Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hemşirelik (programId: 4853, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBEPRJ Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler 927003 3 0 0 3 6
HEM504 Fizyopatoloji  927003 3 0 0 3 6
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   927003 4 4 0 6 6
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  927003 4 4 0 6 6
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM508 Acil Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927003 2 0 0 2 6
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   927003 3 0 0 3 6
HEM525 Büyüme ve Gelişme   927003 3 0 0 3 6
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 4 4 0 6 6
HEM527 Ergen Sağlığı  927003 2 0 0 2 6
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 2 0 0 2 6
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 6
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HEM534 Geriatri Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
HEM539 Sosyal Antropoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 2 0 0 2 6
HEM541 Diyabet Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM546 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM547 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM548 Bakım Etiği 927003 2 0 0 2 6
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 927003 2 0 0 2 6
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927003 2 0 0 2 6
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
HEM552 Palyatif Bakım 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler 927003 3 0 0 3 0
HEM504 Fizyopatoloji  927003 3 0 0 3 6
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   927003 4 4 0 6 6
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  927003 4 4 0 6 6
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM508 Acil Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927003 2 0 0 2 6
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   927003 3 0 0 3 6
HEM525 Büyüme ve Gelişme   927003 3 0 0 3 6
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 4 4 0 6 6
HEM527 Ergen Sağlığı  927003 2 0 0 2 6
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 2 0 0 2 6
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 6
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 6
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 6
HEM534 Geriatri Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
HEM539 Sosyal Antropoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 2 0 0 2 6
HEM541 Diyabet Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM546 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM547 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM548 Bakım Etiği 927003 2 0 0 2 6
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 927003 2 0 0 2 6
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927003 2 0 0 2 6
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
HEM552 Palyatif Bakım 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr