Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (programId: 4505, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
TDE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 2 0 0 2 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE601 Edebiyatta Uygulanan Araştırma Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 2 0 0 2 6
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 927003 3 0 0 3 6
TDE604 Edebi Eleştiri 927003 2 0 0 2 6
TDE605 Yeni Türk Edebiyatında Türler 927003 2 0 0 2 6
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
TDE607 Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 2 0 0 2 6
TDE608 Osmanlıca Metinler 927003 3 0 0 3 6
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE611 Genel Dilbilim 927003 3 0 0 3 6
TDE612 Türk Dili Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TDE613 Harezm Türkçesi 927003 2 0 0 2 6
TDE614 Karahanlı Türkçesi 927003 2 0 0 2 6
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 927003 3 0 0 3 6
TDE617 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 2 0 0 2 6
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 927003 3 0 0 3 6
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TDE620 Geleneksel Türk Tiyatrosu 927003 2 0 0 2 6
TDE621 Türk Halk İnançları 927003 3 0 0 3 6
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 927003 3 0 0 3 6
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 6
TDE625 Sahada Folklor Derleme Metotları 927003 2 0 0 2 6
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 927003 3 0 0 3 6
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 927003 3 0 0 3 6
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 927003 3 0 0 3 6
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 927003 3 0 0 3 6
TDE635 Edebî Sanatlar 927003 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 927003 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE602 Edebiyat Akımları ve Modern Edebiyat Kuramları 927003 2 0 0 2 6
TDE603 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri 927003 3 0 0 3 6
TDE604 Edebi Eleştiri 927003 2 0 0 2 6
TDE605 Yeni Türk Edebiyatında Türler 927003 2 0 0 2 6
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
TDE607 Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 2 0 0 2 6
TDE608 Osmanlıca Metinler 927003 3 0 0 3 6
TDE609 Türk Dilinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE610 Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE611 Genel Dilbilim 927003 3 0 0 3 6
TDE612 Türk Dili Tarihi 927003 2 0 0 2 6
TDE613 Harezm Türkçesi 927003 2 0 0 2 6
TDE614 Karahanlı Türkçesi 927003 2 0 0 2 6
TDE615 Türkiye Türkçesi Dilbilgisi Çözümlemeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE616 Eski Anadolu Türkçesi 927003 3 0 0 3 6
TDE617 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 2 0 0 2 6
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 927003 3 0 0 3 6
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 3 0 0 3 6
TDE620 Geleneksel Türk Tiyatrosu 927003 2 0 0 2 6
TDE621 Türk Halk İnançları 927003 3 0 0 3 6
TDE622 Âşık Edebiyatı Geleneği 927003 3 0 0 3 6
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE624 Halk Edebiyatında Türler 927003 3 0 0 3 6
TDE625 Sahada Folklor Derleme Metotları 927003 2 0 0 2 6
TDE626 Halk Bilimi ve Medya 927003 3 0 0 3 6
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 6
TDE628 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 927003 3 0 0 3 6
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 927003 3 0 0 3 6
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
TDE633 Divan Edebiyatının Kaynakları 927003 3 0 0 3 6
TDE634 Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 927003 3 0 0 3 6
TDE635 Edebî Sanatlar 927003 3 0 0 3 6
TDE636 Deyimbilimi 927003 3 0 0 3 6
TDE637 Sözlükbilimi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr