Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 4628, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
00 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 6
EBT603 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 6
EBT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EBT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 6
EBT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBT608 Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
EBT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Ebt618 927003 3 0 0 3 6
EBT619 Eğitim İstatistiği Ebt619 927003 3 0 0 3 6
EBT620 Yönetim Felsefesi Ebt620 927003 3 0 0 3 6
EBT632 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yön.Liderlik Ebut613 927003 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Ebut617 927003 3 0 0 3 6
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EST610 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
EST611 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 2 0 0 2 6
EST626 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 6
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 6
EYP608 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 1 2 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 6
EBT603 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 6
EBT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EBT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 6
EBT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBT608 Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
EBT614 Örgüt Sosyoloji 927003 3 0 0 3 6
EBT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Ebt618 927003 3 0 0 3 6
EBT619 Eğitim İstatistiği Ebt619 927003 3 0 0 3 6
EBT620 Yönetim Felsefesi Ebt620 927003 3 0 0 3 6
EBT632 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
EBUT607 İnsan Kayn.Yönet. Ebut607 927003 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yön.Liderlik Ebut613 927003 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Ebut617 927003 3 0 0 3 6
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EST610 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
EST611 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 2 0 0 2 6
EST626 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 6
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 6
EYP608 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 1 2 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr