Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (programId: 4322, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-3 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETAB601 Natural Gen Sources 927003 1 2 0 2 7.5
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 927003 2 0 0 2 7.5
ETAB604 Plant Biotechnology 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB605. Crop Rotation Techniques in Field Areas 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB610 Intercropping Systems 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB623. Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB631. New Natural Fodder Sources 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB638 Establishment of Lawn 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB639. Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB660 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB603 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB604 Bitki Biyoteknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Teknığı 927003 2 0 0 2 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB606 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB607 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB608 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB609 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB610 Karışık Ekım Sıstemlerı 927003 2 0 0 2 7.5
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB612 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB613 İyı Tarım Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB614 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB615 Yenı Kültür Bıtkılerı 927003 2 0 0 2 7.5
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927003 3 0 0 3 7.5
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB619 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB620 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB622 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB623 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB624 Sıtolojı ve Sıtogenetık 927003 2 2 0 3 7.5
TAB625 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TAB628 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB629 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB630 Yem Bıtkılerınde Eşeysiz Çoğalma 927003 3 0 0 3 7.5
TAB631 Yenı Doğal Yem Kaynakları 927003 2 2 0 3 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır Mer'anın Hukuki Nitelikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB634 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
TAB635 Çayır Meraların Gübrelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB636 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 927003 2 2 0 3 7.5
TAB637 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB638 Yeşil Alan Tesisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB639 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB640 Uçucu Yağ ve Alkaloid İçeren Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB641 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB642 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB643 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB645 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 927003 2 2 0 3 7.5
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB647 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklık Tane Baklagıllerde Verım ve Kalıte Unsurları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB651 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 927003 2 2 0 3 7.5
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB655 Kaba Yem Üretimi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB656 Hububat Tarımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 927003 3 0 0 3 7.5
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETAB601 Natural Gen Sources 927003 1 2 0 2 7.5
ETAB602 Ecologic Principals of Plant Production 927003 2 0 0 2 7.5
ETAB604 Plant Biotechnology 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB605 Crop Rotation Techniques in Field Areas 927003 2 0 0 2 7.5
ETAB605. Crop Rotation Techniques in Field Areas 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB610 Intercropping Systems 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB620 Computer Using at Agriculture Researces 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB622 Preparation of Scientific Presentation and Presentation Methods 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB623 Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB623. Crossing Techniques in Breeding of Crop Plant 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB631 New Natural Fodder Sources 927003 2 0 0 2 7.5
ETAB631. New Natural Fodder Sources 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB634 Weed Control in Pastureland and Rangeland 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB638 Establishment of Lawn 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB639 Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 927003 2 0 0 2 7.5
ETAB639. Medical, Smelly and Poisonous Plants in the Natural Flora 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB646 Broad Leaf Tobacco Farming and Techonology 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB660 Scientific Research Methods and Ethics 927003 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB603 Bitki Yetiştirıciliğinin Fizyolojık Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB604 Bitki Biyoteknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB605 Tarla Münavebe Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB606 Tarla Bıtkılerı Analız Yöntemlerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB607 Tarla Bıtkılerı Depolama Teknığı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB608 Türkıye Tarla Tarımının Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB609 Marjınal Alanlarda Tarım Yöntemlerı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB612 Bitkı Büyümesini Düzenleyiciler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB613 İyı Tarım Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB614 Tohumluk Bılım ve Teknolojısı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB615 Yenı Kültür Bıtkılerı 927003 2 0 0 2 7.5
TAB616 Tarla Denemelerinin Planlaması, Yürütülmesi ve Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB617 Kültür Bitkilerinin Evolüsyonu 927003 3 0 0 3 7.5
TAB618 Bitki Büyüme ve Gelişmenin Kantitatif Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB619 Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB620 Tarımsal Araştırmalarda Bilgisayar Kullanımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB621 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB622 Bilimsel Sunuların Hazırlaması ve Sunum Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB623 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB624 Sıtolojı ve Sıtogenetık 927003 2 2 0 3 7.5
TAB625 Sıtolojıde Preparasyon Teknıklerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB626 Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TAB627 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 927003 2 0 0 2 7.5
TAB628 Moleküler Gelışme Bıyolojısı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB629 Yem Bıtkılerı Tarımının Genel Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB630 Yem Bıtkılerınde Eşeysiz Çoğalma 927003 3 0 0 3 7.5
TAB631 Yenı Doğal Yem Kaynakları 927003 2 2 0 3 7.5
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB633 Çayır ve Mera'ların Hukuki Nitelikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB634 Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
TAB635 Çayır Meraların Gübrelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB636 Çayır Mer'a Islahının Teknik Esasları 927003 2 2 0 3 7.5
TAB637 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB638 Yeşil Alan Tesisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Florada Tıbbi Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
TAB639 Doğal Floradaki Tıbbi, Kokulu ve Zehirli Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB640 Sekonder Metabolit İçeren Tıbbi Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB641 Lif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB642 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB643 Gıda Dışı Yağ Bitkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB645 Nişasta-Şeker Bitkileri Yetiştiriciliği 927003 2 2 0 3 7.5
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB647 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
TAB648 Yeni Baklagil Türleri ve Tarımı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB649 Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB650 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB651 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB651 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB652 Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik 927003 2 2 0 3 7.5
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB654 Tarla Tarımının Genel Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TAB655 Kaba Yem Üretimi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB656 Hububat Tarımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB657 Endüstri Bitkileri ve Tarımı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB658 Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası 927003 3 0 0 3 7.5
TAB659 Tarımsal Biyogüvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr