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ZBK609 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK610 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 927003 3 0 0 3 6
ZBK611 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar 927003 2 2 0 3 6
ZBK612 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
ZBK614 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZBK615 Biyolojik Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK616 Akarolojiye Giriş 927003 2 2 0 3 6
ZBK617 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
ZBK618 Nematolojiye Giriş 927003 2 0 0 2 6
ZBK619 Böcek Taksonomisi I 927003 3 0 0 3 6
ZBK620 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZBK621 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 927003 2 2 0 3 6
ZBK622 Uygulamalı Akaroloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK623 İnsektisitler 927003 2 0 0 2 6
ZBK624 Böcek Taksonomisi II 927003 2 0 0 2 6
ZBK625 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZBK626 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 927003 2 0 0 2 6
ZBK627 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 927003 2 0 0 2 6
ZBK628 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZBK629 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
ZBK630 Parazit Yabancı Otlar 927003 2 0 0 2 6
ZBK631 Toprak Kökenli Bakteriler 927003 2 0 0 2 6
ZBK632 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 927003 2 0 0 2 6
ZBK634 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 927003 3 0 0 3 6
ZBK635 Depolarda Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK636 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZBK637 Probit Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 927003 3 0 0 3 6
ZBK639 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 927003 2 2 0 3 6
ZBK640 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZBK641 Bitki Fungus İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK642 Pestisit Kullanım Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZBK643 Tarımsal Karantina 927003 3 0 0 3 6
ZBK646 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 927003 2 2 0 3 6
ZBK647 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK648 Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Duyarlılık 927003 3 0 0 3 6
ZBK649 Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar 927003 2 2 0 3 6
ZBK651 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZBK602 Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler 927003 2 0 0 2 6
ZBK607 Tohum Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
ZBK609 Uygulamalı Fitobakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK610 Fitopatolojide Biyolojik Savaşım 927003 3 0 0 3 6
ZBK612 Entomolojide Ekolojik Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
ZBK614 Entomolojide Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZBK615 Biyolojik Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK616 Akarolojiye Giriş 927003 2 2 0 3 6
ZBK617 Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme 927003 2 2 0 3 6
ZBK618 Nematolojiye Giriş 927003 2 0 0 2 6
ZBK619 Böcek Taksonomisi I 927003 3 0 0 3 6
ZBK620 Bitki Paraziti Nematotlar ve Savaşım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZBK621 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri I 927003 2 2 0 3 6
ZBK622 Uygulamalı Akaroloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK623 İnsektisitler 927003 2 0 0 2 6
ZBK625 Bitki Patojeni Funguslarda Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
ZBK626 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadel. Kullanılan Erken Uyarı Modelleri 927003 2 0 0 2 6
ZBK627 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler 927003 2 0 0 2 6
ZBK628 Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZBK629 Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanımlanmasında Kullanılan Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
ZBK631 Toprak Kökenli Bakteriler 927003 2 0 0 2 6
ZBK632 Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi 927003 2 0 0 2 6
ZBK633 Nematolojide Yeni Gelişmeler I 927003 3 0 0 3 6
ZBK634 Nematolojide Yeni Gelişmeler II 927003 3 0 0 3 6
ZBK635 Depolarda Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK636 Zararlılarla Mücadele Karar Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZBK637 Probit Analizi 927003 3 0 0 3 6
ZBK638 Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi 927003 3 0 0 3 6
ZBK639 Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu 927003 2 2 0 3 6
ZBK640 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ZBK642 Pestisit Kullanım Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
ZBK643 Tarımsal Karantina 927003 3 0 0 3 6
ZBK646 Bitki Virüs-Vektör İlişkileri 927003 2 2 0 3 6
ZBK647 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK650 Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği 927003 3 0 0 3 6
ZBK651 Prokaryotların Biyoteknolojide Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
ZBK652 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr