Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (programId: 4999, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
TUR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
TUR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUR602 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 927003 3 0 0 3 7.5
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TUR604 Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR606 Turizmde Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TUR607 Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR609 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TUR610 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR611 Turizm İşletmelerinde İnovasyon 927003 3 0 0 3 7.5
TUR612 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
TUR613 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR615 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR616 Turizm işletmelerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR617 Elektronik Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
TUR618 Turizm Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR619 Turizm Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR621 Türkiye Mağaraları ve Türkiye Turizm Potansiyeli 927003 3 0 0 3 7.5
TUR622 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR623 Türkiye Turizm Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR624 Tarihi Coğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
TUR625 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TUR626 Seyahat Endüstrisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR627 Gastronomi Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR628 Uluslararası Otel İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TUR629 Turizm Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR630 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre 927003 3 0 0 3 7.5
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR632 Turizmde Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
TUR633 Dünya Turizm Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR634 Kongre ve Fuar Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR635 Turizmde Reklam Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR636 Tarih Turzmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR637 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR638 Termal Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
TUR639 Turizm İşletmelerinde Tutundurma 927003 3 0 0 3 7.5
TUR640 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR641 Turizm İşletmelerinde Tanıtma 927003 3 0 0 3 7.5
TUR642 Uluslararası Turizm Ulaştırma ve Turist Akışı 927003 3 0 0 3 7.5
TUR643 Etkinlik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR644 İnanç Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR645 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
TUR646 Turizmde Yeni Trendler ve Sektör Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR647 Uluslararası Turizm Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR648 Turizm Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TUR649 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR650 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR651 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TUR652 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR653 Turizm İşletmelerinde Finansal Muhasebe 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TUR602 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 927003 3 0 0 3 7.5
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TUR604 Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR606 Turizmde Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TUR607 Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR609 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TUR610 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR611 Turizm İşletmelerinde İnovasyon 927003 3 0 0 3 7.5
TUR612 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
TUR613 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR615 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR616 Turizm işletmelerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR617 Elektronik Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
TUR618 Turizm Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR619 Turizm Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR621 Türkiye Mağaraları ve Türkiye Turizm Potansiyeli 927003 3 0 0 3 7.5
TUR622 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR623 Türkiye Turizm Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR624 Tarihi Coğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
TUR625 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TUR626 Seyahat Endüstrisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR627 Gastronomi Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR628 Uluslararası Otel İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TUR629 Turizm Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR630 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre 927003 3 0 0 3 7.5
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR632 Turizmde Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
TUR633 Dünya Turizm Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
TUR634 Kongre ve Fuar Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR635 Turizmde Reklam Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR636 Tarih Turzmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR637 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR638 Termal Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
TUR639 Turizm İşletmelerinde Tutundurma 927003 3 0 0 3 7.5
TUR640 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR641 Turizm İşletmelerinde Tanıtma 927003 3 0 0 3 7.5
TUR642 Uluslararası Turizm Ulaştırma ve Turist Akışı 927003 3 0 0 3 7.5
TUR643 Etkinlik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR644 İnanç Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR645 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
TUR646 Turizmde Yeni Trendler ve Sektör Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR647 Uluslararası Turizm Hareketleri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR648 Turizm Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TUR649 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR650 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri 927003 3 0 0 3 7.5
TUR651 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TUR652 Finansal Tablolar Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TUR653 Turizm İşletmelerinde Finansal Muhasebe 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr