Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik (programId: 4888, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBS-1 Seçmeli I 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG603 Biyoçipler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG604 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG606 Biyonanoteknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG608 Biyoyakıtlar 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG612 Endüstriyel Genetik 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG614 Epigenetik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG615 Filogenetik Sistematik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG616 Gen Tedavisi 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG617 Genomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG618 İleri Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG620 İmmünogenetik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG621 Metagenomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG627 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG629 Protein Kromatografisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG630 Protein Trafiği 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG631 Proteomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG634 Sentetik Biyoloji 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG636 Transkriptomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG603 Biyoçipler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG604 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG606 Biyonanoteknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG612 Endüstriyel Genetik 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG614 Epigenetik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG615 Filogenetik Sistematik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG616 Gen Tedavisi 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG617 Genomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG618 İleri Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG620 İmmünogenetik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG621 Metagenomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG627 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG629 Protein Kromatografisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG630 Protein Trafiği 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG631 Proteomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG634 Sentetik Biyoloji 927003 2 0 0 2 7.5
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG636 Transkriptomik 927003 3 0 0 3 7.5
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr