Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (programId: 4607, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HYL648 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HYL648 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HTL527 Ceza Hukuku Özel Hükümler 927003 3 0 0 3 7.5
HYL601 Suça Teşebbüs 927003 3 0 0 3 7.5
HYL602 İnsanlığa Karşı Suçlar 927003 3 0 0 3 7.5
HYL603 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL604 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 7.5
HYL605 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL606 Temel Hak ve Özgürlükler 927003 3 0 0 3 7.5
HYL607 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 927003 3 0 0 3 7.5
HYL608 Hukuk Devleti 927003 3 0 0 3 7.5
HYL609 Siyasi Partiler Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL610 Anayasa Yargısı 927003 3 0 0 3 7.5
HYL611 Parlamento Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL612 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
HYL613 İnsan Hakları Açısından Meşru Sınırlandırma Sebepleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL614 Siyasal Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 7.5
HYL615 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 7.5
HYL616 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
HYL617 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927003 3 0 0 3 7.5
HYL618 Uluslararası Terörizm 927003 3 0 0 3 7.5
HYL619 Osmanlı Hukuk Sistemi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL620 Osmanlı Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL621 Osmanlı Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL622 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Hukuki Statüsü 927003 3 0 0 3 7.5
HYL623 Modernleşme Sürecinde Türk Hukuku(19.-20. Yüzyılda) 927003 3 0 0 3 7.5
HYL624 Mecelle'nin Külli Kaideleri ve Modern Hukukun Temel İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL625 Türk Demokrasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL626 Osmanlı Devletinde Anayasal Gelişmeler 927003 3 0 0 3 7.5
HYL627 Modern Hukukun Düşünsel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL628 Küreselleşme ve Hukuk 927003 3 0 0 3 7.5
HYL629 Hak ve Adalet Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL630 Etik ve Hukuk 927003 3 0 0 3 7.5
HYL631 Uluslar Arası Anlaşmalar Çerçevesinde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL632 Uluslararası Usul Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL633 Deniz İhtilafları 927003 3 0 0 3 7.5
HYL634 İdarenin Mali Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 7.5
HYL635 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL636 İptal Davaları ve İptal Yargı Kararlarının Uygulanması 927003 3 0 0 3 7.5
HYL637 Kamu Mali Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL638 Vergi Hukuku Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
HYL639 Karşılaştırmalı Vergi Sistemi 927003 3 0 0 3 7.5
HYL640 Vergi Usul Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
HYL641 Kamu Görevlileri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL642 Vergi Yargı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL643 Bütçe Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL644 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç 927003 3 0 0 3 7.5
HYL645 Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma 927003 3 0 0 3 7.5
HYL646 Türk Ceza Kanununa Göre Adam Öldürme Cürümleri 927003 3 0 0 3 7.5
HYL647 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HYL601 Suça Teşebbüs 927003 3 0 0 3 0
HYL602 İnsanlığa Karşı Suçlar 927003 3 0 0 3 0
HYL603 Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri 927003 3 0 0 3 0
HYL604 Tıbbi Müdahaleler ve Hekimin Cezai Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 0
HYL605 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 927003 3 0 0 3 0
HYL606 Temel Hak ve Özgürlükler 927003 3 0 0 3 0
HYL607 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 927003 3 0 0 3 0
HYL608 Hukuk Devleti 927003 3 0 0 3 0
HYL609 Siyasi Partiler Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL610 Anayasa Yargısı 927003 3 0 0 3 0
HYL611 Parlamento Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL612 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları 927003 3 0 0 3 0
HYL613 İnsan Hakları Açısından Meşru Sınırlandırma Sebepleri 927003 3 0 0 3 0
HYL614 Siyasal Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 0
HYL615 İdarenin Hukuki Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 0
HYL616 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 0
HYL617 Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması 927003 3 0 0 3 0
HYL618 Uluslararası Terörizm 927003 3 0 0 3 0
HYL619 Osmanlı Hukuk Sistemi 927003 3 0 0 3 0
HYL620 Osmanlı Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL621 Osmanlı Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL622 Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Hukuki Statüsü 927003 3 0 0 3 0
HYL623 Modernleşme Sürecinde Türk Hukuku(19.-20. Yüzyılda) 927003 3 0 0 3 0
HYL624 Mecelle'nin Külli Kaideleri ve Modern Hukukun Temel İlkeleri 927003 3 0 0 3 0
HYL625 Türk Demokrasi Tarihi 927003 3 0 0 3 0
HYL626 Osmanlı Devletinde Anayasal Gelişmeler 927003 3 0 0 3 0
HYL627 Modern Hukukun Düşünsel Temelleri 927003 3 0 0 3 0
HYL628 Küreselleşme ve Hukuk 927003 3 0 0 3 0
HYL629 Hak ve Adalet Teorileri 927003 3 0 0 3 0
HYL630 Etik ve Hukuk 927003 3 0 0 3 0
HYL631 Uluslar Arası Anlaşmalar Çerçevesinde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 927003 3 0 0 3 0
HYL632 Uluslararası Usul Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL633 Deniz İhtilafları 927003 3 0 0 3 0
HYL634 İdarenin Mali Sorumluluğu 927003 3 0 0 3 0
HYL635 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 927003 3 0 0 3 0
HYL636 İptal Davaları ve İptal Yargı Kararlarının Uygulanması 927003 3 0 0 3 0
HYL637 Kamu Mali Denetimi 927003 3 0 0 3 0
HYL638 Vergi Hukuku Uygulamaları 927003 3 0 0 3 0
HYL639 Karşılaştırmalı Vergi Sistemi 927003 3 0 0 3 0
HYL640 Vergi Usul Hukuku 927003 3 0 0 3 0
HYL641 Kamu Görevlileri 927003 3 0 0 3 0
HYL642 Vergi Yargı Sistemleri 927003 3 0 0 3 0
HYL643 Bütçe Sistemleri 927003 3 0 0 3 0
HYL646 Türk Ceza Kanununa Göre Adam Öldürme Cürümleri 927003 3 0 0 3 0
HYL647 Milletlerarası Adalet Divanı'nın Kararları 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr