Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik ve Yenilikçilik (DSPL) (programId: 5049, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 22.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GIR600 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 927003 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 927003 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 927003 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 927003 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GIR601 Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Temel Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
GIR602 Teknolojik Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR603 Yeni Ürün ve Teknoloji Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
GIR604 Teknoloji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR605 Toplam Kalite Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
GIR606 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR607 Kurumsal Kaynak Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
GIR608 İşletmelerde Proje Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR609 Lojistik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR610 Yenilikçilikte Disiplinlerarası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
GIR611 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 927003 3 0 0 3 7.5
GIR612 Girişimcilik ve Yenilikçilik Mevzuatı ve Destekler 927003 3 0 0 3 7.5
GIR613 İletişim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR614 Pazarlama İletişimi ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
GIR615 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
GIR616 Girişimcilik ve İş Planı 927003 3 0 0 3 7.5
GIR617 Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri 927003 3 0 0 3 7.5
GIR618 Dijital Çağda Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR619 Girişimcilik ve Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
GIR620 Yenilik İktisadı 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr