Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (programId: 4518, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SOS603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY606 Spor Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS601 Klasik Sosyoloji Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS602 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS604 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
SOS605 Sosyal Değişme 927003 3 0 0 3 7.5
SOS606 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Statü 927003 3 0 0 3 7.5
SOS607 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Farklılıklar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS608 Sağlık Sosyolojisi: Değişen Dünyada Sağlık ve Hastalık 927003 3 0 0 3 7.5
SOS609 Devlet ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS610 Beden Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS611 Türkiye'nin Bölgesel Konumu ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS612 Türk Sosyologları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS613 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
SOS614 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS615 Din ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
SOS617 Gündelik Yaşam ve Gözetim 927003 3 0 0 3 7.5
SOS618 Kalkınma Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS619 Kent Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS620 Kültür Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS621 Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS622 Sosyal Devlet Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS623 Türk Edebiyatının Sosyolojik İmkânları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY606 Spor Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS601 Klasik Sosyoloji Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS602 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS604 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
SOS605 Sosyal Değişme 927003 3 0 0 3 7.5
SOS606 Toplumsal Tabakalaşma, Sınıf, Statü 927003 3 0 0 3 7.5
SOS607 Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Diğer Farklılıklar 927003 3 0 0 3 7.5
SOS608 Sağlık Sosyolojisi: Değişen Dünyada Sağlık ve Hastalık 927003 3 0 0 3 7.5
SOS609 Devlet ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS610 Beden Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS611 Türkiye'nin Bölgesel Konumu ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS612 Türk Sosyologları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS613 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
SOS614 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS615 Din ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
SOS617 Gündelik Yaşam ve Gözetim 927003 3 0 0 3 7.5
SOS618 Kalkınma Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS619 Kent Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS620 Kültür Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
SOS621 Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
SOS622 Sosyal Devlet Tartışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
SOS623 Türk Edebiyatının Sosyolojik İmkânları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr