Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Allerji ve İmmünoloji (programId: 4478, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMM601 İmmünolojinin Esasları I 927003 3 0 0 3 6
İMM602 İmmünolojinin Esasları II 927003 3 0 0 3 6
İMM603 Hayvan Modelleri I 927003 3 0 0 3 6
İMM604 İmmünolojide Kullanılan Testler 927003 3 0 0 3 6
İMM605 Biyoistatistik 927003 2 2 0 3 6
İMM606 Hayvan Modelleri II 927003 2 0 0 2 6
İMM608 Biyoistatistik II 927003 2 2 0 3 6
İMM609 İmmününoloji-Allerji Test Teknikleri I 927003 2 4 0 4 6
İMM610 Seminer ve Mecmua Kulübü II 927003 0 2 0 0 6
İMM611 Klinik Allerji ve İmmünoloji I 927003 3 0 0 3 6
İMM612 Allerji Test Teknikleri II 927003 2 4 0 4 6
İMM613 Moleküler İmmünoloji I 927003 2 2 0 3 6
İMM614 Klinik Allerji ve İmmünoloji II 927003 3 0 0 3 6
İMM616 Moleküler İmmünoloji II 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMM601 İmmünolojinin Esasları I 927003 3 0 0 3 6
İMM602 İmmünolojinin Esasları II 927003 3 0 0 3 6
İMM603 Hayvan Modelleri I 927003 3 0 0 3 6
İMM604 İmmünolojide Kullanılan Testler 927003 3 0 0 3 6
İMM605 Biyoistatistik 927003 2 2 0 3 6
İMM606 Hayvan Modelleri II 927003 2 0 0 2 6
İMM608 Biyoistatistik II 927003 2 2 0 3 6
İMM609 İmmününoloji-Allerji Test Teknikleri I 927003 2 4 0 4 6
İMM610 Seminer ve Mecmua Kulübü II 927003 0 2 0 0 6
İMM611 Klinik Allerji ve İmmünoloji I 927003 3 0 0 3 6
İMM612 Allerji Test Teknikleri II 927003 2 4 0 4 6
İMM613 Moleküler İmmünoloji I 927003 2 2 0 3 6
İMM614 Klinik Allerji ve İmmünoloji II 927003 3 0 0 3 6
İMM616 Moleküler İmmünoloji II 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr